Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach złożoności

2012/07/D/HS6/02013

Słowa kluczowe:

konsekwencje emocji dwusystemowe modele umysłu kontrola poznawcza detekcja bodźców przeszukiwanie pola percepcyjnego wnioskowanie podejmowanie decyzji kategoryzacje rozwiązywanie problemów

Deskryptory:

 • HS6_1: Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kamil Imbir 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 209 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-06-20

Zakończenie projektu: 2016-06-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 1. Zdegradowane prezentacje słów związanych z emocjami o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy efektywności kontroli uwagi w Teście Antysakkad.
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Psychologia – Etologia – Genetyka (rok: 2013, tom: 28, strony: 81-96), Wydawca: WP UW
  Status:
  Opublikowana
 2. From heart to mind and back again. A duality of emotion overview on emotion-cognition interactions IF: 1,444
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  New Ideas in Psychology (rok: 2016, tom: 43, strony: 39-49), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.newideapsych.2016.04.001 - link do publikacji
 3. Pozytywne emocje poprawiają myślenie: znaczenie genezy emocji i trudności zadania dla sprawności wnioskowania sylogistycznego
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Przegląd Psychologiczny (rok: 2015, tom: 58(2), strony: 226-242), Wydawca: Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  Status:
  Opublikowana
 4. Effects of the emotional properties of words and a manipulation of mindset on performance of an ambiguous task IF: 1,431
  Autorzy:
  Antosz, A. & Imbir, K.
  Czasopismo:
  Journal of Cognitive Psychology (rok: 2016, tom: Online First, strony: 44944), Wydawca: Tylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/20445911.2016.1226313 - link do publikacji
 5. Affective reactions to music: Norms for 120 excerpts of modern and classical music IF: 1,903
  Autorzy:
  Imbir, K. & Gołąb, M.
  Czasopismo:
  Psychology of Music (rok: 2016, tom: Online First, strony: 44944), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0305735616671587 - link do publikacji
 6. Arousal and Subjective Significance Shapes Stimuli Interpretation across Warmth Vs. Competence Dimensions IF: 0,953
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Current Psychology (rok: 2017, tom: Online First, strony: 44936), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 7. Geneza i źródło emocji jako czynniki modulujące obszar uwagi // Origins and Sources of Emotion as Factors that Modulate the Scope of Attention.
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology (rok: 2013, tom: 16(2), strony: 263-310), Wydawca: KUL
  Status:
  Opublikowana
 8. Geneza ładunku emocjonalnego oraz sposób przetwarzania słów modyfikują postrzegane prawdopodobieństwo wystąpienia sekwencji losowych
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Przegląd Psychologiczny (rok: 2016, tom: 59(2), strony: 197-218), Wydawca: Przegląd Psychologiczny
  Status:
  Opublikowana
 9. Rola emocji (automatycznych vs. refl eksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych
  Autorzy:
  Imbir, K., Rutniewska, M.
  Czasopismo:
  Psychologia Społeczna (rok: 2014, tom: 9 (4), strony: 455–465), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7366/1896180020143107 - link do publikacji
 10. Does reading words differing in arousal load influence interference control in flanker task? IF: 0,429
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Current Psychology (rok: 2015, tom: Online first, strony: Online first), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12144-015-9396-9 - link do publikacji
 11. Subjective significance shapes arousal effects on modified Stroop Task performance: a Duality of Activation mechanisms account IF: 2,6
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Frontiers in Psychology (rok: 2016, tom: 7, strony: 75), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpsyg.2016.00075 - link do publikacji
 12. Toward a human emotions taxonomy (based on their automatic vs. reflective origin). IF: 2,903
  Autorzy:
  Jarymowicz, M., Imbir, K.
  Czasopismo:
  Emotion Review (rok: 2014, tom: Online First, strony: 0), Wydawca: Sage
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/1754073914555923 - link do publikacji
 13. Valence and Origin of EmotionalWords Influence on Subsequent Perception of Ambiguous Stimuli in Terms of Competence VersusWarmth IF: 0,66
  Autorzy:
  Imbir, K.
  Czasopismo:
  Journal of Psycholinguistic Research (rok: 2017, tom: Online First, strony: 44949), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana