Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych

2012/05/D/HS4/01138

Słowa kluczowe:

internacjonalizacja przedsiębiorstw sieci biznesowe podejście sieciowe efekty sieci osadzenie ryzyko w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Deskryptory:

 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Milena Ratajczak-Mrozek 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 290 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-02-12

Zakończenie projektu: 2017-06-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny (notebook). Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (26)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2015, tom: 4, strony: 49-67), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Active and inactive clusters in polish furniture industry. The industrial network approach
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć
  Czasopismo:
  Intercathedra (rok: 2013, tom: 29, strony: 85-94), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. Companies' simultaneous embeddedness in local, international and global networks – a conceptualisation from the perspective of local enterprises and their degree of internationalisation
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Poznań University of Economics Review (rok: 2014, tom: 14, strony: 31-47), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 4. Efektywność przedsiębiorstwa w sieci biznesowej
  Autorzy:
  P. Mielcarek
  Czasopismo:
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (rok: 2014, tom: 3, strony: 49-58), Wydawca: Szkoła Główna Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 5. Innowacyjność przedsiębiorstwa w lokalnych i zagranicznych relacjach klient–dostawca
  Autorzy:
  P. Mielcarek, M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2018, tom: 1, strony: 49-62), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 6. Jak zmienić kontakty w korzystne relacje - wyniki badań empirycznych
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, K. Barłożewski
  Czasopismo:
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (rok: 2017, tom: 2, strony: 92-98), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 7. Negatywne efekty osadzenia i relacji przedsiębiorstw – wymiar działalności lokalnej i międzynarodowej
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Studia Ekonomiczne", "Zarządzanie relacjami w biznesie – współczesne wyzwania" (rok: 2014, tom: 182, strony: 53-63), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 8. Network structures in the furniture industry – the industrial network approach IF: 0,2
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć
  Czasopismo:
  Drewno. Wood (rok: 2014, tom: 57, strony: 27-43), Wydawca: Instytut Technologii Drewna (Poznań)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12841/wood.1644-3985.058.02 - link do publikacji
 9. The actors-resources-activities analysis as a basis for Polish furniture network research IF: 0,2
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć
  Czasopismo:
  Drweno. Wood (rok: 2013, tom: 56, strony: 115-137), Wydawca: Instytut Technologii Drewna
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12841/wood.1644-3985.057.08 - link do publikacji
 10. Znaczenie krajowych relacji sieciowych dla internacjonalizacji oraz aktywności małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  "Studia Ekonomiczne". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 3, strony: 115-126), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 11. Znaczenie podmiotów usługowych dla meblarstwa w Polsce – perspektywa relacji sieciowych i współpracy
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć
  Czasopismo:
  Studia Oeconomica Posnaniensia (rok: 2014, tom: 1, strony: 27-45), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 12. Czynniki ryzyka w międzynarodowych łańcuchach dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z branży meblarskiej oraz IT
  Autorzy:
  F. Nowacki
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2015, tom: 3, strony: 23-32), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 13. The Importance of Locally Embedded Personal Relationships for SME Internationalisation Processes – from Opportunity Recognition to Company Growth
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (rok: 2014, tom: 10, strony: 89-108), Wydawca: Nowy Sącz Business School – National-Louis University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7341/20141034 - link do publikacji
 14. To be independent or balance interdependence?: Policy implications for micro and small enterprises
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, M. Herbeć
  Czasopismo:
  IMP Journal (rok: 2016, tom: 10, strony: 260 – 275), Wydawca: Emerald Group Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/IMP-08-2015-0048 - link do publikacji
 15. Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw i zarządzania nim w aspekcie międzynarodowym
  Autorzy:
  F. Nowacki
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2014, tom: 4, strony: -), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 16. From supplier to center of excellence and beyond: The network position development of a business unit within IKEA Industry" IF: 4,028
  Autorzy:
  E. Baraldi, M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Journal of Business Research (rok: 2019, tom: 100, strony: 44576), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jbusres.2019.03.008 - link do publikacji
 17. Kształtowanie ryzyka w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, F. Nowacki
  Czasopismo:
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka (rok: 2016, tom: 7, strony: 44599), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 18. Metoda case study w rozwoju teorii naukowych
  Autorzy:
  P. Mielcarek
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2014, tom: 1, strony: 105-118), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 19. The importance of social factors for rapid internationalisation – the case of a high-tech company
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 271, strony: 115-125), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 20. Wielowymiarowa ocena sieci innowacji - IT case study
  Autorzy:
  P. Mielcarek
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 281, strony: 104-116), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 21. Źródła władzy i kierunki zależności w relacjach sieciowych przedsiębiorstwa na przykładzie firmy meblarskiej
  Autorzy:
  M. Herbeć
  Czasopismo:
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (rok: 2015, tom: 4, strony: 75-82), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
  Status:
  Opublikowana
 22. Furniture companies cooperation and their innovativeness – industrial network approach
  Autorzy:
  M. Herbeć, M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology (rok: 2014, tom: 85, strony: 81-94), Wydawca: Warsaw University of Life Sciences
  Status:
  Opublikowana
 23. Interorganizational Network Embeddedness and Performance of Companies Active on Foreign Markets
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Journal of Management and Business Administration. Central Europe (rok: 2017, tom: 4, strony: 144–157), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/jmba.ce.2450-7814.211 - link do publikacji
 24. Positive and negative effects of company's relationships in internationalisation process IF: 0,091
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek
  Czasopismo:
  Argumenta Oeconomica (rok: 2017, tom: 38, strony: 121-144), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/aoe.2017.1.05 - link do publikacji
 25. The SME perspective on motives and success factors in cross-border mergers: The importance of network position
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  IMP Journal (rok: 2015, tom: 9(2), strony: 136-162), Wydawca: Emerald Group Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/IMP-04-2015-0015 - link do publikacji
 26. Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2017, tom: 9, strony: 292-299), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Location as a source of competitive advantage for Polish enterprises in their domestic and foreign activities
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  Ogólnopolska konferencja "Value2015" (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10.12.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. Rapid transition from local to international company – the importance of social factors in relationship strength for IT enterprise
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek
  Konferencja:
  Coping with recurring issues in BtoB research, 30th International IMP Conference, Bordeaux, Francja (rok: 2014, ), Wydawca: Industial Marketing and Purchasing Group
  Data:
  konferencja 3-6.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. The insight into relationship strength from a domestic and international perspective - when a relationship is "an important relationship"?
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek, P. Mielcarek, M. Herbeć, F. Nowacki
  Konferencja:
  Coping with recurring issues in BtoB research, 30th International IMP Conference, Bordeaux, Francja (rok: 2014, ), Wydawca: Industial Marketing and Purchasing Group
  Data:
  konferencja 3-6.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Simultaneous embeddedness in domestic and foreign networks of relationships and their impact on a small company's internationalisation pattern and competitive position – the case of the Polish furniture company
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  The 40th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), Uppsala, Szwecja (rok: 2014, ), Wydawca: European International Business Academy
  Data:
  konferencja 11-13.12.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. The effect of companies' simultaneous embeddedness in different local and global networks - a SME perspective
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  Building and Managing Relationships in a Global Network: Challenges and Necessary Capabilities, 29th International IMP Conference, Atlanta, USA (rok: 2013, ), Wydawca: Industrial Marketing and Purchasing Group
  Data:
  konferencja 30.08-2.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 6. From supplier to center of excellence: the development of the network position of a business unit within IKEA Industry
  Autorzy:
  E. Baraldi, M. Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 32nd IMP Conference, Poznań, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Industrial Marketing and Purchasing Group
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 7. The effect of a relationship based on the trust between supplier and the manufacturer in the Supply Chain Risk Management
  Autorzy:
  F. Nowacki
  Konferencja:
  Coping with recurring issues in BtoB research, 30th International IMP Conference, Bordeaux, Francja (rok: 2014, ), Wydawca: Industial Marketing and Purchasing Group
  Data:
  konferencja 3-6.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. The role of domestic embeddedness in the internationalisation of SMEs
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Konferencja:
  Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks, 31st International IMP Conference, Kolding, Dania (rok: 2015, ), Wydawca: Industrial Marketing and Purchasing Group
  Data:
  konferencja 25-29.08.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Wpływ międzyorganizacyjnego osadzenia w relacjach na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Książka:
  Organizacja w sieci relacji (rok: 2017, tom: -, strony: 44886), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Książka:
  Network Embeddedness. Examining the Effect on Business Performance and Internationalization (rok: 2017, tom: -, strony: 1-401), Wydawca: Palgrave Macmillan
  Status:
  Opublikowana
 3. Cloud Community in Logistics e-Cluster
  Autorzy:
  A. Kawa, M. Ratajczak-Mrozek
  Książka:
  Intelligent Information and Database Systems, ACIIDS 2014, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 8398 (rok: 2014, tom: 8398, strony: 495-503), Wydawca: Springer-Verlag
  Status:
  Opublikowana
 4. On the Way to Being a Micromultinational – Hindrances and Success Factors
  Autorzy:
  M. Ratajczak-Mrozek
  Książka:
  The Future of Global Organizing (Progress in International Business Research (rok: 2015, tom: 10, strony: 295-311), Wydawca: Emerald Group Publishing
  Status:
  Opublikowana