Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych

2011/03/B/HS6/01884

Słowa kluczowe:

adolescencja wyłaniająca się dorosłość wczesna dorosłość poczucie dorosłości zmiana ról wymiary tożsamości status tożsamości trajektorie rozwoju tożsamości emocje samoświadomościowe (wstyd poczucie winy duma) regulacja emocji kluczowe doświadczenia społeczne typ partycypacji społecznej

Deskryptory:

 • HS6_4: Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 755 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-10-16

Zakończenie projektu: 2017-10-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Identity and markers of adulthood: the relationship between two constructs
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Piotrowski, K.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 254-265), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0029 - link do publikacji
 2. Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Rękosiewicz, M., Syska, W., Piotrowski, K
  Czasopismo:
  Edukacja (rok: 2016, tom: 139, strony: 26-41), Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
  Status:
  Opublikowana
 3. Regulacyjna wartość emocji wstydu w procesie kształtowania się tożsamości
  Autorzy:
  Czub, T., Brzezińska, A. I.
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2013, tom: 18, strony: 27-42), Wydawca: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843879PR.13.002.1014 - link do publikacji
 4. Tożsamość i jej osobowościowy kontekst: charakterystyka psychologiczna uczniów zespołów szkół zawodowych
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Czub, T., Piotrowski, K., Kaczan, R., Rękosiewicz, M.
  Czasopismo:
  Ruch Pedagogiczny (rok: 2013, tom: 4, strony: 55-76), Wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
  Status:
  Opublikowana
 5. Type of social participation and emotion regulation among upper secondary school students
  Autorzy:
  Jankowski, P., Rękosiewicz, M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 322-330), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0035 - link do publikacji
 6. Zmiana tożsamości w kontekście edukacyjnym: badania podłużne uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Piotrowski, K.
  Czasopismo:
  Roczniki Psychologiczne (rok: 2016, tom: 19, strony: 257-276), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rpsych.2016.19.2-3pl. - link do publikacji
 7. Editorial. Becoming an adult - contexts of identity development.
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 239-244), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0027 - link do publikacji
 8. Kapitał tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Autorzy:
  Piotrowski, K.
  Czasopismo:
  Studia Psychologiczne (rok: 2015, tom: 53, strony: 47-61), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/V1067-010-0124-1 - link do publikacji
 9. Identity in adolescence and emerging adulthood: relationships with emotional and educational factors
  Autorzy:
  Piotrowski, K.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 266-276), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0030 - link do publikacji
 10. Identity status and emotion regulation in adolescence and early adulthood
  Autorzy:
  Jankowski, P.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 288-298), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0032 - link do publikacji
 11. Off-time higher education as a risk factor in identity formation
  Autorzy:
  Piotrowski, K., Kaczan, R., Rękosiewicz, M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 299-309), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0033 - link do publikacji
 12. Type of social participation and identity formation in adolescence and emerging adulthood
  Autorzy:
  Rękosiewicz, M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 277-287), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0031 - link do publikacji
 13. Plany edukacyjne i zawodowe uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych a wymiary rozwoju ich tożsamości
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Rękosiewicz, M., Piotrowski, K.
  Czasopismo:
  Edukacja (rok: 2016, tom: 136, strony: 74-88), Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
  Status:
  Opublikowana
 14. Polska adaptacja kwestionariusza Identity Stage Resolution Index (ISRI) Jamesa Cote
  Autorzy:
  Piotrowski, K., Brzezińska, A.I.
  Czasopismo:
  Studia Psychologiczne (rok: 2015, tom: 53, strony: 33-45), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/V1067-010-0123-2 - link do publikacji
 15. Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Piotrowski, K., Czub, T.
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2014, tom: 19, strony: 51-71), Wydawca: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843879PR.14.024.2963 - link do publikacji
 16. Formowanie się tożsamości w niestabilnych czasach
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I., Cieciuch, J.
  Czasopismo:
  Roczniki Psychologiczne (rok: 2016, tom: 19, strony: 205-212), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rpsych.2016.19.2-1pl. - link do publikacji
 17. Orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej w okresie adolescencji i wyłaniającej się dorosłości. Kontekst edukacyjny
  Autorzy:
  Rękosiewicz Małgorzata
  Czasopismo:
  Psychologia Rozwojowa (rok: 2014, tom: 19, strony: 73-85), Wydawca: Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843879PR.14.025.2964 - link do publikacji
 18. Shame as a self-conscious emotion and its role in identity formation
  Autorzy:
  Czub, T.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 245-253), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0028 - link do publikacji
 19. Social participation, identity style and identity dimensions in late adolescence among students of three types of vocational schools
  Autorzy:
  Kaczan, R., Brzezińska, A. I., Wojciechowska, J.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2013, tom: 44, strony: 310-321), Wydawca: Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ppb-2013-0034 - link do publikacji
 20. Znaczenie wstydu w procesie wychowania
  Autorzy:
  Czub, T.
  Czasopismo:
  Edukacja (rok: 2014, tom: 1, strony: 25-33), Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  redakcja naukowa: Brzezińska, A. I., Syska W.
  Książka:
  Ścieżki wkraczania w dorosłość (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Gotowość do spotkania z innym: tożsamość u progu dorosłości
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I.
  Książka:
  Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Brzezińska, A. I.
  Książka:
  Identity before adulthood. The identity of upper secondary school students in Poland (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM
  Status:
  Opublikowana
 4. Proces kształtowania się tożsamości: norma rozwojowa i obszary ryzyka
  Autorzy:
  Syska, W., Brzezińska, A. I.
  Książka:
  Psychologia wieku rozwojowego. Norma - nietypowość - patologia (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Volumina.pl
  Status:
  Opublikowana