Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

AKSJOLOGICZNE I ETYCZNE PODSTAWY "PODWÓJNEGO PROCESU". NOWA KONCEPTUALIZACJA IDEI TEORETYCZNEJ I JEJ EMPIRYCZNA WERYFIKACJA

2012/07/B/HS6/02281

Słowa kluczowe:

podwójny proces prawicowy autorytaryzm orientacja na społeczną dominację wartości osobiste kody etyczne konserwatyzm

Deskryptory:

 • HS6_2: Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Instytut Psychologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Radkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 210 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-02

Zakończenie projektu: 2016-01-01

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. Another Look at the Duality of the Dual Process Motivational Model. On the Role of Axiological and Moral Origins of Right-Wing Authoritarianism and Social Dominance Orientation IF: 1,951
  Autorzy:
  Piotr Radkiewicz
  Czasopismo:
  Personality and Individual Differences (rok: 2016, tom: 99, strony: 106-112), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.paid.2016.04.080 - link do publikacji
 2. The Axiological Clash as a Key Determinant of Destructive Political Conflict and Polarization of the Electorate in Poland IF: 0,509
  Autorzy:
  Piotr Radkiewicz
  Czasopismo:
  East European Societies & Politics (rok: 2017, tom: 31(2), strony: 380-401), Wydawca: Sage Journals
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0888325416679695 - link do publikacji
 3. Ideological Inconsistencies on the Left and Right as a Product of Coherence of Preferences for Values. The Case of Poland
  Autorzy:
  Piotr Radkiewicz
  Czasopismo:
  Polish Psychological Bulletin (rok: 2017, tom: 48(1), strony: 93–104), Wydawca: Komitet Nauk Psychologicznych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ppb-2017-0012 - link do publikacji