Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny

2011/03/B/HS4/04922

Słowa kluczowe:

kryzys odporność na kryzys strategia struktura innowacje przywództwo kultura organizacyjna zasoby ryzyko bezpieczeństwo finansowe

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Romanowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 240 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-23

Zakończenie projektu: 2014-12-22

Planowany czas trwania projektu: 25 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Charakter inwestorów w grupach kapitałowych w czasie kryzysu
  Autorzy:
  W.Mierzejewska
  Czasopismo:
  Marketing i rynek (rok: 2015, tom: 5 (CD), strony: 400-412), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 2. Empiryczna deskrypcja procesu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim poziomem odporności na kryzys
  Autorzy:
  A.Sopińska
  Czasopismo:
  Marketing i rynek (rok: 2015, tom: 5 (CD), strony: 97-109), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 3. Percepcja otoczenia jako czynnika strukturotwórczego a struktura i strategie przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Wioletta Mierzejewska
  Czasopismo:
  "Marketing i rynek"; publikacja w związku ze zgłoszeniem na konferencję "Wybory strategiczne w warunkach niepewności" (rok: 2015, tom: XXII nr 9 (CD), strony: 401-411), Wydawca: PWE
  Status:
  Opublikowana
 4. Seria artykułów p.t.: "Qualitative Study of Crisis Resilience Factors in Selected Holdings-Methodical Introduction"; "Strategic Responses to the Crisis"; "Impact of the Crisis on Resources Management"; "Holding's Level of Complexity During the Crisis"; "Network Structures in Polish Enterprises-Management Practices Responding to the Macroeconomic Crisis of 2007-2013"; "Business Models of Polish Enterprises During the Economic Crisis"; "Behaviour of Polish Holdings Carrying out Real Estate Development Business During the 2008-2012 Crisis"; "Three Dimensions of Leadership"
  Autorzy:
  Piotr Wachowiak, Wioletta Mierzejewska; Maria Romanowska; Agnieszka Sopińska; Wioletta Mierzejewska; Albert Tomaszewski; Sylwester Gregorczyk; Bartosz Majewski; Sławomir Winch
  Czasopismo:
  Journal of Management and Financial Sciences (rok: 2014, tom: Vol. VII Iss.18, strony: 7-106), Wydawca: Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance
  Status:
  Opublikowana
 5. Wrażliwość polskich przedsiebiorstw na kryzys makroekonomiczny 2008-2013
  Autorzy:
  Maria Romanowska
  Czasopismo:
  Biuletyn PTE (rok: 2014, tom: 4 (67), strony: 40-42), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowana
 6. Leadership in future-orientated enterprises-results of empirical research
  Autorzy:
  Sławomir Winch
  Czasopismo:
  Organization and Management (rok: 2015, tom: 1A (165), strony: 67-82), Wydawca: KNOiZ PAN i SGH
  Status:
  Opublikowana
 1. Dilemmas of leaderhip at the time of crisis
  Autorzy:
  P.Wachowiak, S.Winch
  Książka:
  State, Society and Business-Development of Contemporary Management (rok: 2016, tom: -, strony: 209-222), Wydawca: International Management Foundation
  Status:
  Opublikowana
 2. Resource Strategies of Companies during the Crisis
  Autorzy:
  M.Romanowska, A.Sopińska
  Książka:
  Management Science during Destabilization. Global Perspective (rok: 2015, tom: Vol. 6, strony: 181-194), Wydawca: International Management Foundation
  Status:
  Opublikowana
 3. Wszystkie rozdziały w książce dotyczą wyników badań uzyskanych w grancie NCN. Książka zawiera następujące rozdziały: 1.Kryzys w przedsiębiorstwie; 2. Odporność wielkich polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny; 3. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu; 4.Modele biznesowe przedsiębiorstw odpornych na kryzys; 5. Potencjał zasobowy polskich przedsiębiorstw; 6. Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu; 7. Przywództwo w sytuacji kryzysu; 8. Kultura organizacyjna w czasie kryzysu; 9. Najważniejsze determinanty odporności przedsiębiorstw na kryzys
  Autorzy:
  M.Romanowska (red.), W.Mierzejewska (red.), S.Gregorczyk, A.Sopińska, A.Tomaszewski, S.Winch, P.Wachowiak,
  Książka:
  Przedsiębiorstwo odporne na kryzys (rok: 2016, tom: -, strony: 1-231), Wydawca: WoltersKluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. Cultural bases of leadership style in Polish holdings
  Autorzy:
  P.Wachowiak, S.Winch
  Książka:
  Management Science during Destabilization.Local Insight (rok: 2015, tom: Vol. 7, strony: 227-239), Wydawca: International Management Foundation
  Status:
  Opublikowana
 5. Bezpieczeństwo strategiczne przedsiebiorstw-przyczynek do dyskusji nad teorią strategii Adama Stabryły
  Autorzy:
  Maria Romanowska
  Książka:
  Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Satbryły (rok: 2014, tom: -, strony: 53-59), Wydawca: Mfiles.pl
  Status:
  Opublikowana
 6. Wewnętrzny rynek grupy kapitałowej jako substytut sieci biznesowych
  Autorzy:
  M.Romanowska, W.Mierzejewska
  Książka:
  Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (rok: 2015, tom: 32, strony: 333-344), Wydawca: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Status:
  Opublikowana
 7. Współpraca w sieciach poziomych w świetle badań największych polskich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Agnieszka Sopińska, Albert Tomaszewski
  Książka:
  Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości; publikacja w związku ze zgłoszeniem na konferencję "Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci" (rok: 2015, tom: 32, strony: 379-390), Wydawca: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Status:
  Opublikowana
 8. Substytuty przywództwa a odporność przedsiębiorstw na kryzys gospodarczy
  Autorzy:
  S.Winch
  Książka:
  w: S. Winch, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie (książka habilitacyjna) (rok: 2016, tom: -, strony: s. 135; 190-205.), Wydawca: OW SGH
  Status:
  Opublikowana