Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej koncepcji "właściwego istnienia" do koncepcji imperium i geopolityki

2013/11/B/HS1/04144

Słowa kluczowe:

sekularyzacja myśl polityczna idea władza Rosja imperium geopolityka modernizacja

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_5: Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
 • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Instytut Studiów Politycznych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Włodzimierz Marciniak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 180 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-13

Zakończenie projektu: 2016-08-12

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Osobliwości metodologiczne rosyjskiej geopolityki
  Autorzy:
  Konrad Świder
  Czasopismo:
  "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" (rok: 2016, tom: 4 (55), strony: 220-239), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 2. Russia and Secularization: A Conceptualization of the Field of Research
  Autorzy:
  Joanna Justyna Matuszewska
  Czasopismo:
  "Horyzonty Polityki" (rok: 2016, tom: 7 (21), strony: 55-95), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. The East-West Split in View of the History of Ideas
  Autorzy:
  Jadwiga Maria Staniszkis
  Czasopismo:
  "Horyzonty Polityki" (rok: 2016, tom: 7 (21), strony: 19968), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. "Łaska nieodparta" sekularyzacji: dekonstrukcja/rekonstytuowanie podmiotu w zmieniającej się strukturze władzy
  Autorzy:
  Joanna Matuszewska
  Czasopismo:
  "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" (rok: 2016, tom: 4 (55), strony: 392-411), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 5. Geopolityka jako "światopogląd władzy" w Rosji
  Autorzy:
  Konrad Świder
  Czasopismo:
  "Studia Polityczne" (rok: 2017, tom: 1 (45 ), strony: 107-131), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Jadwiga Staniszkis, Włodzimierz Marciniak, Konrad Świder
  Książka:
  Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Przejście od religijnej idei "właściwego istnienia" do koncepcji imperium i geopolityki (rok: 2016, tom: -, strony: 231), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Niemieckie inspiracje rosyjskiej geopolityki
  Autorzy:
  Konrad Świder
  Książka:
  Jak patrzeć na Polske, Niemcy i świat? Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Cezarego Króla (rok: 2017, tom: -, strony: 502-523), Wydawca: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Bellona
  Status:
  Opublikowana