Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Środowisko fizyczne i społeczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków - zastosowanie modeli strukturalnych i ścieżkowych szacowanych na danych o strukturze hierarchicznej

2013/09/B/HS6/03438

Słowa kluczowe:

zdrowie subiektywne zachowania zdrowotne uwarunkowania społeczne nierówności w zdrowiu jakość edukacji analiza wielopoziomowa modele ścieżkowe

Deskryptory:

 • HS4_11: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 • HS6_9: Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Instytut Matki i Dziecka

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Joanna Mazur 

Liczba wykonawców projektu: 23

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 265 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-01

Zakończenie projektu: 2017-05-31

Planowany czas trwania projektu: 34 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. aktualizacja programu SPSS. Za kwotę 15 000 PLN
 2. komputer typu notebook. Za kwotę 3 217 PLN
 3. aktualizacja programu AMOS. Za kwotę 3 000 PLN
 4. oprogramowanie statystyczne - program MPlus. Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. External evaluation of the school and academic achievements in relation to alcohol drinking and delinquent behaviour among secondary school students
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Kowalewska Anna, Zawadzka Dorota, Dzielska Anna, Wais Kamil
  Czasopismo:
  Alkoholizm i Narkomania / Alcoholism and Drug Addiction (rok: 2016, tom: brak danych, strony: 183-208), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Postrzeganie przez uczniów środowiska spolecznego i edukacyjnego gimnazjum w zależności od wyników jego całościowej zewnętrzenj ewaluacji
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Malkowska-Szkutnik Agnieszka, Zawadzka Dorota
  Czasopismo:
  Hygeia Public Health (rok: 2016, tom: 51(2), strony: 194-201), Wydawca: PTH
  Status:
  Opublikowana
 3. Subiektywna i obiektywna ocena środowiska szkolnego a palenie papierosów przez młodzież w wieku 13-15 lat
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Małkowska-Szkutnik Agnieszka, Kowalewska Anna, Chełchowska Magdalena, Zawadzka Dorota
  Czasopismo:
  Przegląd Lekarski (rok: 2017, tom: 74(10), strony: 516-521), Wydawca: Wydawnictwo Przegląd Lekarski
  Status:
  Opublikowana
 4. The relationship between Multiple Substance Use, Perceived Academic Achievements, and Selected Socio-Demographic Factors in a Polish Adolescent Sample IF: 2,035
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Tabak Izabela, Dzielska A, Wąż Krzysztof, Oblacińska Anna
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Research and Public Health (rok: 2016, tom: 13, strony: 1264 (1-13)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijerph13121264 - link do publikacji
 5. What does Cantril ladder measure in adolescence? IF: 2,03
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Szkultecka-Dębek Monika, Dzielska Anna, Drozd Mariola, Malkowska-Szkutnik Agnieszka
  Czasopismo:
  Archives of Medical Science (rok: 2018, tom: 14(1), strony: 182-189), Wydawca: Termedia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/aoms.2016.60718 - link do publikacji
 6. Behavioural factors enhancing mental health - preliminary results of the study on its association with physical activity in 15 to 16 year olds
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Nałęcz Hanna, Kleszczewska Dorota, Małkowska-Szkutnik Agnieszka, Borraccino Alberto
  Czasopismo:
  Developmental Period Medicine (rok: 2016, tom: XX (4), strony: 315-324), Wydawca: IMD, Wydawnictwo Aluna
  Status:
  Opublikowana
 7. Struktura rodziny a inicjacja tytoniowa i regularne palenie tytoniu przez młodzież w Polsce
  Autorzy:
  Kowalewska Anna, Mazur Joanna
  Czasopismo:
  Przegląd Lekarski (rok: 2015, tom: 72(10), strony: 526-530), Wydawca: Polskie Towarzystwo Lekarskie - oddział Kraków
  Status:
  Opublikowana
 8. Determinants of Bullying at School Depending on the Type of Community: Ecological Analysis of Secondary Schools in Poland IF: 1,689
  Autorzy:
  Mazur J., Tabak I., Zawadzka D.
  Czasopismo:
  School Mental Health (rok: 2017, tom: 9, strony: 132-142), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12310-017-9206-7 - link do publikacji
 9. Is Perceived Activity-Friendly Environment associated with More Physical Activity and Fewer Screen-based Activities in Adolescence? IF: 2,101
  Autorzy:
  Kopcakova J., Dankulincova-Veseleska Z., mandrasova-Geckova A., Bucksch J., Nalecz H., Sigmundova D., van Dijk J.P., reijneveld S.A.
  Czasopismo:
  International Journal of Environmental Research and Public Health (rok: 2017, tom: 14, 39, strony: 1-8 (elektoniczne)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijerph14010039 - link do publikacji
 10. Zachowania sedentarne a nieswoiste dolegliwości psychosomatyczne młodzieży szkolnej
  Autorzy:
  Kleszczewska D., Małkowska-Szkutnik A., Nałęcz H., Mazur J.
  Czasopismo:
  Pediatria Polska (rok: 2017, tom: 92, strony: 553-560), Wydawca: Elsevier - Polish Pediatric Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pepo.2017.06.005 - link do publikacji
 11. Środowisko szkolne i rodzinne jako determinanty poczucia własnej wartosci gimnazjalistów
  Autorzy:
  Tabak Izabela, Zawadzka Dorota, Mazur Joanna
  Czasopismo:
  Psychologia Wychowawcza (rok: 2016, tom: 52(10), strony: 67-83), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
 12. Osiągnięcia w nauce jako mediator zależności pomiedzy zamożnością rodziny a zachowaniami ryzykownymi młodzieży w Polsce
  Autorzy:
  Kowalewska Anna, Mazur Joanna, Tabak Izabela
  Czasopismo:
  Przegląd Lekarski (rok: 2016, tom: 73(10), strony: 745-749), Wydawca: Wydawnictwo PL
  Status:
  Opublikowana
 13. Postrzeganie środowiska psychospołecznego szkoły i funkcjonowanie w niej uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi
  Autorzy:
  Małkowska-Szkutnik Agnieszka, Woynarowska Barbara, Mazur Joanna
  Czasopismo:
  Kwartalnik Pedagogiczny (rok: 2018, tom: 1(247), strony: 179-197), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 14. Związek poczucia sensu życia z zadowoleniem z życia, występowaniem dolegliwości subiektywnych oraz statusem społecznym rodziny w populacji uczniów gimnazjum
  Autorzy:
  Zawadzka D., Stalmach M., Obliacińska A., Tabak I.
  Czasopismo:
  Developmental Period Medicine (rok: 2017, tom: XX(1), strony: 60-68), Wydawca: Aluna
  Status:
  Opublikowana
 15. Poczucie sensu życia a samoocena zdrowia i osiągnięcia szkolne uczniów w wieku 13-17 lat
  Autorzy:
  Zawadzka Dorota, Stalmach Magdalena, Tabak Izabela
  Czasopismo:
  Pediatria Polska (rok: 2016, tom: 91, strony: 566-573), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pepo.2016.08.007 - link do publikacji
 16. Social support and family communication as factors protecting adolescents against multiple recurrent health complaints related to school stress
  Autorzy:
  Tabak Izabela, Mazur Joanna
  Czasopismo:
  Developmental Period Medicine (rok: 2016, tom: XX, strony: 1-13 (dostępna wersja z korekty)), Wydawca: Instytut Matki i Dziecka, Wydawnictwo Aluna
  Status:
  Opublikowana
 1. Does family structure matter? Reflections from Polish studies on social determinants of adolescent health
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Tabak Izabela, Malkowska-Szkutnik Agnieszka, Dzielska Anna
  Konferencja:
  Excellence in Pediatrics 7th edition (rok: 2015, ), Wydawca: EiP
  Data:
  konferencja 10-12 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 2. School and family as predictors of goal orientation among adolescents with and without chronic conditions
  Autorzy:
  Malkowska-Szkutnik Agnieszka, Mazur Joanna
  Konferencja:
  Excellence in Pediatrics 7th edition (rok: 2015, ), Wydawca: EiP
  Data:
  konferencja 10-12 grudnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. School-related parental support as a factor improving school, family and individual functioning of adolescents
  Autorzy:
  Tabak Izabela, Mazur Joanna
  Konferencja:
  HBSC International Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Public Health Agency of Sweden
  Data:
  konferencja 15-17 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Three aspects of social position in adolescence
  Autorzy:
  Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Nałęcz H., Dzielska A., Ostręga W.
  Konferencja:
  HBSC International Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: University of Bergen
  Data:
  konferencja 19-21 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Telling somebody about peer victimization in school as a factor protecting adolescents' menatal health
  Autorzy:
  Malinowska-Cieslik M., Mazur J., Małkowska-Szkutnik A.
  Konferencja:
  HBSC International Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: University of Bergen
  Data:
  konferencja 19-21 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. The impact of individual and school-level FAS on student life satisfaction
  Autorzy:
  Mazur J., Dzielska A., Zawadzka D., Tabak I.
  Konferencja:
  HBSC International Meeting (rok: 2016, ), Wydawca: Public Health Agency of Sweden
  Data:
  konferencja 15-17 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Extracurriculum physical activity involvement and family affluence as factors modyfying adolescents' academic achievements
  Autorzy:
  Nałęcz H., Mazur J., Kleszczewska D
  Konferencja:
  HBSC International Meeting (rok: 2017, ), Wydawca: University of Bergen
  Data:
  konferencja 19-21 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Raport z badań (monografia)
  Autorzy:
  Mazur Joanna, Dzielska Anna, Woynarowska Barbara, Zawadzka Dorota
  Książka:
  Środowisko gimnazjów w opinni uczniów i dyrektorów szkół (rok: 2015, tom: I, strony: 30682), Wydawca: Instytut Matki i Dziecka
  Status:
  Opublikowana
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Mazur J., Malkowska-Szkutnik A. (red.)
  Książka:
  Środowisko fizyczne i spoleczne oraz jakość funkcjonowania szkoły a zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne nastolatków (rok: 2017, tom: -, strony: 1-144), Wydawca: Instytut Matki i Dziecka
  Status:
  Opublikowana