Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 263 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poszukiwanie nowych czynników genetycznych powiązanych z ryzykiem przewlekłego zapalenia trzustki za pomocą sekwencjonow...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Rygiel

  Instytut Matki i Dziecka

 2. Elektroniczna kontrola sprawcy czynu zabronionego jako wyraz ewolucji polskiego systemu karnego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS5

  Kierownik: Bartosz Kędzierski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 3. Modyfikacje epigenetyczne w okresie płodowym związane ze statusem atopii u matki oraz dietą, jako czynnik ryzyka wystąpi...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Hanna Danielewicz

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 4. Przyszłość jest niepewna: ukryte i jawne ryzyko w podejmowaniu decyzji międzyokresowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Białaszek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Biopsja Blastomerów i powstanie Zespołu Metabolicznego: próba oszacowania ryzyka na modelu mysim

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Federica Zacchini

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 6. Identyfikacja nowych mutacji predysponujących do raka gruczołu krokowego w polskiej populacji za pomocą sekwencjonowania...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 7. Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adoelscentów i młodych dorosłych.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Smoleń

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

 8. Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Marcin Waligóra

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 9. Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Karol Konaszewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 10. Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Piotr Stepnowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 11. Portfel aktywów finansowych z wartością bieżącą obarczoną ryzykiem nieprecyzji.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Siwek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Jaworski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 13. Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjonowanie cało-eksomowe w homogennej genetycznie po...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Cezary Cybulski

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej