Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polska lokalna wobec integracji europejskiej - dekada doświadczeń

2011/03/B/HS6/01163

Słowa kluczowe:

społeczność lokalna integracja europejska tożsamość europejska

Deskryptory:

 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
 • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zdzisław Mach 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 239 242 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2015-06-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dylematy i kontrowersje wokół integracji europejskiej - wprowadzenie IF: 8
  Autorzy:
  Dariusz Niedźwiedzki
  Czasopismo:
  Politeja. Pismo Wydziału Studiów Miedzynarodowych i Politycznych UJ (rok: 2015, tom: 33, strony: 44993), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Polak i jego rodzina w Unii Europejskiej IF: 8
  Autorzy:
  Marcin Galent
  Czasopismo:
  Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2015, tom: 33, strony: 131-153), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Tożsamość w czasach zmiany. Polska lokalna w procesie integracji europejskiej IF: 8
  Autorzy:
  Paweł Kubicki
  Czasopismo:
  Politeja, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2015, tom: 33, strony: 83-109), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. "Nie taka Unia straszna, jak ją malują?" Stan integracji europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej w oczach Polaków IF: 8
  Autorzy:
  Magdalena Góra
  Czasopismo:
  Politeja. Czasopismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2015, tom: 33, strony: 111-129), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 5. Consolidating Europeanization. A Communication-development Perspective IF: 8
  Autorzy:
  Maciej Stępka
  Czasopismo:
  Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2015, tom: 33, strony: 67-82), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Marazm, czy wykorzystana szansa? Społeczności lokalne wobec działań samorządów lokalnych w warunkach członkostwa Polski w UE i decentralizacji kraju IF: 8
  Autorzy:
  Mirosław Natanek
  Czasopismo:
  Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2015, tom: 33, strony: 43-66), Wydawca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Tożsamość europejska, narodowa, regionalna i lokalna polskich migrantów w Europie IF: 13
  Autorzy:
  Dariusz Niedźwiedzki
  Czasopismo:
  Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny (rok: 2016, tom: 1, strony: 113-126), Wydawca: KBnM PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. Książka zbiorowa
  Autorzy:
  Red. Zdzisław Mach
  Książka:
  Local Community, Power and European Integration (rok: 2017, tom: 3, strony: 121), Wydawca: Peter Lang
  Status:
  Opublikowana
 2. Pogranicza i transgranicza Polski. Polsko-czeskie i polsko-ukraińskie doświadczenia pograniczne po akcesji Polski do UE
  Autorzy:
  Paweł Kubicki, Joanna Orzechowska-Wacławska
  Książka:
  Pamięć i integracja społeczna na pograniczach. Przypadek pogranicza polskoniemieckiego i polsko-ukraińskiego (rok: 2015, tom: bd, strony: 117-135), Wydawca: Nomos
  Status:
  Opublikowana
 3. Polacy i Europejczycy: zmiany dystansu społecznego w procesie integracji europejskiej
  Autorzy:
  Dariusz Niedźwiedzki
  Książka:
  Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014) (rok: 2014, tom: brak, strony: 61-82), Wydawca: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
  Status:
  Opublikowana