Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych szerokości paleogeograficznych od późnej kredy do miocenu. Badania numerycznego modelu systemu Ziemi

2012/07/N/ST10/03419

Słowa kluczowe:

paleoklimat cyrkulacja oceaniczna późna kreda paleogen numeryczny model systemu Ziemi wskaźniki paleośrodowiska

Deskryptory:

 • ST10_6: Paleoklimatologia, paleoekologia
 • ST10_3: Klimatologia, zmiany klimatu
 • ST10_13: Paleontologia, stratygrafia, ewolucja Ziemi

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Igor Niezgodzki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 149 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2017-05-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 2 500 PLN
 2. stacjonarny sprzęt komputerowy. Za kwotę 4 500 PLN
 3. Akcesoria komputerowe. Za kwotę 881 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Palynology vs. model simulation: oceanographic reconstruction of incomplete data from the Cretaceous in the Greenland–Norwegian Seaway IF: 3,633
  Autorzy:
  W. Radmacher, I. Niezgodzki, J. Tyszka, G. Mangerud, M. A. Pearce
  Czasopismo:
  Newsletters on Stratigraphy (rok: 2019, tom: -, strony: -), Wydawca: schweizerbart science publishers
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Astronomically paced changes in overturning circulation in the Western North Atlantic during the middle Eocene IF: 4,409
  Autorzy:
  Maximilian Vahlenkamp, Igor Niezgodzki, David De Vleeschouwer, Torsten Bickert, Dustin Harper, Sandra Kirtland Turner, Gerrit Lohmann, Philip Sexton, James Zachos, Heiko Pälike
  Czasopismo:
  Earth and Planetary Science Letters (rok: 2018, tom: 484, strony: 329-340), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.epsl.2017.12.016 - link do publikacji
 3. Was the Arctic Ocean ice free during the latest Cretaceous ? The role of CO2 and gateway configurations. IF: 3,982
  Autorzy:
  I. Niezgodzki, J. Tyszka, G. Knorr, G. Lohmann
  Czasopismo:
  Global and Planetary Change (rok: 2019, tom: 177, strony: 201-212), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.gloplacha.2019.03.011 - link do publikacji
 4. Inter-annual climate variability in Europe during the Oligocene Icehouse IF: 2,525
  Autorzy:
  E. O. Walliser, G. Lohmann, I. Niezgodzki, B. R. Schöne
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2017, tom: 475, strony: 140-153), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2017.03.020 - link do publikacji
 5. Ocean and climate response to North Atlantic seaway changes at the onset of long-term Eocene cooling IF: 4,409
  Autorzy:
  M. Vahlenkamp, I. Niezgodzki, D. De Vleeschouwer, G. Lohmann, T. Bickert, H. Pälike
  Czasopismo:
  Earth and Planetary Science Letters (rok: 2018, tom: 498, strony: 185-195), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.epsl.2018.06.031 - link do publikacji
 6. Late Cretaceous climate simulations with different CO2 levels and gateway configurations: A model – data comparison IF: 3,433
  Autorzy:
  I. Niezgodzki, G. Knorr, G. Lohmann, J. Tyszka, P. J. Markwick
  Czasopismo:
  Paleoceanography (rok: 2017, tom: 32(9), strony: 980-998), Wydawca: AGU Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/2016PA003055 - link do publikacji
 7. Response of Central European SST to atmospheric pCO2 forcing during the Oligocene – A combined proxy data and numerical climate model approach IF: 2,525
  Autorzy:
  Eric O. Walliser, Gerrit Lohmann, Igor Niezgodzki, Thomas Tütken, Bernd R. Schöne
  Czasopismo:
  Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (rok: 2016, tom: 459, strony: 552-569), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.palaeo.2016.07.033 - link do publikacji
 1. Impact of Northern Hemisphere polar gateways on the Arctic Ocean climate during the latest Cretaceous as simulated by an Earth System Model.
  Autorzy:
  Igor Niezgodzki, Gregor Knorr, Gerrit Lohmann, Jarosław Tyszka
  Konferencja:
  European Geosciences Union General Assembly 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Copernicus Publications
  Data:
  konferencja 23-28.04.2017
  Status:
  Opublikowana