Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1174 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Funkcjonowanie psychospołeczne osób wybitnie uzdolnionych intelektualnie. Analiza danych kohortowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Stanisław Czerwiński

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 2. Asocjacje semantyczne w myśleniu kreatywnym w zdrowym i zaburzonym umyśle

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Hanna Kucwaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Transparentność, uczciwość i niezależność w badaniach klinicznych w psychologii

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Helfer

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 4. Związek pomiędzy wrogimi atrybucjami a symptomami zaburzeń osobowości: kontekstowe i poznawcze podstawy wrogich atrybucj...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Zajenkowska

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 5. Proces przemiany zaangażowania w gry w zaburzenia związane z graniem. Rozgraniczenie społecznych i motywacyjnych przyczy...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Strojny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 6. Tożsamość społeczna w erze cyfrowej: dynamiczna auto-prezentacja dla ulotnej publiki i jej wpływ na debatę publiczną....

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Rychwalska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 7. Różnice indywidualne i wspieranie przemocy grupowej: Rola rozhamowania, zuchwałości i bezduszności

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 8. Interakcje serca i mózgu jako nowe podejście do zrozumienia związku między ćwiczeniami fizycznymi a nastrojem.

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Dlaczego opowiadamy historie?

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 10. Misjonarze, migranci i gospodarze. Pentekostalizm, "Inny" i aktywizm we współczesnej Polsce

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS6

  Kierownik: dr Natalia Zawiejska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Krokodyle łzy: Systematyczna analiza warunków, w których łzy emocjonalne są spostrzegane jako nieszczere

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Monika Wróbel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

 12. Polując na pomysły: Wokół dynamiki i uwarunkowań rozpoznawania twórczych rozwiązań

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Czerwonka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 13. Moc wyobrażeń. Performatywność Socjotechnicznych Imaginarów na przykładzie transformacji energetycznej w Chinach i na Ta...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Tadeusz Rudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Maciej Karwowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 15. Wpływ generowania na pamięć kontekstu z perspektywy teorii przetwarzania odpowiedniego dla transferu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marek Nieznański

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 16. Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 17. Szkolnictwo żydowskie we Lwowie w latach 1772-1939

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Łapot

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny

 18. Samokontrola czynności sterowanych impulsami. Rola procesów automatycznych i refleksyjnych w procesie zwiększania efekty...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Jacek Buczny

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

 19. Autyzm a przetwarzanie informacji związanych z własną osobą: badanie elektrofizjologiczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 20. Nowe media jako technologie JA. Socjologiczna analiza tożsamościowych konsekwencji upowszechnienia się interaktywnych, c...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Halawa

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 21. Uwarunkowania podmiotowe i relacyjne funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych aspektów damsko-damskich, damsko-męskich i męsko...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Piotr Olesiński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 22. Obciążenie historią: badania nad poczuciem winy i wybaczaniem w relacjach polsko-niemieckich

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Penczek-Zapała

  Instytut Psychologii PAN

 23. Procesy tworzenia się (konstruowania) małego narodu (kulturowego) na przykładzie obiegowo nazywanej mniejszości ukraińsk...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Andrzej Nikitorowicz

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

 24. Styl życia i system wartości polskiej inteligencji młodego pokolenia

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Zawadzka-Król

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 25. Odrodzenie postprzemysłowych miast peryferyjnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Starosta

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 26. Psychopatia a procesy przetwarzania bodźców emocjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Barwiński

  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

 27. Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Marek Kwiek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 28. Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: Implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interperso...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Małgorzata Kossowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Andrzej Nowak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych

 30. Metapoznawczy model świadomości emocji i jego determinanty neuronalne.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Remigiusz Szczepanowski

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 31. Między Rosją, Mongolią i Chinami. Buriaci wobec wyzwań XXI wieku.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Ewa Nowicka-Rusek

  Collegium Civitas

 32. Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych u osób starszych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aneta Brzezicka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 33. Stosunek kobiet o wysokim poziomie seksizmu wobec kobiet, które łamią status quo.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Szastok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Afektywne, poznawcze i neuronalne mechanizmy fluencji werbalnej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Barbara Gawda

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 35. Postrzegana zdolność w zakresie realizacji celów epistemicznych jako element procesu epistemicznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Paweł Strojny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. Działalność kulturalno - oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Urszula Wróblewska

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 37. Wpływ poziomu lęku-cechy na elektrofizjologiczne korelaty wczesnych faz mimowolnego i dowolnego przetwarzania ekspresji ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Eligiusz Wronka

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 38. Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Dudek

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 39. Badania pamięci długoterminowej bodźców nacechowanych emocjonalnie z zastosowaniem symultanicznej rejestracji EEG/fMRI....

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Artur Marchewka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 40. Duże zagrożenia o małym prawdopodobieństwie: percepcja i jej błędy, ocena i skłonność do podejmowania działań zapobiegaw...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tadeusz Tyszka

  Akademia Leona Koźmińskiego

 41. Mechanizm leżący u podłoża lateralizacji procesów przetwarzania informacji wzrokowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Dariusz Asanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrze...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcjanna Nóżka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Transgraniczne społeczności lokalne: współpraca i rozwój w perspektywie europejskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Pokrzywka-Szklarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Dynamika protestów skrajnej prawicy w Polsce, 1989-2012

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Daniel Płatek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Jarosz

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 46. Motywacyjny dymensjonalny model afektu a sekwencje emocji negatywnych i pozytywnych - analizy z wykorzystaniem zjawiska ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Łukasz Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 47. Kategoria duchowości we współczesnej pedagogice.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Znaniecka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 48. Desynchronizacja rytmu alfa jako wskaźnik efektywności neuronalnej w zadaniach motorycznych i wyobrażeniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Emilia Zabielska-Mendyk

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 49. "Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych"

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joshua Dubrow

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 50. Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca