Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1046 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dyskursy i dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 2. Humanistyczne śluby jako społeczne performanse. Rekonstrukcja znaczeń.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Rejowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Herstorie i historie chorowania. O ucieleśnionych narracjach remisji choroby nowotworowej na przykładzie kobiecego i męs...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Słaby

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. I że Cię nie opuszczę aż do śmierci ... Praktyki życia codziennego par w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim staże...

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Żadkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 5. Rozróżnienie skutków przewidywalności czasowej na odrębne rodzaje impulsywności u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Inga Korolczuk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Optymalizacja redakcji legendy mapy jako elementu narzędzi geowizualizacji w kontekście efektywności i strategii pozyski...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Gołębiowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 7. Rozwój umiejętności integracji litery z głoską u dzieci

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Joanna Plewko

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 8. Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Myślińska Szarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 9. Odwrócić uwagę czy zmienić perspektywę? Rola czynników kontekstowych w modulowaniu efektywności poznawczych form regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Adamczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Charakter ideologii narodowych kibiców piłkarskich

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mateusz Grodecki

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 11. Diagnoza kompetencji merytorycznych i dydaktycznych nauczycieli podejmujących studia podyplomowe kwalifikujące do naucza...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Barbara Pieronkiewicz

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 12. Mechanizmy anomalii self w grupie osób chorujących na schizofrenię i w grupie ryzyka rozwoju psychozy. Badanie z wykorzy...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Renata Pionke-Ubych

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 13. Różnice w spoczynkowej aktywności mózgu jako potencjalny biomarker zachowań samobójczych w schizofrenii.

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Bartosz Bohaterewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 14. Rozwój neuronalnych sieci przetwarzających mowę i pismo u dzieci o typowym i nietypowym rozwoju czytania

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Chyl

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 15. Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Paweł Motyka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 16. Współwystępowanie różnych modeli duchowości w Kościele katolickim na przykładzie trzech ruchów odnowy katolickiej...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Antoni Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 17. Szanse i bariery dla rozwoju ruchu ekologicznego w Polsce 30 lat po zmianie systemowej: "zielony ład społeczny" a strukt...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Żuk

  Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją

 18. Język ucieleśniony w niepełnosprawnym ciele

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Maryniak

  Uniwersytet Warszawski

 19. Poszukiwanie elektrofizjologicznych korelatów świadomości percepcyjnej poprzez analizy EEG typu single-trial

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Bola

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 20. Analiza roli pamięci roboczej w powstawaniu mimowolnych wspomnień autobiograficznych. Badanie mechanizmów poznawczych wa...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społ...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Rzeszutek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 22. Źródła racjonalności: rola procesów hamowania i ich neuronalnego podłoża w stosowaniu strategii decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Szymon Wichary

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Zaprzeczanie zmianie klimatu: internetowe kultury otwartej współpracy przeciwko nauce

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Dariusz Jemielniak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 24. Potrzeba poznawczego domknięcia, samoocena oraz sprawczość i wspólnotowość a uczestnictwo w sieciach społecznych

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Growiec

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 25. Zrozumieć histerezę społeczną: podejście oparte na modelowaniu agentowym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Katarzyna Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 26. Czy powtarzalna irracjonalność jest adaptacyjnie racjonalna? Rola zdolności numerycznych i selekcji strategii decyzyjnyc...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Jakub Traczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 27. Mózgowe i poznawcze podłoże deficytu ortograficznego

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Dębska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 28. "Masz krzywe plecy!" - Wpływ sugestii werbalnej i bólu eksperymentalnego na obraz ciała

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Budzisz

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 29. Neurosensoryczne, poznawcze i emocjonalne efekty treningu węchowego

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Oleszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 30. "Zielenienie" katolicyzmu w Polsce i Włoszech? Katolickie organizacje wobec zmian klimatycznych i kryzysu środowiskowego...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Jewdokimow

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 31. Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Krystian Macheta

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 32. Serce na języku: Neurofizjologiczne podstawy produkcji mowy emocjonalnej w dwujęzyczności.

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Rafał Jończyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 33. Rola Językowych Markerów Sprawczości w Mobilizacji Działań Kolektywnych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Formanowicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 34. Polacy w Seattle 1880-2020. Un-imagined community

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Dorota Praszałowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 35. Od bólu do parestezji: generalizacja reakcji efektu nocebo

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Jacek Skalski

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 36. Integrowanie Psychologii z Nauką o Rozwoju Społeczeństw: Badanie Potocznych Teorii Rozwoju Społecznego Zakrojone na Pięć...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jakub Kryś

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 37. Związek pomiędzy cyklem menstruacyjnym a lękiem i funkcjonowaniem poznawczym – moderacyjna rola stosowania doustnej anty...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Melanie Kowalczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 38. BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Grabowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

 39. Znaczenie perspektyw czasowych dla dynamiki stanów afektywnych, motywacji i poziomu wykonania w sporcie: Weryfikacja mod...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Stolarski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 40. Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 41. Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Łapot

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny

 42. Samokontrola czynności sterowanych impulsami. Rola procesów automatycznych i refleksyjnych w procesie zwiększania efekty...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jacek Buczny

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 43. Autyzm a przetwarzanie informacji związanych z własną osobą: badanie elektrofizjologiczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 44. Nowe media jako technologie JA. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, c...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Halawa

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 45. Uwarunkowania podmiotowe i relacyjne funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich i męsko...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Olesiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 46. Obciążenie historią: badania nad poczuciem winy i wybaczaniem w relacjach polsko-niemieckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Penczek-Zapała

  Instytut Psychologii PAN

 47. Procesy tworzenia się (konstruowania) małego narodu (kulturowego) na przykładzie obiegowo nazywanej mniejszości ukraińsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Nikitorowicz

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 48. Styl życia i system wartości polskiej inteligencji młodego pokolenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Zawadzka-Król

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 49. Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Starosta

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 50. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych