Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza porównawcza terminologii politycznej i postulatów sejmików Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1587-1648. Studia nad zjawiskiem partykularyzmu litewskiego

2012/07/N/HS3/04134

Słowa kluczowe:

stosunki polsko-litewskie Wielkie Księstwo Litewskie partykularyzm sejmiki

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Ambroziak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 51 142 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. "Шлахта Великого князтва Литовского ... з уступеньем своих поместей до туль задержалисе". Грамота короля польского и великого князя литовского Владислава IV к русскому царю Михаилу Федоровичу. 1645 г. IF: 0,087
  Autorzy:
  Амброзяк Томаш
  Czasopismo:
  Исторический архив (rok: 2015, tom: 4, strony: 179-187), Wydawca: Издательство РОССПЭН
  Status:
  Opublikowana
 2. The necessity to reexamine the question of lithuanian particularism during the reign of Sigismund III and Władysław IV IF: 9
  Autorzy:
  Ambroziak Tomasz
  Czasopismo:
  Zapiski Historyczne (rok: 2014, tom: LXXIX, strony: 89-109), Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 1. Отношение литовских сеймиков к передаче Трубчевска Московскому государству в 1645-46 гг.
  Autorzy:
  Амброзяк Томаш
  Konferencja:
  Ваенныя трыумфы эпохі Вялікага княства Літоўскага (rok: 2015, ), Wydawca: Установа Музей Замкавы комплекс Мір"
  Data:
  konferencja 12-13.09.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Возможности и ограничения клитентальной системы в Великом княжестве Литовском на примере сеймиковой деятельности Кшиштофа Радзивилла в 1625-29 гг.
  Autorzy:
  Амброзяк Томаш
  Konferencja:
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między niewolą a służeniem. Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej" (rok: 2015, ), Wydawca: Instytut Rusycystyki UW
  Data:
  konferencja 16-17.05.2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji