Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne uwarunkowania zarządzania ryzykiem w zakładowych systemach emerytalnych - w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej (analiza porównawcza)

2011/03/B/HS5/00599

Słowa kluczowe:

Zakładowe systemy emerytalne - ryzyko inwestycyjne ryzyko rynkowe ryzyko w zarządzaniu programem - analiza porówanawcza

Deskryptory:

 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marek Szczepański 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-17

Zakończenie projektu: 2016-08-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Occupational pension schemes vs. pension funds in Central Europe. Efficiency and investment risk in the years 2012-2014
  Autorzy:
  Tomasz BRZĘCZEK, Maciej SZCZEPANKIEWICZ
  Czasopismo:
  Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych. Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection (rok: 2016, tom: 22 (3/2016), strony: 44635), Wydawca: Rzecznik Finansowy. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej
  Status:
  Opublikowana
 2. INSURANCE AGAINST LONGEVITY RISK IN PENSION SYSTEM -THE CASE STUDY OF POLAND IF: 13
  Autorzy:
  Marek Szczepański
  Czasopismo:
  Olsztyn Economic Journal (rok: 2015, tom: 4, strony: 297-309), Wydawca: Faculty of Economic Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 3. THE IMPACT OF DEMOGRAPHY, INSTITUTIONAL SOLUTIONS AND FISCAL INCENTIVES ON THE LEVEL OF PARTICIPATION AND INVESTMENT EFFICIENCY OF OCCUPATIONAL PENSION SCHEMES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
  Autorzy:
  Tomasz Brzęczek, Marek Szczepański
  Czasopismo:
  "Economy & Business"(open access journal) (rok: 2017, tom: Volume 11, strony: 499-509), Wydawca: INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS, Bulgaria
  Status:
  Opublikowana
 1. Zakładowe systemy emerytalne w Europie Centralnej. Efektywność i ryzyko inwestycyjne a subsydia i instytucje
  Autorzy:
  Tomasz Brzeczek, Marek Szczepański
  Książka:
  System zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych. Social security systems against the challenges of demographics and market (rok: 2014, tom: 1, strony: 173-189), Wydawca: Publishing House of Poznan University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  MAREK SZCZEPAŃSKI, TOMASZ BRZĘCZEK
  Książka:
  Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne (rok: 2016, tom: 1, strony: ss. 193), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana