Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Urządzanie uniwersytetu - dyskursywny obraz współczesnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

2014/14/E/HS6/00671

Słowa kluczowe:

uniwersytet reforma szkolnictwa wyższego analiza dyskursu urządzanie

Deskryptory:

 • HS6_8: Pedagogika ogólna, porównawcza i kultury
 • HS6_20: Przestrzeń publiczna
 • HS6_11: Pedagogika edukacji (szkolna, szkoły wyższej) i dydaktyka

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Helena Ostrowicka 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA BIS 4 - ogłoszony 2014-06-16

Przyznana kwota: 600 455 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-04-23

Zakończenie projektu: 2019-12-22

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie (Atlas.ti licencja na 5 użytkowników ). Za kwotę 15 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. The Status Quo, Imponderables of Change, and Evaluation: Between Higher Education Policy and Academic Discourse
  Autorzy:
  Dominik Chomik, Helena Ostrowicka
  Czasopismo:
  Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (rok: 2019, tom: 20 (1), strony: ss. 30), Wydawca: The Institute for Qualitative Research i the Center for Digital Systems, Freie Universität Berlin
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17169/fqs-20.1.3093 - link do publikacji
 2. An academic conference as a space for the formation of knowledge about higher education
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka, Elżbieta Okońska
  Czasopismo:
  Przegląd Badań Edukacyjnych (rok: 2019, tom: 2, strony: 27-42), Wydawca: UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/PBE.2019.014 - link do publikacji
 3. Disciplining the Disciplined? 'Culture of Confession' in Academic Discourse in Poland IF: 0,473
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak
  Czasopismo:
  Filosofija. Sociologija (rok: 2018, tom: 4 (29), strony: 314–326), Wydawca: Lithuanian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.6001/fil-soc.v29i4.3858 - link do publikacji
 4. Discourse, Resistance and Organization. Critical Discourse Analysis of the 'Revolt of the Humanities' in Poland IF: 1,729
  Autorzy:
  Łukasz Stankiewicz
  Czasopismo:
  Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education (rok: 2020, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01596306.2020.1830032 - link do publikacji
 5. Continuity and change: the academic teacher-student relationships in the discourse on the higher education reform in Poland IF: 0,58
  Autorzy:
  Justyna Spychalska-Stasiak, Helena Ostrowicka
  Czasopismo:
  The Qualitative Report (rok: 2020, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Nova Southeastern University
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. Archaeological, Alethurgical, and Dispositif Analysis: Discourse Studies on Higher Education in Poland from a Post-Foucauldian Perspective
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka
  Czasopismo:
  Qualitative Sociology Review (rok: 2021, tom: 17, strony: 110-132), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1733-8077.17.1.8 - link do publikacji
 7. Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak
  Czasopismo:
  Nauka i Szkolnictwo Wyższe (rok: 2017, tom: 1 (49), strony: 101-127), Wydawca: Uniwersytet Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/nisw.2017.1.6 - link do publikacji
 8. The truths of business and the lies of academia: the order of discourse on higher education in Poland IF: 2,006
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka, Łukasz Stankiewicz
  Czasopismo:
  Higher Education Research & Development (rok: 2019, tom: 38 (3), strony: bd. (online first 2018)), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/07294360.2018.154574 - link do publikacji
 9. Apetyt na wiedzę? O perspektywie badania konsumpcjonizmu poznawczego
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka
  Czasopismo:
  Parezja (rok: 2016, tom: 5, strony: 26-41), Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/parezja.2016.05.03 - link do publikacji
 10. Economization of Discourse on Education and Pedagogization of Economic Problems: Media Debate on Higher Education Reform in Poland IF: 1,729
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka
  Czasopismo:
  Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education (rok: 2020, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01596306.2020.1811957 - link do publikacji
 11. Ethicalisation of higher education reform: The strategic integration of academic discourse on scholarly ethos IF: 1,267
  Autorzy:
  Tomasz Falkowski, Helena Ostrowicka
  Czasopismo:
  Educational Philosophy and Theory (rok: 2020, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00131857.2020.1740684 - link do publikacji
 12. Metafora produkcyjna jako przykład metaforycznej dehumanizacji uniwersytetu w prasowym dyskursie wokół reformy nauki i szkolnictwa wyższego (2011-2014)
  Autorzy:
  Dominik Chomik
  Czasopismo:
  Media Biznes Kultura (rok: 2020, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Złożona
 13. Uniwersytet i jego relacje z otoczeniem. Analiza dyskursu akademickiego
  Autorzy:
  Justyna Spychalska-Stasiak, Elżbieta Okońska
  Czasopismo:
  Przegląd Socjologiczny (rok: 2020, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Uniwersytet Ł ódzki
  Status:
  Złożona
 1. Wstęp. O potrzebie i potencjale analizy dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka (wstęp, wybór, opracowanie i redakcja naukowa książki)
  Książka:
  Analiza dyskursu w badaniach szkolnictwa wyższego (rok: 2018, tom: bd., strony: 44769), Wydawca: Wydawnictwo Akademickie SEDNO
  Status:
  Opublikowana
 2. Overtones carried by the words economics, economic and economically in the media discourse on the reform of Polish universities in the years 2011-2014
  Autorzy:
  Dominik Chomik
  Książka:
  Media economics. Economic issues in the media. Theory and pratice (rok: 2018, tom: bd., strony: 132-145), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak, Łukasz Stankiewicz, Dominik Chomik, Tomasz Falkowski, Aleksandra Rzyska
  Książka:
  Dyskurswyny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. 2011-2014 (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: ss. 228), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Status:
  Opublikowana
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  Helena Ostrowicka, Justyna Spychalska-Stasiak, Łukasz Stankiewicz
  Książka:
  The Dispositif of the University Reform. The Higher Education Policy Discourse in Poland (rok: 2020, tom: nie dotyczy, strony: ss. 166), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowana