Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)

2012/07/N/HS4/00274

Słowa kluczowe:

zarządzanie ryzykiem zarządzanie ryzykiem kadrowym publiczne szkoły wyższe organizacje sektora publicznego kontrola zarządcza

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Kapuścińska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 48 230 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-16

Zakończenie projektu: 2015-07-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Risk Management in Public Sector Organizations – A Case Study
  Autorzy:
  Kapuścińska Karolina Zofia, Matejun Marek
  Czasopismo:
  International Journal of Business and Management Studies (rok: 2014, tom: 03(03), strony: 129–143), Wydawca: UniversityPublications.net
  Status:
  Opublikowana
 2. Benchmarking w procesie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
  Autorzy:
  Kapuścińska Karolina Zofia
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (rok: 2013, tom: 11, strony: 121-131), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 3. Managerial Challenges of Management Control Implementation in Public Organizations
  Autorzy:
  Kapuścińska Karolina Zofia, Matejun Marek
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2014, tom: 3, strony: 47-53), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
  Status:
  Opublikowana
 4. Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych
  Autorzy:
  Lachiewicz Stefan, Matejun Marek, Kapuścińska Karolina Zofia
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: 4(304), strony: 105-115), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  11089/2010 - link do publikacji
 5. The Role of Assessment in Shaping Employee Attitudes – A Case Study of a Public University in Poland
  Autorzy:
  Kapuścińska Karolina Zofia
  Czasopismo:
  International Journal of Arts & Sciences (rok: 2014, tom: 07(04), strony: 341-355), Wydawca: University Publications. net
  Status:
  Opublikowana
 1. Pozytywny wpływ ryzyka kadrowego na działalność uczelni publicznych
  Autorzy:
  Karolina Zofia Kapuścińska, Stefan Lachiewicz, Marek Matejun
  Książka:
  Public Risk Management Tom II Wybrane zagadnienia (rok: 2016, tom: II, strony: 35-48), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze
  Autorzy:
  Kapuścińska Karolina Zofia, Lachiewicz Stefan, Matejun Marek (red.)
  Książka:
  Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-234), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych- koncepcja badań
  Autorzy:
  Kapuścińska Karolina, Matejun Marek
  Książka:
  Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka (rok: 2013, tom: 1, strony: 104-117), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
  Status:
  Opublikowana