Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stożkowa Normalność Stanów Infra-próżniowych

2021/41/N/ST1/02755

Słowa kluczowe:

aksjomaty Haaga-Kastlera algebra Weyla infra-próżnia lokalna normalność odwzorowanie infra-próżniowe Krausa-Polley'a-Reents'a problemy podczerwone quasi-równoważność reprezentacji stany quasi-wolne stożkowa normalność teoria Shale'a-Stinespring'a względny normalizator

Deskryptory:

  • ST1_12: Metody matematyczne fizyki
  • ST2_19: Podstawy fizyki i fizyka matematyczna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Bartosz Biadasiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 59 096 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-07

Zakończenie projektu: 2023-02-06

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.