Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja

2013/11/B/HS6/01463

Słowa kluczowe:

metawiedza struktura Ja motywy Ja samoregulacja

Deskryptory:

 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa
 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Hanna Brycz 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 646 633 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-14

Zakończenie projektu: 2019-07-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Pakiet Mplus Base Program and Combination Add-On (wersja 7.11). Za kwotę 2 819 PLN
 2. Pakiet IRTPRO (wersja 1.2). Za kwotę 1 560 PLN
 3. Program E-Prime 2 Professional.
 4. Komputer przenośny (2 szt.). Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Metacognitive self as a motivational predictor of seeking diagnostic information about the self – longitudinal study IF: 2,129
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Paweł Kleka, Agnieszka Fanslau, Aleksandra Pilarska
  Czasopismo:
  Frontiers in Education, section Educational Psychology (rok: 2019, tom: 0,247916666666667, strony: 44570), Wydawca: Frontiers Editorial Office Avenue du Tribunal Fédéral 34 CH – 1005 Lausanne Switzerland Tel +41(0)21 510 17 40 Fax +41 (0)21 510 17 01
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/feduc.2019.00117 - link do publikacji
 2. Narzędzie do pomiaru Metapoznawczego Ja (MJ-24)
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Roman Konarski
  Czasopismo:
  Psychologia Społeczna (rok: 2016, tom: 11 4(39), strony: 509-526), Wydawca: Instytut Psychologii PAN, Uniwersytety polskie, PTP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1896180020163909 - link do publikacji
 3. THE METACOGNITIVE SELF: THE ROLE OF MOTIVATION AND AN UPDATED MEASUREMENT TOOL
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Roman Konarski, Paweł Kleka, Rex Wright
  Czasopismo:
  Economics&Socilology (rok: 2019, tom: 12 (1), strony: 208-232), Wydawca: JEL Clasification: D02, 017, P31
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14254/2071-789X.2019/12-1/12 - link do publikacji
 4. Rola metapoznawczego Ja w poszukiwaniu diagnostycznych informacji o sobie
  Autorzy:
  Agnieszka Fanslau, Hanna Brycz
  Czasopismo:
  Czasopismo Psychologiczne (rok: 2019, tom: 25 (2), strony: 151-157), Wydawca: Biuro Architektura Poznań
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14691/CPPJ.25.2.151 - link do publikacji
 5. The interplay between motivation and social perception: New ideas
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Rex Wright
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 44563), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ppb-2018-00xx - link do publikacji
 6. The metacognitive self fosters the drive for self-knowledge: The role of the metacognitive self in the motivation to search for diagnostic information about the self
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Magdalena Wyszomirska - Góra, Roman Konarski, Bogdan Wojciszke
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2018, tom: 49, strony: 66-76), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ppb-2018-00xx - link do publikacji
 7. The role of metacognition, type of feedback, and kind of incentives for motivation to learn
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Paweł Atroszko, Magdalena Wyszomirska - Góra, Rex Wright
  Czasopismo:
  Current Issues in Personality Psychology (rok: 2021, tom: 9 (4), strony: 316-327), Wydawca: Temedia, Polska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/cipp.2021.107070 - link do publikacji
 8. Cross - Cultural Differences in Metacognitive Self
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Joanna Różycka - Tran, Joanna Szczepanik
  Czasopismo:
  Economics & Sociology (rok: 2015, tom: 8, no 1, strony: 157-164), Wydawca: ISSN 2071-789X; DOI: 10.14254/2071- 789X.2015/8-1/12
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14254/2071- - link do publikacji
 9. Metacognition and emotion – how accurate perception of own biases relates to positive feelings and hedonic capacity IF: 2,272
  Autorzy:
  Joanna Szczepanik, Hanna Brycz, Paweł Kleka, Agnieszka Fanslau, Carlos Zarate, Allison Nugent
  Czasopismo:
  Consciousness and Cognition (rok: 2020, tom: 82, strony: 44571), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.concog.2020.102936 - link do publikacji
 10. The role of metacognition in developing self-efficacy and hope. A longitudinal study IF: 3421
  Autorzy:
  Hanna Brycz, Paweł Kleka, Agnieszka Fanslau, Mariusz Zięba
  Czasopismo:
  Metaconition & Learning (), Wydawca: Home - Springer
  Status:
  Złożona
 11. Becoming Aware of One's Own Biases in Emerging Adulthood – A Longitudinal Study. Metacognitive Approach IF: 1,432
  Autorzy:
  Paweł Kleka, Hanna Brycz, Agnieszka Fanslau, Aleksandra Pilarska
  Czasopismo:
  Advances in Cognitive Psychology (rok: 2019, tom: 15 (4), strony: 308-317), Wydawca: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5709/acp-0278-y - link do publikacji
 12. Construct and Concurrent Validity of the Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire in the Polish Population
  Autorzy:
  Roman Konarski, Hanna Brycz
  Czasopismo:
  Sage (rok: 2017, tom: 44568, strony: 44569), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/2158244017705423 - link do publikacji
 13. Czy studenci uczą się przewidywania swoich ocen semestralnych? Rola błędu "przeszacowanej pewności" w trafności szacowania własnych osiągnięć edukacyjnych
  Autorzy:
  Paweł Kleka, Agnieszka Fanslau, Hanna Brycz
  Czasopismo:
  Dyskursy Młodych Andragogów (rok: 2019, tom: 20, strony: 231-240), Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.34768/dma.vi20.22 - link do publikacji
 1. Goal attainments and the role of metacognitive self in task accomplishment
  Autorzy:
  Hanna Brycz
  Konferencja:
  Annual Meeting of Society for the Study of Motivation (rok: 2017, ), Wydawca: Society for the Study of Motivation
  Data:
  konferencja May
  Status:
  Opublikowana
 2. Hierarchiczny model czynnikowy oraz model podwójnego czynnika wanalizie trafności narzędzia pomiarowego
  Autorzy:
  Roman Konarski, Hanna Brycz
  Konferencja:
  Konferencja Metodologiczna (rok: 2017, ), Wydawca: Katowice
  Data:
  konferencja wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Goal attainment and the role of metacognitive self in task accomplishment
  Autorzy:
  Hanna Brycz
  Konferencja:
  Preconference Self & Identity, EASP (rok: 2017, ), Wydawca: Self & Identity, Granada
  Data:
  konferencja 4 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 4. Motivational Approach to Metacognitive Self
  Autorzy:
  Hanna Brycz
  Konferencja:
  Society for the Study of Motivation Annual Meeting (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Psychologii UG
  Data:
  konferencja 21 maj
  Status:
  Opublikowana
 5. Rola Metapoznawczego Ja dla Regulacji Emocji - Badania Podłużne
  Autorzy:
  Agnieszka Fanslau, Hanna Brycz
  Konferencja:
  III Konferencja Psychologii Pozytywnej w Warszawie (rok: 2018, ), Wydawca: Akademia Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Data:
  konferencja 2-4 lipca
  Status:
  Opublikowana