Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozmiar i rozmieszczenie buforów w proaktywnym i reaktywnym zarządzaniu ryzykiem przekroczenia czasu przez projekt

2011/01/B/HS4/02821

Słowa kluczowe:

zarządzanie projektami łańcuch krytyczny bufory

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Dorota Kuchta 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 157 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-06

Zakończenie projektu: 2014-12-05

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Nie planowano zakupu aparatury.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. A comparison of buffer sizing techniques in the critical chain method. Case study
  Autorzy:
  Anna Slusarczyk, Dorota Kuchta, Philip Verhulst, Willem Huyghe, Koen Lauryssen, Torrino Debal
  Czasopismo:
  Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems (rok: 2013, tom: 3, strony: 43-56), Wydawca: Industrial Research Institute for Automation and Measurements "PIAP"
  Status:
  Opublikowana
 2. The new approach for the project activities classification and its application in the Critical Chain Buffer Management Method
  Autorzy:
  Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2012, tom: brak, strony: 141-162), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Propozycja zmiany sposobu zarządzania ryzykiem projektów realizowanych w sektorze publicznym
  Autorzy:
  Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, ISSN 1731-8157 (rok: 2012, tom: Nr 4, strony: 104-115), Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
  Status:
  Opublikowana
 1. Zastosowanie buforów w zarządzaniu projektami
  Autorzy:
  Robin Cahierre, Dorota Kuchta, Anna Ślusarczyk
  Konferencja:
  MZBO 2014: Ogólnopolska Konferencja Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Data:
  konferencja 19-21 października 2014
  Status:
  Złożona
 2. A size of the buffers in critical chain method- case study
  Autorzy:
  Dorota Kuchta, Anna Ślusarczyk
  Konferencja:
  Project Management Development - Practice and Perspectives : Second International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, (rok: 2013, ), Wydawca: University of Latvia
  Data:
  konferencja 11-12 kwietnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Time buffers in the open shop problem
  Autorzy:
  Dorota Kuchta
  Konferencja:
  BOS 2014: XIII Conference Polish Operational and Systems Research Society : Advances and Experience (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
  Data:
  konferencja 24-26 września 2014
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Implementation of buffers for delay risk management in projects performed by local governments. Case study
  Autorzy:
  Anna Ślusarczyk, Dorota Kuchta
  Książka:
  Nauka i praktyka w zarządzaniu projektami (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 86-109), Wydawca: TEMPO s.c. ul. Latawcowa 3/3 54-130 Wrocław
  Status:
  Opublikowana
 2. Modeling psychological features of the project team and their influence on project time estimation and scheduling
  Autorzy:
  Dorota Kuchta
  Książka:
  "Risk Management" monografia pod redakcją Dariusza Skorupka. (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  Status:
  Przyjęta do publikacji