Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metody wnioskowania statystycznego użyteczne w audycie finansowym

2012/07/B/HS4/03073

Słowa kluczowe:

wnioskowanie statystyczne weryfikacja hipotez statystycznych audyt finansowy estymacja model błędów symulacja optymalizacja rozmiaru próby ryzyko błędnej akceptacji ryzyko błędnego odrzucenia plan losowania próby schemat losowania próby próba monetarna wnioskowanie bayesowskie próba warstwowa twierdzenia graniczne

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Janusz Wywiał 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 191 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-11

Zakończenie projektu: 2016-04-10

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. ultrabook. Za kwotę 6 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. On evaluation of sample size required by a good approximation by the normal curve for some statistics
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Czasopismo:
  Zesyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. On determining sample size to test hypothesis on Benford's distribution IF: 0,813
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Czasopismo:
  Statistical Papers (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 3. Application of two gamma distributions mixture to financial auditing
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Czasopismo:
  Sankhya B, The Indian Journal of Statistics (rok: 2017, ), Wydawca: Springer
  Status:
  Złożona
 1. On Bayesian tests in auditing
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Konferencja:
  17-th Conference Applications of Mathematics and Statistics in Economics (rok: 2014, ), Wydawca: Wrocław University of Economics
  Data:
  konferencja 27-31 August 2014
  Status:
  Opublikowana
 1. 5 rozdziałów + Appendix w "Contributions to Testing Statistical Hypotheses in Auditing"
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Książka:
  Contributions to Testing Statistical Hypotheses in Auditing (rok: 2016, tom: 1, strony: 156), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN SA
  Status:
  Opublikowana
 2. Efficiency of estimation strategies dependent on the sum of order statistics
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Książka:
  Sampling designs dependent on sample parameters of auxiliary variables (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 56-66), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. Estimation of quantiles
  Autorzy:
  Janusz L. Wywiał
  Książka:
  Sampling designs dependent on sample parameters of auxiliary variables (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 70-76), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana