Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Filozoficzne podstawy prawnego ograniczania wolności twórczości artystycznej

2012/05/D/HS2/03592

Słowa kluczowe:

sztuka i prawo granice twórczości artystycznej teoria prawa sztuki

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mateusz Bieczyński 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 153 230 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18

Zakończenie projektu: 2017-12-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (11)
 1. Normatywne aspekty teorii Świdzińskiego – sztuka kontekstualna a definicja sztuki w nauce prawa IF: 5
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Czasopismo:
  Zeszyty Artystyczne (rok: 2018, tom: 32, strony: 104-119), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Prawo i estetyka - zewnętrzna i wewnętrzna normatywność sztuki IF: 5
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Czasopismo:
  Zeszyty Artystyczne (rok: 2015, tom: 26, strony: 14946), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. From The Codex Theodosianus to The Nicosia Convention – the Protection of Cultural Heritage as a Means of Secularisation IF: 7
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Czasopismo:
  Gdańskie Studia Prawnicze (rok: 2021, tom: 1, strony: 148-172), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26881/gsp.2021.2.10 - link do publikacji
 4. Normative aspects of Świdziński's theory – contextual art and a definition of art in legal science IF: 5
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Czasopismo:
  Zeszyty Artystyczne (rok: 2018, tom: 32, strony: 284-297), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Piękno nie służy sztuce - o nieprzydatności kryterium estetycznego dla prawnej oceny dzieł sztuki IF: 5
  Autorzy:
  Mateusz Maria Bieczyński
  Czasopismo:
  Polska THEMIS NOVA (rok: 2016, tom: 2(11), strony: 11810), Wydawca: SWPS
  Status:
  Opublikowana
 6. Prawo i sztuka na jednej wystawie (recenzja wystawy "Sztuka a prawo karne", która miała miejsce w Collegium Polonicum w Słubicach w roku 2014 oraz w Galerii Aula Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w roku 2015) IF: 5
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Czasopismo:
  Zeszyty Artystyczne (rok: 2015, tom: 26, strony: 72-78), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 7. The History of Artistic Freedom as a Legal Standard in the Western Culture Area An Attempt of the Periodization of the Process of Its Formation IF: 3
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Czasopismo:
  Santander Art and Culture Law Review (rok: 2021, tom: 1, strony: brak danych), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 1. Cultural Heritage and Cultural Access Rights - Leonardo da Vinci and trials concerning authenticity, prizing, international loan and expoń of his works after 2010
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Książka:
  Cultural Heritage Law (rok: 2021, tom: 1, strony: brak danych), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Złożona
 2. The Last Leonardo and the Problem of Authenticity in the European Union's Art Market
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Książka:
  EU Values, Intercultural Dialogue and Diversity (rok: 2022, tom: 1, strony: ), Wydawca: Cambridge Scholars Publishing
  Status:
  Złożona
 3. Sztuka i pornografia z punktu widzenia prawa - perspektywa historyczna
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Książka:
  Prawo wobec erotyki w sztuce i pornografii (rok: 2016, tom: 1, strony: 23-76), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 4. monografia
  Autorzy:
  Mateusz Maria Bieczyński
  Książka:
  Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki (rok: 2017, tom: 1, strony: 672 stron), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum / Wydawnictwo Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 5. Kara "in effigie" - wizerunki w służbie wymiaru sprawiedliwości
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Książka:
  Między Klio a Themis - Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi (rok: 2016, tom: 1, strony: 149-160), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum
  Status:
  Opublikowana
 6. Definicja pornografii w prawie karnym w świetle celu artystycznego jako przesłanki różnicującej ocenę prawną
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Książka:
  Prawo wobec erotyki w sztuce i pornografii (rok: 2016, tom: 1, strony: 123-190), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 7. Kontratyp - ujęcie prawno-porównawcze
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Książka:
  Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych (rok: 2014, tom: I, strony: 44952), Wydawca: Instytut Ordo Iuris
  Status:
  Opublikowana
 8. Rola Akademii Sztuk Pięknych w procesie kształtowania się i realizacji prawnej gwarancji wolności sztuki
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Książka:
  Sztuki w kontekście społecznym. Nowe role Akademii i współczesne oblicza akademizmu. (rok: 2016, tom: 1, strony: 17-26), Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  Status:
  Opublikowana
 9. Twórczość paralelna (podwójna) a prawo autorskie w Niemczech
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Książka:
  Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazem etyki a oczekiwaniami rynku (rok: 2016, tom: 1, strony: 347-378), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 10. Relacja sztuki i pornografii w polskim prawie karnym
  Autorzy:
  Mateusz Bieczynski
  Książka:
  Prawo wobec erotyki w sztuce i pornografii (rok: 2016, tom: 1, strony: 235-270), Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 11. Wolność sztuki – aspekt prawny na przykładzie problemu "bluźnierstwa"
  Autorzy:
  Mateusz Bieczyński
  Książka:
  Dydaktyka filozofii (rok: 2021, tom: 10, strony: brak danych), Wydawca: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Status:
  Złożona