Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

POLSKA - ROSJA: Czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii

2012/06/M/HS3/00274

Słowa kluczowe:

Polska Rosja wzajmne relacje empatia historia zrozumienie szacunek antologia tekstów współpraca naukowa nauczyciele wykładowcy nauczanie historii

Deskryptory:

 • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mirosław Filipowicz 

Liczba wykonawców projektu: 41

Konkurs: HARMONIA 3 - ogłoszony 2012-06-15

Przyznana kwota: 1 510 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-04-11

Zakończenie projektu: 2018-01-10

Planowany czas trwania projektu: 33 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (20)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Czy warto próbować? Kilka uwag na marginesie polsko-rosyjskiego projektu edukacyjnego "Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii"
  Autorzy:
  Rafał Wnuk
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z. 3., strony: 39-42), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 2. Dydaktyczne opracowanie polsko-rosyjskich pomocy naukowych
  Autorzy:
  Aleksander Morozow
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z.3, strony: 63-66), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 3. Ewolucja poglądów na temat Polaków w społeczeństwie rosyjskim XVI-XVIII wieku (na podstawie materiałów współczesnej historiografii rosyjskiej)
  Autorzy:
  Maria Leskinen
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW (rok: 2015, tom: 13, z.1, strony: 45255), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 4. Z doświadczeń wykładowcy historii Polski na rosyjskiej uczelni wyższej
  Autorzy:
  Maria Leskinen
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW (rok: 2015, tom: 13, z. 1, strony: 127-141), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 5. Polish-Russian Relations in Stanisław-August Poniatowski's Time. The Partitions of Poland
  Autorzy:
  Piotr Głuszkowski
  Czasopismo:
  Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: History and Memory: the Case of Poland and Korea (rok: 2018, tom: Vol. 16, No. 2, strony: 87-104), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 6. Badania nad stosunkami polsko-rosyjskimi XIX wieku w środowisku kieleckich historyków
  Autorzy:
  Wiesław Caban, Stanisław Wiech
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW (rok: 2015, tom: 13, z.1, strony: 84-113), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 7. Polska – Rosja. Czy złe sąsiedztwo?
  Autorzy:
  Wiesław Caban
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z. 3, strony: 33-38), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 8. The Nineteenth-Century Ideas of Polish Roads to Independence
  Autorzy:
  Wiesław Caban
  Czasopismo:
  Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: History and Memory: the Case of Poland and Korea (rok: 2018, tom: Vol. 16, No. 2, strony: 105-127), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 9. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Autorzy:
  Piotr Kieraciński
  Czasopismo:
  Forum Akademickie (rok: 2016, tom: 11, strony: 41), Wydawca: Fundacja Forum Akademickie
  Status:
  Opublikowana
 10. O metodologicznej perspektywie na edukację historyczną
  Autorzy:
  Aleksy Wasiliew
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z.3, strony: 43-46), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 11. O miejsce Polaków w historii Rosji
  Autorzy:
  Swietłana Mulina
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z. 3, strony: 59-62), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 12. Polityka rosyjska wobec Rzeczypospolitej (lata 60. XVII wieku – początek XVIII wieku). Kwestia ukraińska
  Autorzy:
  Kirył Koczegarow
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW (rok: 2016, tom: 14, z.1, strony: 67-91), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 13. Polska – Rosja – Historia: o roli historyka w przełamywaniu wzajemnych uprzedzeń
  Autorzy:
  Mirosław Filipowicz
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z.3, strony: 45244), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 14. Polish-Russian Conflicts and Efforts Aimed at Reconciliation
  Autorzy:
  Marek Radziwon
  Czasopismo:
  Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: History and Memory: the Case of Poland and Korea (rok: 2018, tom: Vol. 16, No. 2, strony: 129-141), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 15. Programy nauczania historii w szkołach wyższych w Rosji bolszewickiej (1917-1932)
  Autorzy:
  Alina Sobol
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW (rok: 2014, tom: 12, z.7, strony: 119-136), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 16. What Kind of History Do We Need? Remarks by a Participant in International Dialog Projects
  Autorzy:
  Mirosław Filipowicz
  Czasopismo:
  Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej: History and Memory: the Case of Poland and Korea (rok: 2018, tom: Vol. 16, No. 2, strony: 45255), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 17. Polacy – "obcy" Europejczycy czy "swoi" Słowianie? Dylematy etnografii rosyjskiej XIX wieku
  Autorzy:
  Maria Leskinen
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW (rok: 2014, tom: 12, z.7, strony: 31-54), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 18. Polska – Rosja: czy fatalizm wrogości? Głos w dyskusji nad perspektywami i celami pewnego wspólnego projektu
  Autorzy:
  Rafał Stobiecki
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z. 3, strony: 25-31), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 19. Problematyka konfliktów międzynarodowych. Z refleksji badacza
  Autorzy:
  Maria Leskinen
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z.3, strony: 47-57), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 20. Przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń: o rosyjsko-polskiej współpracy edukacyjnej
  Autorzy:
  Leonid Gorizontow
  Czasopismo:
  Rocznik IEŚW: Polska-Rosja:czy fatalizm wrogości? O nowe ujęcie historii (rok: 2013, tom: 11, z. 3, strony: 15-23), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 1. Polska – Rosja: XX wiek
  Autorzy:
  red. Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
  Książka:
  Polska-Rosja: XX wiek. Materiały do nauczania historii (rok: 2020, tom: 3, strony: 1-468), Wydawca: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
  Status:
  Opublikowana
 2. XIX wiek
  Autorzy:
  Wiesław Caban, Leonid Gorizontow, Piotr Głuszkowski
  Książka:
  Polska-Rosja. Materiały do nauczania historii (rok: 2017, tom: 2, strony: ss.376), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 3. РОССИЯ И ПОЛЬША: ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ Конец XVIII — начало XX в.
  Autorzy:
  Веслав Цабан, Леонид Горизонтов, Петр Глушковский
  Książka:
  РОССИЯ И ПОЛЬША: ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ Конец XVIII — начало XX в. (rok: 2016, tom: 2, strony: ss.320), Wydawca: ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН, ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
  Status:
  Opublikowana
 4. XIX век
  Autorzy:
  Веслав Цабан, Леонид Горизонтов, Петр Глушковский
  Książka:
  Россия – Польша. Пособие для учителей истории (rok: 2017, tom: 2, strony: ss.252), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 5. Zbliżenia i pokusy. Polsko-rosyjskie dyskusje historyczne po 1989 roku
  Autorzy:
  Mirosław Filipowicz
  Książka:
  Historia jako pokusa, red. Janusz Marszalec (rok: 2021, ), Wydawca: Muzeum Miasta Gdańska
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 6. XIV–XVIII век
  Autorzy:
  Леонид Горизонтов, Яцек Хахай, Кирилл Кочегаров
  Książka:
  Россия – Польша. Пособие для учителeй истории (rok: 2017, tom: 1, strony: ss.248), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 7. XIV-XVIII wiek
  Autorzy:
  Jacek Chachaj, Leonid Gorizontow, Kirył Koczegarow
  Książka:
  Polska – Rosja. Materiały do nauczania historii (rok: 2017, tom: 1, strony: ss.344), Wydawca: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Status:
  Opublikowana
 8. Россия – Польша. Пособие для учителeй истории. 1918-1991
  Autorzy:
  red. Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
  Książka:
  Россия – Польша. Пособие для учителeй истории. 1918-1991 (rok: 2019, tom: 3, strony: 1-404), Wydawca: Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk
  Status:
  Opublikowana
 9. Россия – Польша: XX век
  Autorzy:
  Леонид Горизонтов, Рафал Внук / Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
  Książka:
  Россия – Польша. Пособие для учителeй истории (rok: 2020, tom: 3, strony: 1-303), Wydawca: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
  Status:
  Opublikowana