Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena ilościowa cząsteczki śródnabłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w surowicy krwi, płynie pęcherzykowym i mRNA VEGF w komórkach ziarnistych jajnika, jako czynników ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS) w protokołach kontrolowanej hiperstymulacji jajników (COH) z użyciem antagonistów lub agonistów gonadoliberyny (GnRH) oraz w cyklu naturalnym.

2011/01/B/NZ5/05373

Słowa kluczowe:

zespół hiperstymulacji jajników( OHSS) śródnabłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) mRNA VEGF mRNA EG-VEGF Prokinectin 1 S VEGFr1/FLT1 protokół kontrolowanej hiperstymulacji jajników(COH) gonadotropina kosmówkowa (HCG) hormon uwalniający gonadotropinę (GnRH) antagonista GnRH agonista GnRH

Deskryptory:

 • NZ5_5: Diagnostyka chorób człowieka

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Artur Jakimiuk 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 597 155 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2015-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. High levels of soluble vascular endothelial growth factor receptor 1/sFLT1 and low levels of vascular endothelial growth factor in follicular fluid on the day of oocyte retrieval correlate with ovarian hyperstimulation syndrome regardless of the stimulation protocol IF: 2,883
  Autorzy:
  A.J. Jakimiuk, M.A. Nowicka, M. Zagozda, K. Kozioł, P. Lewandowski, T. Issat
  Czasopismo:
  Journal of Physiology and Pharmatology (rok: 2017, tom: 68(3), strony: 477-484), Wydawca: Department of Physiology Jagiellonian University Medical College, Kraków
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Levels of EG-VEGF and VEGF in serum and in the follicular fluid on the day of oocyte retrieval and reproductive outcome among IVF patients. IF: 0,424
  Autorzy:
  Artur J. Jakimiuk, Malgorzata A. Nowicka, Malgorzata Zagozda, Katarzyna Koziol, Piotr Lewandowski, Tadeusz Issat
  Czasopismo:
  Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology (rok: 2016, ), Wydawca: Irog.net
  Status:
  Przyjęta do publikacji