Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalna analiza desaturazy stearoilo-CoA jako regulatora homeostazy metabolicznej i indukowanej przez kwasy tłuszczowe autofagii komórek beta trzustki

2011/03/B/NZ4/03055

Słowa kluczowe:

wyspy trzustkowe insulina cukrzyca autofagia lipidy

Deskryptory:

 • NZ4_2: Fizjologia
 • NZ4_11: Metabolizm
 • NZ4_6: Endokrynologia

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agnieszka Dobrzyń 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 444 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-11

Zakończenie projektu: 2015-09-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Inhibition of SCD1 impairs palmitate-derived autophagy at the step of autophagosome-lysosome fusion in pancreatic β-cells IF: 5,175
  Autorzy:
  Janikiewicz J, Hanzelka K, Dziewulska A, Kozinski K, Dobrzyn P, Bernas T, Dobrzyn A
  Czasopismo:
  Journal of Lipid Research (rok: 2015, tom: 56, strony: 1901-1911), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1194/jlr.M059980 - link do publikacji
 2. Islet beta-cell failure in type 2 diabetes - Within the network of toxic lipids IF: 2,382
  Autorzy:
  Janikiewicz J, Hanzelka K, Kozinski K, Kolczynska K, Dobrzyn A
  Czasopismo:
  Biochemical and Biophysical Research Communications (rok: 2015, tom: 460, strony: 491-496), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbrc.2015.03.153 - link do publikacji
 3. CB1 cannabinoid receptors couple to focal adhesion kinase to control insulin release IF: 4,651
  Autorzy:
  Malenczyk K, Jazurek M, Keimpema E, Silvestri C, Janikiewicz J, Mackie K, Di Marzo V, Redowicz MJ, Harkany T, Dobrzyn A.
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2013, tom: 288, strony: 32685-32699), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1074/jbc.M113.478354 - link do publikacji
 1. Wnt signaling increases rate of fatty acid oxidation in pancreatic beta-cells through specific activation of PPARalpha pathway
  Autorzy:
  Kamil Koziński, Agnieszka Dobrzyń, Justyna Janikiewicz
  Konferencja:
  The 11th Biennial International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids Congress (rok: 2014, ), Wydawca: International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids
  Data:
  konferencja 28 czerwiec-2 lipiec
  Status:
  Opublikowana
 2. CB1 cannabinoid receptor activation leads to focal adhesion kinase-dependent cytoskeletal remodeling in pancreatic beta-cells and induces insulin release
  Autorzy:
  Katarzyna Maleńczyk, Magdalena Jazurek, Erik Keimpema, Justyna Jankiewicz, Jolanta M. Rędowicz, Tibor Harkany, Agnieszka Dobrzyń
  Konferencja:
  54th International Conference on the Bioscience of Lipids (rok: 2013, ), Wydawca: International Conference on the Bioscience of Lipids
  Data:
  konferencja 17-21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. The impairment of palmitate-derived autophagy depends on stearoyl-CoA desaturase 1 enzymatic activity
  Autorzy:
  Justyna Janikiewicz, Anna Dziewulska, Katarzyna Hanzelka, Kamil Koziński, Katarzyna Kolczyńska, Agnieszka Dobrzyń
  Konferencja:
  BIO2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Biochemiczne
  Data:
  konferencja 9-12 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of adipose-derived Wnts in beta cell adaptation during progression of type 2 diabetes
  Autorzy:
  Kamil Koziński, Justyna Janikiewicz, Magdalena Jazurek, Katarzyna Kolczyńska, Agnieszka Dobrzyń
  Konferencja:
  54th International Conference on the Bioscience of Lipids (rok: 2013, ), Wydawca: International Conference on the Bioscience of Lipids
  Data:
  konferencja 17-21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 5. Stearoyl-CoA desaturase 1 affects outcome of palmitate-derived autophagy in pancreatic β cells
  Autorzy:
  Justyna Janikiewicz, Kamil Koziński, Magdalena Jazurek, Agnieszka Dobrzyń
  Konferencja:
  54th International Conference on the Bioscience of Lipids (rok: 2013, ), Wydawca: International Conference on the Bioscience of Lipids
  Data:
  konferencja 17-21 wrzesień
  Status:
  Opublikowana