Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od królewskiego faworyta do opozycjonisty. Działalność polityczna i wojskowa Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" (1547-1603)

2011/03/N/HS3/01273

Słowa kluczowe:

magnateria litewska Radziwiłłowie historia wojskowości,

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Łabędź 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 37 993 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-19

Zakończenie projektu: 2015-01-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Działania hetmana Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" wymierzone przeciw powstaniu kozackiemu Semena Nalewajki na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1595 - 1596
  Autorzy:
  Piotr Łabędź
  Czasopismo:
  Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym (rok: 2015, tom: 33(2), strony: 51-72), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Konflikt hetmana Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" z Zygmuntem III Wazą i jego wpływ na sytuacją polityczną Rzeczypospolitej w latach 1587 - 1600
  Autorzy:
  Piotr Łabedź
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich (rok: 2015, tom: 80, strony: 45137), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Крыштаф Радзивил Пярун - першы сенатар Вяликага Княства Литоускага
  Autorzy:
  Piotr Łabędź
  Czasopismo:
  ARCHE (rok: 2015, tom: 6, strony: 46-73), Wydawca: Таварыства з абмежаванай адказнасцю "Гайсак"
  Status:
  Opublikowana
 1. Zaangażowanie Krzysztofa Radziwiłła "Pioruna" w przygotowanie kampanii wojennej przeciwko Turcji w 1590 r.
  Autorzy:
  Piotr Łabędź
  Konferencja:
  Radziwiłłowie w służbie Marsa (rok: 2017, ), Wydawca: DiG
  Data:
  konferencja 22-23 czerwca 2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. DZIAŁALNOŚĆ KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA "PIORUNA" PODCZAS BERÓLEWIA PO ŚMIERCI STEFANA BATOREGO
  Autorzy:
  Piotr Łabędź
  Konferencja:
  Международная научная конференция "Историческое наследие Радзивиллов" (rok: 2013, ), Wydawca: Зималетто Минск
  Data:
  konferencja 23 - 24 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Krzysztof Radziwiłł "Piorun" i Jan Zamoyski: dzieje współpracy politycznej
  Autorzy:
  Piotr Łabędź
  Konferencja:
  Tarptautinė Mokslinė Konferencija Kunigaikščiai Radvilos. Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminę (rok: 2017, ), Wydawca: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
  Data:
  konferencja 12-14 listopada 2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji