Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego Isaiaha Berlina.

2011/03/N/HS5/01289

Słowa kluczowe:

społeczeństwo otwarte pluraizm etyczny falsyfikacjonizm filozofia nauki wolność krytyczny racjonalizm

Deskryptory:

 • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Krzysztof Sielski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 64 550 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-09-26

Zakończenie projektu: 2014-09-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. dyktafon. Za kwotę 999 PLN
 2. średniej klasy komputer przenośny w cenie około 4000 złotych oraz niezbędne oprogramowanie w cenie około 2000 złotych. Za kwotę 6 000 PLN
 3. urządzenie wielofunkcyjne. Za kwotę 1 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Porównanie poglądów Karla Poppera, Zygmunta Baumana i Leszka Kołakowskiego w kwestii społeczeństwa otwartego
  Autorzy:
  Krzysztof Sielski
  Czasopismo:
  ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO NAUKI H UMANISTYCZNE (rok: 2014, tom: 8 (1), strony: 103-124), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
  Status:
  Opublikowana
 2. Teoretyczne refleksje i działania G. Sorosa jako przykład praktycznego aspektu popperyzmu
  Autorzy:
  Krzysztof Sielski
  Czasopismo:
  Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" (tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: WPAiZ UJK w Kielcach
  Status:
  Złożona
 3. Czy społeczeństwa doby płynnej nowoczesności są otwarte? Dwie wizje: Karl Popper i Zygmunt Bauman
  Autorzy:
  Krzysztof Sielski
  Czasopismo:
  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (rok: 2015, tom: 2(11), strony: 120-130), Wydawca: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 4. Society open to values. Proposition of a modification of Karl Popper's social theory in the spirit of Isaiah Berlin's ethical pluralism
  Autorzy:
  Krzysztof Sielski
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych (rok: 2016, tom: 9, strony: 95-112), Wydawca: Uczelnia Jana Wyżykowskiego Wydawnictwo UJW
  Status:
  Opublikowana
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Krzysztof Sielski
  Książka:
  Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego Isaiaha Berlina (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: 283), Wydawca: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. w Krakowie
  Status:
  Opublikowana