Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność czy harmonia?

2012/07/B/HS4/02929

Słowa kluczowe:

szkolnictwo wyższe zarządzanie jakością regulacje prawne

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_10: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Grudowski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 297 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-04

Zakończenie projektu: 2017-04-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 2x notebook. Za kwotę 4 950 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Jakość usług edukacyjnych uczelni wyższych w świetle badań własnych
  Autorzy:
  Malinowska Ewa
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance (rok: 2016, tom: R. 14, strony: 205-217), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano
  Autorzy:
  Malinowska E., Wiśniewska M., Grudowski P.
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2014, tom: 354, strony: 235 - 247), Wydawca: UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Stakeholders Satisfaction Index as an Important Factor of Improving Quality Management Systems of Universities in Poland
  Autorzy:
  Grudowski P., Szefler J.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. (rok: 2015, tom: Vol. 13., nr. 2, strony: 25-36), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE PROJAKOŚCIOWEJ REORIENTACJI W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM A PARADYGMAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
  Autorzy:
  Grudowski P.
  Czasopismo:
  "Studia i Prace" Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2015, tom: 39 tom 4, strony: 57-68), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Determinanty jakości usług edukacyjnych
  Autorzy:
  Małgorzata Wiśniewska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Grzegorz Zieliński:
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 354, strony: 271-280), Wydawca: UE we Wroławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2014.354.25 - link do publikacji
 6. Oczekiwania interesariuszy usług edukacyjnych w ujęciu realcyjnym
  Autorzy:
  Zieliński G., Grudowski P., Szymańska-Brałkowska M.,
  Czasopismo:
  PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU (rok: 2014, tom: 1, strony: 175-183), Wydawca: UE we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 7. Dylematy reorientacji projakościowej w regulacjach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego
  Autorzy:
  P. Grudowski, M. Wiśniewska
  Czasopismo:
  Marketing i rynek (rok: 2014, tom: 5 (CD), strony: 786-792), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 8. System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF
  Autorzy:
  Wiśniewska M. Z.
  Czasopismo:
  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (rok: 2015, tom: Vol 39 tom 4, strony: 447-459), Wydawca: Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 9. Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami
  Autorzy:
  Grudowski P.
  Czasopismo:
  Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance (rok: 2015, tom: Vol. 13, nr 2, strony: 17-24), Wydawca: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 10. High-quality academic teachers in business school. The case of The University of Gdańsk, Poland IF: 0,59
  Autorzy:
  Małgorzata Wiśniewska, Piotr Grudowski
  Czasopismo:
  Total Quality Management & Business Excellence (rok: 2015, tom: 2015, strony: 44571), Wydawca: Routledge - Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/14783363.2015.1064766 - link do publikacji
 11. The evaluation of the quality of educational services – an example of a Leonardo-Vetpro task
  Autorzy:
  Malinowska E.
  Czasopismo:
  Zarz¹dzanie i Finanse - Journal of Management and Finance (rok: 2015, tom: Vol. 13, nr 2, strony: 63-72), Wydawca: Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
 1. The characteristics of the high quality business school academic teacher of the 21st century: Polish students' perspective
  Autorzy:
  Wiśniewska M., Grudowski P.
  Konferencja:
  New Challenges of Economic and Business Development (rok: 2014, ), Wydawca: LATVIJAS UNIVERSITATE
  Data:
  konferencja May
  Status:
  Opublikowana
 1. KIERUNKI DZIAŁAŃ PROJAKOŚCIOWYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. WYBRANE PRZYKŁADY KRAJOWE I ZAGRANICZNE
  Autorzy:
  Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA, Piotr GRUDOWSKI, Jiri PLURA, Jaroslav NENADAL
  Książka:
  INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI TOM II (rok: 2016, tom: II, strony: 932-945), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
  Status:
  Opublikowana
 2. Standards for Quality Assurance in the European Higher Education Area versus Common Assessment Framework in education. Conflict or harmony?
  Autorzy:
  M. Wiśniewska, P. Grudowski
  Książka:
  Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy (rok: 2014, tom: 1, strony: 249-260), Wydawca: UMCS Lublin
  Status:
  Opublikowana
 3. UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE JAKO ELEMENT NOWEJ GOSPODARKI I WARUNEK ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA : STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTU EXPERIENTIA
  Autorzy:
  Wiśniewska M., Grudowski P.
  Książka:
  ZWIĄZKI POMIĘDZY JAKOŚCIĄ I LOGISTYKĄ W SPOŁECZEŃSTWIE SIECIOWYM (rok: 2016, tom: 1, strony: 199-211), Wydawca: UMCS LUBLIN
  Status:
  Opublikowana
 4. Determinanty oceny jakości kształcenia
  Autorzy:
  Malinowska E. Szymańska – Brałkowska M.
  Książka:
  Związki pomiędzy jakością i logistyką w społeczeństwie sieciowym (rok: 2016, tom: 1, strony: 177-188), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. ZMIANY W PERCEPCJI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ABSOLWENTÓW ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
  Autorzy:
  Grzegorz ZIELIŃSKI
  Książka:
  INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI (rok: 2017, tom: II, strony: 859-867), Wydawca: Oficyna Wydawnicza - Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
  Status:
  Opublikowana