Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności

2013/11/B/HS6/01135

Słowa kluczowe:

osobowość ujecie integracyjne dobrostan aktywność pozytywna doświadczenia "hartujące" lub "uskrzydlające"

Deskryptory:

 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa
 • HS6_3: Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Anna Zalewska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 1 006 425 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-27

Zakończenie projektu: 2019-08-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i aplikacjami biurowymi. Za kwotę 3 000 PLN
 2. Laptop. Za kwotę 5 224 PLN
 3. tablet. Za kwotę 1 600 PLN
 4. Notebook z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym (7 szt.). Za kwotę 24 500 PLN
 5. drukarka i skaner - urządzenie wielofunkcyjne. Za kwotę 1 500 PLN
 6. Kamera cyfrowa. Za kwotę 3 200 PLN
 7. dyktafon. Za kwotę 600 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Coach idealny? Profil psychologiczny coacha - rozważania teoretyczne
  Autorzy:
  Anna Agata Nowak
  Czasopismo:
  Coaching Review (rok: 2016, tom: 8, strony: 148-164), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/cr.2081-7029.39 - link do publikacji
 2. Family relations and citizenship activity among adolescents —the moderating role of hope for success
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska, Luiza Wiśniewska
  Czasopismo:
  Przegląd Psychologiczny (rok: 2020, tom: 63, strony: 65-78), Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 3. Big-Five and Subjective Well-Being: The mediating role of Individualism or Collectivism beliefs and the moderating role of life periods IF: 0,33
  Autorzy:
  Zalewska, A. M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 166-183), Wydawca: Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119484 - link do publikacji
 4. Kwestionariusz Zachowań Obywatelskich-30 – wersja ogólna: właściwości psychometryczne, trafność teoretyczna i kryterialna wśród młodych dorosłych
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska, Sławomir Nosek
  Czasopismo:
  Przegląd Psychologiczny (rok: 2020, tom: 63, strony: 143-159), Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 5. Subjective well-being and Citizenship dimensions according to individualism and collectivism beliefs among Polish adolescents IF: 0,01
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska, Agnieszka Zawadzka
  Czasopismo:
  Current Issues in Personality Psychology (rok: 2016, tom: 4, strony: 155-166), Wydawca: TERMEDIA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/cipp.2016.61520 - link do publikacji
 6. The Big Five and Burnout among Teachers: the Moderating and Mediating Role of Self-Efficacy IF: 0,33
  Autorzy:
  Zawadzka, A., Kościelniak, M., Zalewska, A. M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 149-157), Wydawca: Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119482 - link do publikacji
 7. Integrated Approach to Personality and Well-being IF: 0,33
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska, John B. Nezlek, M. Zięba
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 128-130), Wydawca: Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119479 - link do publikacji
 8. Personality traits and subjective well-being with regard to problem of infertility: The mediating role of implicit self-theories and life-engagement IF: 0,33
  Autorzy:
  Brygoła E.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 141-148), Wydawca: Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119481 - link do publikacji
 9. Relationships among Orientation to Exercise, Personality, Well-being, and Self-Efficacy among Recreational Runners IF: 0,33
  Autorzy:
  Cypryańska, M., Nezlek, J. B.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 158-165), Wydawca: Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119483 - link do publikacji
 10. Within-Person Relationships between Recreational Running and Psychological Well-Being IF: 2,451
  Autorzy:
  Nezlek, J. B., Cypryańska, M., Cypryański, P., Chlebosz, K., Jenczylik, K., Sztachańska, J., & Zalewska, A. M.
  Czasopismo:
  Journal of Sport & Exercise Psychology (rok: 2018, tom: 40, strony: 146-152), Wydawca: Human Kinetics, North American Society for the Psychology of Sport and Physical Activity
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1123/jsep.2017-0244 - link do publikacji
 11. Citizenship Behaviour Questionnaire-30 —general version: Psychometric properties and theoretical and criterion validity among young adults
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska, Sławomir Nosek
  Czasopismo:
  Przegląd Psychologiczny (rok: 2020, tom: 63, strony: 161-177), Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 12. Everyone can be a winner: The benefits of competing in organized races for recreational runners IF: 2,594
  Autorzy:
  Marzena Cypryańska, John B. Nezlek
  Czasopismo:
  The Journal of Positive Psychology (rok: 2018, tom: online24Dec2018, strony: 44568), Wydawca: Routledge Taylor and Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/17439760.2018.1557244 - link do publikacji
 13. KONFLIKTY PRACA–RODZINA I RODZINA-PRACA A ZDROWIE: OCHRONNA ROLA ZAANGAŻOWANIA I ZADOWOLENIA Z PRACY IF: 0,778
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska
  Czasopismo:
  Medycyna Pracy (rok: 2020, tom: 71, strony: 33-46), Wydawca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.13075/mp.5893.00908 - link do publikacji
 14. Relacje rodzinne a aktywność obywatelska wśród adolescentów – pośrednicząca rola nadziei na sukces
  Autorzy:
  Anna M. Zalewska, Luiza Wiśniewska
  Czasopismo:
  PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY (rok: 2020, tom: 63, strony: 49-63), Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Status:
  Opublikowana
 15. Relationships between personality traits, general self-efficacy, self-esteem, subjective well-being, and entrepreneurial activity IF: 0,33
  Autorzy:
  Zięba, M., Surawska, M., Zalewska, A. M.
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 131-140), Wydawca: Committee for Psychological Sciences of Polish Academy of Sciences.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/119480 - link do publikacji
 16. "Relationships between the FFM traits, values and life satisfaction among Polish nurses: does the profession mater?" IF: 2,511
  Autorzy:
  Marta Zwierzchowska, Anna M. Zalewska
  Czasopismo:
  Journal of Happiness Studies , Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. Uczenie się coachingu. Profil osobowości i dobrostanu przyszłych coachów oraz różnice pomiędzy nimi a osobami niepodejmującymi aktywności prorozwojowej
  Autorzy:
  Anna Agata Nowak, Anna M. Zalewska
  Książka:
  Coaching - nowe perspektywy i wyzwania (rok: 2020, tom: 1, strony: 87-105), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Cechy osobowości, specyficzne wzorce adaptacji, dobrostan i zachowania obywatelskie wśród uczniów w różnym środowisku
  Autorzy:
  Zawadzka, A., Zalewska, A., Krysiak, K.
  Książka:
  Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze (rok: 2016, tom: 1, strony: 105-118), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
  Status:
  Opublikowana