Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1165 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ generowania na pamięć kontekstu z perspektywy teorii przetwarzania odpowiedniego dla transferu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Nieznański

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 2. Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 3. Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Łapot

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny

 4. Samokontrola czynności sterowanych impulsami. Rola procesów automatycznych i refleksyjnych w procesie zwiększania efekty...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jacek Buczny

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 5. Autyzm a przetwarzanie informacji związanych z własną osobą: badanie elektrofizjologiczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 6. Nowe media jako technologie JA. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, c...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Halawa

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 7. Uwarunkowania podmiotowe i relacyjne funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich i męsko...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Olesiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 8. Obciążenie historią: badania nad poczuciem winy i wybaczaniem w relacjach polsko-niemieckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Penczek-Zapała

  Instytut Psychologii PAN

 9. Procesy tworzenia się (konstruowania) małego narodu (kulturowego) na przykładzie obiegowo nazywanej mniejszości ukraińsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Nikitorowicz

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 10. Styl życia i system wartości polskiej inteligencji młodego pokolenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Zawadzka-Król

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 11. Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Starosta

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 12. Psychopatia a procesy przetwarzania bodźców emocjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Barwiński

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

 13. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 14. Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interperso...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Małgorzata Kossowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 16. Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Remigiusz Szczepanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 17. Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Ewa Nowicka-Rusek

  Collegium Civitas

 18. Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aneta Brzezicka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 19. Stosunek kobiet o wysokim poziomie seksizmu wobec kobiet, które łamią status quo.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Szastok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Afektywne, poznawcze i neuronalne mechanizmy fluencji werbalnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Barbara Gawda

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 21. Postrzegana zdolność w zakresie realizacji celów epistemicznych jako element procesu epistemicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Strojny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Działalność kulturalno - oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Urszula Wróblewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 23. Wpływ poziomu lęku-cechy na elektrofizjologiczne korelaty wczesnych faz mimowolnego i dowolnego przetwarzania ekspresji ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Eligiusz Wronka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 24. Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Dudek

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 25. Badania pamięci długoterminowej bodźców nacechowanych emocjonalnie z zastosowaniem symultanicznej rejestracji EEG/fMRI....

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Artur Marchewka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 26. Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy, ocena i skłonność do podejmowania działań zapobiegaw...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tadeusz Tyszka

  Akademia Leona Koźmińskiego

 27. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrze...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcjanna Nóżka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Transgraniczne społeczności lokalne: współpraca i rozwój w perspektywie europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Pokrzywka-Szklarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Dynamika protestów skrajnej prawicy w Polsce, 1989-2012

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Daniel Płatek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Jarosz

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 32. Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 33. Kategoria duchowości we współczesnej pedagogice.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Znaniecka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 34. Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Emilia Zabielska-Mendyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 35. "Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych"

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joshua Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 36. Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 37. Dylematy kooperacji w warunkach zróżnicowania statusowego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zbigniew Karpiński

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 38. Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru i modelowanie wielopoziom...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Kazimierz Słomczyński

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 39. Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach z...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Imbir

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 40. Praktyki rodzicielskie rodziców dzieci z objawami ADHD. Związki z przekonaniami rodziców oraz obrazem zaburzenia dziecka...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Święcicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 41. Ubiór jako narzędzie konstruowania i komunikowania tożsamości jednostkowej w kulturze ponowoczesnej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Gabriela Żuchowska-Zimnal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Wykonywanie programów a rozwiązywanie problemów: Dwa tryby przetwarzania informacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tytus Sosnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 43. Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości....

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Karaś

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 44. Studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Doświadczenia kulturowe a przemiany tożsamości

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Marcin Gońda

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 45. Wyuczona nieadekwatność w idiopatycznej chorobie Parkinsona: poszukiwanie podłoża neurochemicznego i implikacji dla jako...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Petryka-Fijałkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Związek pomiędzy symptomami PTSD, zachowaniami żywieniowymi i zdrowiem fizycznym: Korelaty zapalne, kardiometaboliczne, ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Monika Stojek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 47. Związek pomiędzy błądzeniem myślami a kontrolą poznawczą w prokrastynacji.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Wiwatowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 48. Kiedy dotyk samotności boli najbardziej: implikacje samotności i dotyku społecznego dla endogennej modulacji bólu i stre...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Kurasz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 49. Transparentność, uczciwość i niezależność w badaniach klinicznych w psychologii

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Helfer

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 50. Związek pomiędzy wrogimi atrybucjami a symptomami zaburzeń osobowości: kontekstowe i poznawcze podstawy wrogich atrybucj...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Zajenkowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej