Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ polityki klimatycznej na rynek pracy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Witajewski-Baltvilks

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 2. Tam, ale nie z powrotem? - Jednorazowe przejście między autoryzowanymi i nieautoryzowanymi źródłami dóbr kultury

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Wojciech Hardy

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 3. Rozwój metod modelowania makroekonomicznego: heterogeniczność ex-post w modelach dynamicznej stochastycznej równowagi og...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marek Góra

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 4. Elastyczność wymiaru czasu pracy a podaż pracy osób starszych

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maciej Albinowski

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 5. Transformacja energetyczna postsocjalistycznych spółdzielni mieszkaniowych

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: Jan Frankowski

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 6. Modelowanie decyzji emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności - propozycje dla polityki gospodarczej

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Tyrowicz

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 7. Wpływ automatyzacji na nierówności płacowe w Europie

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Karol Madoń

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 8. Normy społeczne a sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Iga Magda

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 9. Zależności międzu elastycznością czasu pracy, podziałem pracy w gospodarstwie domowym i wypaleniem rodzicielskim

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Lipowska

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 10. Znaczenie wieku dla wielkości wydatków na opiekę zdrowotną w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: Maciej Lis

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 11. Luka płacowa kobiet i mężczyzn w ujęciu kohortowym.

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iga Magda

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 12. Elastyczność czasu pracy, cechy osobowości i luki płacowe według płci

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Iga Magda

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych

 13. Efekt dochodowy a decyzje gospodarstw domowych o podaży pracy - podejście quasi-eksperymentalne

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: Jan Gromadzki

  Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych