Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 26 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Helena Ostrowicka

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

 2. Szkoły demokratyczne - studium socjopedagogiczne nowych alternatyw edukacyjnych

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Gawlicz

  Dolnośląska Szkoła Wyższa

 3. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894. Monografia z zakresu historii kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Wojciech Puchta

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 4. Między wielką rybą w małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje porównań społecznych w klasie i szkole ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 5. Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych szerokości paleogeograficznych od późnej kredy do miocen...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: Igor Niezgodzki

  Instytut Nauk Geologicznych PAN

 6. Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność c...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Grudowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 7. Adenozyno 5'-fosforamid jako nowa cząsteczka sygnałowa; Badanie enzymatycznej syntezy tego nukleotydu i analiza efektów ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Andrzej Guranowski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 8. Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszcz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dobrzyń

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 9. Kreatywność a osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Gajda

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych

 10. Preferencje i zachęty a efektywny rozwój kapitału ludzkiego: podejście ekonomiczne i neuropsychologiczne

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Gajderowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 11. Geomatyczne podejście metodologiczne do diagnozy świadomości przestrzennej dzieci w wieku szkoły podstawowej

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Dawidowicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii

 12. Czy symulacja jako metoda nauczania wpływa na poczucie własnej skuteczności studentów farmacji według teorii Bandury?...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Beata Plewka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 13. Wystawy sztuki dziecka a środowiska artystyczne w latach 1898-1922. Perspektywa polska i konteksty europejskie

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Julia Harasimowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 14. Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym syste...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST4

  Kierownik: Patrycja Sokołowska

  Politechnika Warszawska

 15. Teoria umysłu idzie do szkoły. Klasa włączająca jako środowisko sprzyjające rozwojowi teorii umysłu u dzieci pełnosprawn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Joanna Smogorzewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

 16. Geometria i topologia grup Artina

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Rekonstrukcja przebiegu ewolucji grup podlegających szybkiej radiacji za pomocą różnych genomów i metod na przykładzie m...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Krzysztof Szpila

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 18. Na i z Madagaskaru - testowanie hipotez dotyczących kolonizacji wyspy i rekolonizacji kontynentu w oparciu o endemiczną,...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Łukasz Przybyłowicz

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 19. Zagrożenie stereotypem a funkcjonowanie szkolne uczniów. Analiza jawnego i ukrytego programu edukacji

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Gajda

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 20. Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych

 22. Ewolucja "delty Hainan" na północno-zachodnim szelfie Morza Południowochińskiego jako reakcja na paleośrodowiskowe zmian...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Jan Harff

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi

 23. Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 l...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Rodziewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 24. Pomiar i komunikowanie dokonań w szkolnictwie wyższym w Polsce i krajach nordyckich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Giuseppe Grossi

  Akademia Leona Koźmińskiego

 25. Ocena dopasowania zadań w jednowymiarowych modelach teorii odpowiedzi na pozycje testowe uwzględniająca stochastyczną na...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Kondratek

  Instytut Badań Edukacyjnych

 26. Escherichia albertii jako potencjalny enteropatogen w świetle badań epidemiologicznych i genomicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Leszczyńska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim