Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polsko-niemiecki bilingwizm dzieci: wiek rozpoczęcia przyswajania języka a sukces długoterminowego rozwoju językowego

2014/15/G/HS6/04521

Słowa kluczowe:

bilingwizm wiek rozpoczęcia akwizycji poziom rozwoju języka język kraju pochodzenia język polski język niemiecki

Deskryptory:

 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Aldona Sopata 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: BEETHOVEN 1 - ogłoszony 2014-09-12

Przyznana kwota: 334 746 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-02

Zakończenie projektu: 2020-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny (MacBook Air: Intel Core i5, Turbo Boost 2,7 GHz; 4 GB Storage LPDDR3 SDRAM 1600 MHz; Flash 256 GB; myszka i klawiatura Apple, SuperDrive USB, Thunderbolt for Gigabit Ethernet, adapter z Mini DisplayPort dla VGA , MagSafe 2, AirPort Time Capsule, adapter Moshi Mini DisplayPort-HDMI, monitor Dell 27" LED U2713HM). Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Cross-linguistic influence in the development of null arguments in early successive bilingual acquisition IF: 2,388
  Autorzy:
  Aldona Sopata
  Czasopismo:
  Linguistic Approaches to Bilingualism (rok: 2019, tom: on line first, strony: on line first), Wydawca: John Benjamins
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1075/lab.18016.sop - link do publikacji
 2. Deutsch als schwächere Sprache bei deutsch-polnisch bilingualen Kindern: Studie zur Negation- und Verbstellung IF: 0,357
  Autorzy:
  Aldona Sopata, Kamil Długosz
  Czasopismo:
  Zeitschrift fur germanistische Linguistik (rok: 2020, tom: 48 (2), strony: 269-297), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/zgl-2020-2003 - link do publikacji
 3. Heritage Portuguese and Heritage Polish in Contact with German: More Evidence on the Production of Objects
  Autorzy:
  Esther Rinke, Cristina Flores, Aldona Sopata
  Czasopismo:
  Languages (rok: 2019, tom: 4 (3), strony: on line), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/languages4030053 - link do publikacji
 4. On the C/edge linking mechanism. Evidence from Polish IF: 0,118
  Autorzy:
  Aldona Sopata
  Czasopismo:
  Lingua Posnaniensis (rok: 2017, tom: 59, strony: 87-100), Wydawca: DE GRUYTER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/linpo-2017-0014 - link do publikacji
 5. Word order in complex Verb Phrases in Heritage Polish spoken in Germany
  Autorzy:
  Bernhard Brehmer, Aldona Sopata
  Czasopismo:
  Languages (rok: 2021, tom: 6, strony: 70), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Dwujęzyczność dzieci a ich rozwój poznawczy i językowy
  Autorzy:
  Aldona Sopata
  Czasopismo:
  Polski w Niemczech/Polnisch in Deutschland (rok: 2019, tom: 7, strony: 16-23), Wydawca: Bundesvereinigung fuer Polnischkraefte
  Status:
  Opublikowana
 7. Cross-linguistic influence in simultaneous and early sequential acquisition: null subjects and null objects in Polish-German bilingualism IF: 1,984
  Autorzy:
  Aldona Sopata,Kamil Długosz, Bernhard Brehmer, Raina Gielge
  Czasopismo:
  International Journal of Bilingualism (rok: 2021, tom: 25 (3), strony: 687-707), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1367006920988911 - link do publikacji
 1. Der Altersfaktor beim fortgeschrittenen Zweitspracherwerb
  Autorzy:
  Kamil Długosz
  Książka:
  Der Altersfaktor beim fortgeschrittenen Zweitspracherwerb (rok: 2021, tom: 41, strony: 1-214), Wydawca: Narr Francke Attempto Verlag
  Status:
  Opublikowana
 2. Nutzung des geöffneten Zeitfensters beim Erwerb der syntaktisch-pragmatischen Schnittstelle im Deutschen als frühe Fremdsprache
  Autorzy:
  Aldona Sopata
  Książka:
  Geoeffnetes Zeitfenster nutzen (rok: 2019, tom: 1, strony: 13-30), Wydawca: Vandenhoeck & Ruprecht
  Status:
  Opublikowana
 3. Polnisch als Herkunftssprache in Deutschland – Einfluss der Familiensprachenpolitik auf die Sprachentwicklung der Kinder
  Autorzy:
  Aldona Sopata, Aleksandra Putowska
  Książka:
  Angewandte Linguistik–Neue Herausforderungen und Konzepte (rok: 2020, tom: 1, strony: 203-216), Wydawca: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
  Status:
  Opublikowana