Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871-1932

2014/15/B/HS3/02335

Słowa kluczowe:

Prusy policja polityczna Polacy w Prusach w XIX i XX w.

Deskryptory:

  • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_2: Historia społeczna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Witold Matwiejczyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 161 349 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2019-07-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony