Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza Fouriera i Teoria Operatorów.

2019/33/B/ST1/00165

Słowa kluczowe:

Funkcyjne przestrzenie Banacha funkcje Boole'a singularne operatory Calderóna-Zygmunda analiza Fouriera transformata Fouriera faktoryzacja operatorów przestrzenie Hardy´ego szeregów Dirichleta multiplikatory funktory interpolacyjne przestrzenie interpolacyjne ideały operatorów stabilność izomorfizmów (q,p) - sumujące operatory Lipschitza s - liczby operatorów wieloliniowych zbiory Sidona.

Deskryptory:

  • ST1_8: Analiza
  • ST1_9: Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mieczysław Mastyło 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 207 130 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-20

Zakończenie projektu: 2023-02-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.