Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Związki bioaktywne w owocach Aronia melanocarpa oraz ich potencjalne działanie przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Iwona Wawer

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 2. Funkcjonalizacja "małych" nanocebulek węglowych związkami polifenolowymi oraz ich potencjalne zastosowanie w bioczujnika...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Eliza Płońska-Brzezińska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 3. Fizykochemiczne i biologiczne przyczyny ekologicznej dominacji zielenic nitkowatych w wodach śródlądowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Bogusława Maria Łęska

  UNIWERSYTET IM. A.MICKIEWICZA W POZNANIU, Wydział Chemii

 4. Zmiany profilu aminokwasowego ziemniaków o różnej barwie miąższu podczas przechowywania

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Daria Nemś

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 5. Innowacyjne biopreparaty o działaniu terapeutycznym - chemiczne i enzymatyczne metody otrzymywania fosfolipidów zawieraj...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anna Gliszczyńska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 6. Badania aktywności przeciwgrzybowej bakterii z rodzaju Lactobacillus w obecności polifenoli i polioli

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Elżbieta Klewicka

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 7. Analiza czynników kształtujących jakość winogron i win

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Aneta Wojdyło

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

 8. Badania nad farmakomodulacją kwasu oleanolowego - nowe biogeniczne heterodimery triterpenowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 9. Składniki bioaktywne w owocach wybranych krzewów dziko rosnących i ich wpływ na organizm szczura laboratoryjnego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Maria Sikora

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 10. Badania fizykochemiczne wybranych polifenoli oraz ich kompleksów z kationami metali. Poszukiwanie nowych preparatów anty...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Mariola Samsonowicz

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 11. Identyfikacja fitozwiązków aktywujących receptory jądrowe PPAR - białka regulujące metabolizm glukozy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Jolanta Koziołkiewicz

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 12. Oddziaływania kropek kwantowych z naturalnymi polifenolami roślinnymi i ich wykorzystanie do oznaczania flawonoidów i kw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Wiesława Nogala-Kałucka

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 13. Synteza i badania biologiczne koniugatów peptydowych dendrymerów i naturalnych polifenoli i ich analogów

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zofia Lipkowska

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 14. Interakcje pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego człowieka a składnikami żywności funkcjonalnej o właściwościach anty...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aleksandra Duda-Chodak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 15. Reduktaza poliprenolu - nowy gracz w regulacji cyklu dolicholowego w komórkach eukariotycznych

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 16. Badanie wpływu polifenoli na postęp reakcji Maillarda w strategii projektowania żywności prozdrowotnej z dodatkiem rutyn...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Małgorzata Iwona Przygodzka

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 17. Badanie mechanizmu synergistycznego działania fenoli i polifenoli w procesie peroksydacji modelowych układów lipidowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Ewelina van Wenum

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 18. Analiza biomedyczna alternatywnej strategii leczenia ran przewlekle zakażonych. Badania in vitro z zastosowaniem polifen...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Małgorzata Paszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 19. Rola związków polifenolowych w aktywności antyoksydacyjnej i przeciwzapalnej in vitro garbnikowych surowców leczniczych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Izabela Nawrot

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 20. Badanie mechanizmu działania ultradźwięków oraz blanszowania parą wodną jako zabiegów wstępnych przed suszeniem mikrofal...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Mgr inż. Magdalena Śledź

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności

 21. Wpływ metabolitów elagotanoidów produkowanych przez bakterie flory jelitowej- urolityn na prozapalną aktywność neutrofil...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jakub Patryk Piwowarski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 22. Ocena zdolności protekcyjnych rezweratrolu i kwercetyny w modelach neurotoksyczności indukowanej glinem i manganem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Tadeusz Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 23. Substancje swoiste korzeni Kalanchoe daigremontiana i ich aktywność biologiczna

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Iwona Stochmal

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 24. Ograniczanie występowania roślin inwazyjnych z rodzajów Solidago i Reynoutria z wykorzystaniem biomasy do pozyskiwania b...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Domaradzki

  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 25. Czy wyciągi pozyskiwane z Epilobium sp. mogą hamować proliferację komórek prostaty LNCaP poprzez wpływ na aktywność acet...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Karolina Kiss

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

 26. Badania biologicznych właściwości wybranych frakcji polifenoli truskawki i możliwości wykorzystania tych związków w prof...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 27. Biodostępność i prozdrowotne właściwości kwasów hydroksycynamonowych ziarna kawy modyfikowane w procesie prażenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Joanna Weronika Grzelczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 28. Dolichol - superlipid niezbędny dla funkcjonowania komórki eukariotycznej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 29. Potencjał prozdrowotny owoców jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia L.) - badania in vitro

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Magdalena Katarzyna Rutkowska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 30. Standaryzacja i aktywność biologiczna kwiatów śliwy tarniny (Prunus spinosa L.) w kontekście chorób układu krążenia...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Anna Marchelak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 31. Wytwarzane przez mikrobiom jelitowy metabolity polifenoli z owoców granatu i zielonej herbaty - wpływ na nowotwory prost...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr farm. Iwona Jadwiga Stanisławska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 32. Wielofunkcyjne materiały kompozytowe wzbogacane naturalnymi związkami polifenolowymi do potencjalnych zastosowań w inżyn...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 33. Urolityna A jako metabolit elagotanin o potencjalnej aktywności neuroprotekcyjnej - poszukiwanie mechanizmów działania w...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Małgorzata Kujawska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 34. Mechanizmy regulacji biosyntezy poliprenoli na poziomie transkrypcji.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Daniel Grzegorz Buszewicz

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 35. Metabolity fenylopropanowe i terpenowe w kulturach in vitro Agastache rugosa - cennej dalekowschodniej rośliny lecznicze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Sylwia Zielińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analiutyki Medycznej

 36. Rola roślinnych polifenoli i klofarabiny w epigenetycznej regulacji transkrypcji wybranych genów supresorowych w komórka...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Katarzyna Agnieszka Lubecka-Pietruszewska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Chemii Biomedycznej

 37. Wytwarzanie i badanie właściwości fizykochemicznych i mechanicznych trójwymiarowych struktur kompozytowych zawierających...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Daria Anna Podstawczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 38. Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszen...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Michalska

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 39. Wpływ składników owoców kaliny koralowej (Viburnum opulus) na metabolizm lipidów i adipogenezę - badania in vitro.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anna Danuta Podsędek

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 40. Wpływ metody wydobycia na skład i stabilność wybranych bioolejów roślinnych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Dąbrowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 41. Badanie roli i biosyntezy poliprenoli typu bakteryjnego w komórkach eukariotycznych.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Liliana Aleksandra Surmacz

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Badanie właściwości fizykochemicznych nanocząstek żelaza i miedzi syntezowanych z wykorzystaniem katechiny i kwasu galus...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Daria Anna Podstawczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 43. Charakterystyka gatunku Gaultheria procumbens L. (Ericaceae) jako źródła substancji roślinnych o potencjalnej aktywności...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Piotr Wojciech Michel

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 44. Badania fitochemiczne oraz ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych wyciągów przygotowywanych z farmakop...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Sebastian Granica

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej