Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1174 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Psychofizjologiczne i psychologiczne korelaty mizofonii

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Siepsiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Szczuka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 3. Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu języka migowego - efekty multimodalne i specyficzne dla modalności. Badan...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Banaszkiewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Poznawcze konsekwencje gniewu

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Szymaniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 5. Międzypokoleniowe oraz indywidualne uwarunkowania procesu parentyfikacji w rodzinie

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Judyta Borchet

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 6. Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń pozna...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Renata Pionke

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii

 7. Związek systemu pracy i stresu zawodowego z jakością snu wśród pracowników wykonujących zawody związane z opieką i bezpi...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Gustavsson

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 8. Metaanaliza wpływu cech konstrukcji badań sondażowych na jakość ich realizacji na podstawie danych z porównawczych proje...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Adam Rybak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 9. Dynamika neuronalna leżąca u podłoża rozumowania relacyjnego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Chuderski

  Uniwersytet Jagielloński

 10. Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z d...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Jan Szczypiński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 11. Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między "potocznymi teoriami rozwoju społecze...

  Konkurs: GRIEG , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Psychologii PAN

 12. Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne

  Konkurs: GRIEG , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Ewa Haman

  Uniwersytet Warszawski

 13. Od apatii do przemocowego ekstremizmu: Motywacyjne podstawy zaangażowania politycznego

  Konkurs: GRIEG , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Jagielloński

 14. Produktywność badawcza i wzorce współpracy w nauce globalnej. Ujęcie teoretyczne

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Studiów nad Polityką Publiczną

 15. Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast.

  Konkurs: IDEALAB , panel: HS6

  Kierownik: dr Zofia Boni

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

 16. Włączenie Polski do globalnej sieci pośrednictwa pracy: Przypadek filipińskich migrantów pracowniczych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Pawlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 17. Dlaczego tak drogo? Analiza źródeł wartości dzieł sztuki we współczesnym kapitalizmie

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Feliks Tuszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Elektrofizjologiczne korelaty świadomości słuchowej. W poszukiwaniu neuronalnych korelatów świadomości niezależnych od m...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Ciupińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Przekształcanie miejskich relacji własności przez prawo: Jurydyzacja, aktywizm prawny i społeczne konflikty wokół kwesti...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Kusiak-Corcoran

  Akademia Leona Koźmińskiego

 20. Czy powtarzalna irracjonalność jest adaptacyjnie racjonalna? Rola zdolności numerycznych i selekcji strategii decyzyjnyc...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jakub Traczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 21. Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 22. Wpływ koordynacji interpersonalnej na efekt ekstrapolacji. Zrozumienie rozprzestrzeniania się skutków naśladownictwa

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kulesza

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 23. Jak skuteczni są polityczni aktywiści? Społeczny wpływ ekstremalnych i umiarkowanych form politycznego działania.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Warszawski

 24. "Masz krzywe plecy!" - Wpływ sugestii werbalnej i bólu eksperymentalnego na obraz ciała

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Budzisz

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach