Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czytelnik w społecznej rzeczywistości medialnej. Empiryczne badanie roli i miejsca odbiorcy w polskim systemie komunikacji literackiej z zastosowaniem aparatu teoretycznego Empirycznej Nauki o Literaturze.

2012/04/S/HS2/00325

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS6_16: Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bogdan Balicki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 1 - ogłoszony 2011-12-15

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-20

Zakończenie projektu: 2015-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony