Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 77 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wschodniorzymskie elity wojskowe od Teodozjusza II do Anastazjusza I (408-518). Studium społeczno-polityczne

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Mirosław Leszka

  Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana Ceraneum

 2. Sekurytyzacja (de-sekurytyzacja) migracji na przykładzie migracji z Ukrainy do Polski i migracji wewnętrznej na Ukrainie...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Jaroszewicz

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

 3. Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Jakub Kryś

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 4. Polska wladza wykonawcza: pochodzenie spoleczne, kariery i zasoby jej czlonkow. Wklad do socjologii polskiego pola wladz...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Turkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 5. System Celów Tożsamościowych: Ja Dążeniowe w Interakcji i Kontekście

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Byrka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 6. Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Byrka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 7. Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Justyna Olko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 8. Od katastrofy do katastrofy. Funkcjonowanie prowincjonalnego zakaukaskiego miasteczka i podstawy egzystencji jego mieszk...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Jakubiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 9. Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od unii dynastycznej do realnej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Szulc

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 10. Rzymscy oficerowie w randze trybunów w okresie od I w. p. n. e. do III w. n. e. Studium historyczno-prozopograficzne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Ireneusz Łuć

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Historii i Archeologii

 11. Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz rea...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Maria Lewicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 12. Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w adaptacji do choroby nowotworowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jarosław Ocalewski

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Psychologii

 13. W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiędzy Japonią i Koreą Południową...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Agnieszka Batko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 14. Rozliczenia z korupcją polityczną i nadużywaniem stanowisk w Polsce i Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach osie...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Szumski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 15. Ból zagrożonego Ja. Samoocena jawna i utajona, reakcja stresowa w obliczu zagrożenia społecznego a progi czucia i tolera...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Wojtyna

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 16. Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Krzysztof Zuba

  Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych

 17. Zmiana postaw pod wpływem kontaktu z przedstawicielem grupy obcej w środowiskach wirtualnych - Rozszerzenie zakresu hipo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Mulak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 18. Does ecotourism have ability to empower residents to overcome environmental discrimination due to Natura 2000 in Poland ...

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marianna Strzelecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 19. 'Wewnętrzne hamulce na drodze rozwoju pro-europejskiej transformacji Moldawii'

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kerry Longhurst

  Collegium Civitas

 20. Od polityki partyjnej do antypolityki. Katolicka myśl i aktywność polityczna w Polsce od 1945 do 1948 r. Perspektywa por...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Przemysław Pazik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Społeczny i polityczny porządek miasta komunalnego na obrzeżach Europy w XII-XVI w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Roman Czaja

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 22. Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Żerkowska-Balas

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 23. Wprowadzenie kwot płci do ordynacji wyborczej - przypadek Polski w perspektywie porównawczej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Rawłuszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 24. Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, inform...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 25. Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Leśnierowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 26. Połączenie podejścia emic i etic w badaniu zachowań rodzicielskich i przywiązania

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Lubiewska

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 27. Schadenfreude i niechęć - analiza psychologiczna emocji składających się na reakcje emocjonalne na cudze wyniki oraz kon...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Pietraszkiewicz

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie