Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 550 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ niekonwencjonalnych metod obróbki wstępnej na kinetykę procesu hybrydowego odwadniania oraz zmiany właściwości fiz...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Magdalena Zielińska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych

 2. Badania wpływu wybranych metali na zmianę właściwości antyoksydacyjnych związków naturalnych występujących w produktach ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 3. Synbiotyki otrzymane na bazie kiełków roślin strączkowych - badania bezpieczeństwa, jakości odżywczej i prozdrowotnej w ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Michał Świeca

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 4. Wpływ rozpuszczalnej frakcji beta-glukanów owsa na nieswoiste stany zapalne jelita grubego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 5. Badania przenikania antocyjanów i ich metabolitów przez bariery mózgowia w kontekście strategii prewencyjnych dla chorób...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Wiesław Andrzej Wiczkowski

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 6. Analiza skali występowania związków perfluorowanych w żywności w oparciu o piramidę prawidłowego żywienia

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Surma

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 7. Produkty termiczno-oksydacyjnej degradacji stigmasterolu i jego estrów - izolacja, frakcjonowanie i oraz ocena cytotoksy...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Magdalena Rudzińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 8. Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na profil związków bioaktywnych, aktywność przeciwutleniającą, enzymatyczną i...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Wioletta Błaszczak

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 9. Rola informacji związanych ze zdrowiem w marketingu i konsumpcji żywności w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Marek Bryła

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 10. Technologiczne aspekty klarowania brzeczki piwnej z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody separacji osadów w kadzi wirowe...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Monika Marianna Sterczyńska

  Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny

 11. Charakterystyka i parametry jakościowe miodów odmianowych oraz produktów pochodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Piotr Marek Kuś

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

 12. Identyfikacja peptydów o właściwościach przeciwutleniających otrzymanych z białek wybranych gatunków owadów jadalnych....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Ewelina Zielińska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 13. Zdolność szczepów Lactobacillus helveticus do produkcji peptydów biologicznie aktywnych - właściwości antyoksydacyjne wy...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Katarzyna Weronika Skrzypczak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 14. Badanie in vivo prozdrowotnych oddziaływań wytłoków z malin o zróżnicowanej zawartości oraz pochodzeniu związków biologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Bartosz Fotschki

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 15. Ochronne właściwości lipidów rezorcynolowych w stosunku do linii komórkowej HepG2 traktowanej alkoholem etylowym i aceta...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Adriana Lidia Piwoni

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 16. Adaptacja kukurydzy do chłodu na wczesnym etapie rozwoju w ujęciu morfofizjologicznym i molekularnym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Mieczysław Sowiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 17. Czynniki determinujące inwazję obcych gatunków nawłoci: późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej (S. canadensis), na ob...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Wojciech Solarz

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 18. Analiza fizyko-chemiczna procesu wymiany masy w modelowych układach złożonych z wybranych surowców roślinnych oraz roztw...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Adrian Lech

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 19. Właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne ekstraktów roślinnych i ich zastosowanie do ochrony jakości mięsa w t...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Maria Muzolf-Panek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 20. Wpływ beta-glukanów na cechy reologiczne oraz biodostępność związków mineralnych z produktów mleczarskich_x000D_

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Marek Adam Aljewicz

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 21. Nowe, funkcjonalne komponenty wytwarzane na bazie surowców odnawialnych do materiałów ściernych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 22. Intercepcja-transpiracja-parowanie; współzależność procesów hydrologicznych w ekosystemie mokradłowym na przykładzie szu...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jarosław Chormański

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 23. Chemoselektywne uwodornienie prekursorów witamin i substancji zapachowych na nanocząstkach metali przejściowych szczepio...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jacinto DE PAIVA SA

  INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN

 24. Wpływ składu chemicznego oraz mikroflory różnych odmian kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea var. capitata f. al...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Paweł Satora

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 25. Profil metabolomiczny i antyoksydacyjny fermentowanych mąk gryczanych oraz biopodatność fitozwiązków w modelu produktów ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Zieliński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 26. Chemiczne markery miodów odmianowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Kazimierz Kafarski

  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

 27. Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patoge...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Ewa Waśkiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna

 28. Związek pomiędzy wrażliwością na zawartość tłuszczu w pokarmie, częstością spożycia produktów wysokotłuszczowych i polim...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Agata Urszula Chmurzyńska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 29. Ocena bioróżnorodności genomu cytoplazmatycznego i jądrowego wybranych gatunków Solanum na tle puli genetycznej ziemniak...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Magdalena Zimnoch-Guzowska

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 30. Metabolizm metyloglioksalu u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) hodowanego na jonach amonowych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Bożena Krystyna Szal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Odpowiedź komórkowa biofilmu pałeczek fermentacji mlekowej wyizolowanych z żywności na stresy środowiskowe

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Olszewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności

 32. Implikacje dla akwakultury pstrąga tęczowego związane z dopuszczalną zawartością zearalenonu w paszy dla ryb

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Maciej Woźny

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

 33. Hormony stresu w skórze ryb

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Kulczykowska

  Instytut Oceanologii PAN

 34. Globalne analizy genów plazmidowych z Lactococcus lactis w odniesieniu do ich funkcji oraz wpływu na ekspresję genów chr...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Bardowski

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 35. Ocena wpływu żywienia rożnymi rodzajami tłuszczu na zmiany transkryptomu, poziomu metylacji wysp CpG oraz profil mikroRN...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Maria Paulina Oczkowicz

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

 36. Rola apoplastowego metabolizmu reaktywnych form tlenu w hamowaniu wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Bożena Krystyna Szal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 37. Czy ryby adaptują się do zakwitów sinicowych?

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Godlewska

  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycz...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Judyta Strakowska

  Instytut Genetyki Roślin PAN

 39. Identyfikacja, oczyszczanie i badanie właściwości bakteriocyn o aktywności gronkowcobójczej.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Marta Zalewska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 40. Immobilizowane kultury bakteryjne do produkcji wodoru w fermentacyjnych procesach ciągłych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Roman Józef Zagrodnik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 41. Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia wpływających na termolabilność i interakcje związków bio...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Anna Michalska

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

 42. Poznanie znaczenia drzew i krzewów w fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza w terenach zurbanizowanych

  Konkurs: FUGA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Robert Popek

  Instytut Dendrologii PAN

 43. Analiza metabolomiczna wybranych roślin leczniczych w oparciu o analityczne techniki spektroskopowe NMR oraz spektralne ...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Sylwester Ślusarczyk

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 44. Ekspresja leptyny i oreksyn oraz ich receptorów w strukturach osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) i podwzgórze-przy...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tadeusz Szczepan Kamiński

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 45. Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Walkiewicz

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 46. Wpływ fragmentacji grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum na różnorodność porostów epifitycznych grabu Carpinus betu...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Olga Szydłowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 47. Polimorfizm genu kodującego czynnik transkrypcyjny SREBP1 u bydła mlecznego - potencjalny wpływ na kompozycję kwasów tłu...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Witold Stanisław Proskura

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 48. Charakterystyka zespołów bakterii w glebach poddanych długoletniej presji metali ciężkich

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Anna Katarzyna Jarosławiecka

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 49. Zastosowanie preparatów probiotycznych w dietach żółwi wodno-lądowych jako czynników modulujących endogenną mikroflorę j...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Mateusz Karol Rawski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 50. Interakcje kwasów hydroksycynamonowych jako czynnik determinujący aktywność fizjologiczną wybranych surowców roślinnych...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Agata Durak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii