Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1046 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ przezczaszkowej stymulacji prądem stałym na uczenie motoryczne za pomocą wyobrażania ruchowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Jagna Sobierajewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 2. Eksploracja nowych aspektów teorii Wymagania - Zasoby Zawodowe: studia dzienniczkowe dynamiki afektu, radzenia sobie i d...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Beata Basińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 3. Neuronalne korelaty syndromu poznawczo-uwagowego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 4. Wpływ treningu funkcji poznawczych na podatność na złudzenia wzrokowe

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Hanna Bednarek

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 5. Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce, 2004-2014

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Płucienniczak

  Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych

 6. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 7. Szacowanie rzetelności oceniania za pomocą modelu statystycznego z użyciem jednokrotnej oceny i oszacowań cechy ukrytej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Filip Kulon

  Instytut Badań Edukacyjnych

 8. Myśl lokalnie, działaj globalnie: Polscy rolnicy w globalnym świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Krzysztof Gorlach

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Pacześniak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 10. Zarządzanie europejskim kryzysem uchodźców w sytuacji braku konsensusu. Pojawienie się strategii w Polsce, na Węgrzech i...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Adriana Mica

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 11. Wpływ preferencji muzycznych na zjawisko muzycznej analgezji

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Basiński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

 12. Psychologiczne i neuronalne podłoże dzielenia się jedzeniem

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Sorokowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 13. Wczesne schematy dezadaptacyjne i cechy temperamentu - indywidualne predyktory objawów pourazowego zaburzenia stresowego...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Staniaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 14. IZPoNS - Indywidualne Zdolności Poznawcze a Nabywanie Słownictwa Języka Drugiego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Marecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Typy lęku i depresji: Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu poznawczym i afektywnym.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ewa Domaradzka-Woropińska

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Etyka badań jakościowych w społecznościach zmarginalizowanych. Analiza doświadczeń badaczy

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Adrianna Surmiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 17. Neuronalne mechanizmy pamięci asocjacyjnej oraz długoterminowej materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie - badani...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Riegel

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 18. Jak mnisi i zakonnicy szukają Boga dziś? Badania nad przemianami wspólnot zakonnych jako sposób analizowania relacji rel...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Jewdokimow

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych

 19. Reinterpretacja emocjonalna. Badanie neuronalnych mechanizmów specyficznych dla zmiany poznawczej.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Jak każdy z nas może radzić sobie ze złością? Rola różnic indywidualnych w efektywności funkcjonalnych strategii regulac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Agata Kozłowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 21. Pośrednia ekspozycja na zdarzenia traumatyczne a symptomy stresu pourazowego.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Leśnierowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 22. Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, inform...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Rajchert

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 23. Wprowadzenie kwot płci do ordynacji wyborczej - przypadek Polski w perspektywie porównawczej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Rawłuszko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 24. Od wroga ludu do świętego męczennika - analiza odchodów 100-lecia Rewolucji 1917 roku i 80-lecia Wielkiego Terroru w Ros...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Bogumił

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 25. Metodologiczne aspekty analiz głosowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Piotr Sorokowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 26. Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi?

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Izabela Szumska

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii

 27. Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Olga Kamińska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 28. Plastyczność poznawcza i neuronalna a subiektywne doświadczenie. Interdyscyplinarna analiza zjawiska substytucji sensory...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Znaczenie sieci czołowo-ciemieniowej dla dynamiki świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Derda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Mechanizmy efektu wzmocnionej autoafirmacji

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Malwina Szpitalak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Uwarunkowania sądów moralnych o marnowaniu jedzenia

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Misiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 32. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Konrad Burdyka

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

 33. Działania prospołeczne i zasoby osobiste: Badania podłużne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Mariola Łaguna

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 34. Różnorodność repatriacji w Europie - polityki państwowe i praktyki migrantów jako wyraz ponowoczesnego nacjonalizmu...

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Andrejuk

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 35. Mózgowe mechanizmy kontroli emocji: Rola procesów uwagowych i poznawczych w reinterpretacji

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. Ewolucja ujęcia procesów nieświadomych w teoriach poznawczo-behawioralnych. Rekonstrukcja, analiza i dyskusja.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Monika Romanowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 37. Rola symulacji sensoryczno-motorycznej w przetwarzaniu dźwięków emocjonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Kinga Wołoszyn-Hohol

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Analiza jakościowa zjawisk i symptomów związanych z opętaniem

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Igor Pietkiewicz

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 39. Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamila Czepczor-Bernat

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

 40. Uwarunkowania psychologiczne i znaczenie bólu fizycznego w uzależnieniu od alkoholu

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Andrzej Jakubczyk

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 41. Rola kontroli poznawczej w związkach narcyzmu z gniewem i wrogością: badania eksperymentalne i podłużne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Oliwia Maciantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 42. Skuteczność autoafirmacyjnych intencji implementacyjnych w redukowaniu objawów depresji i lęku oraz zwiększaniu dobrosta...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Patryk Łakuta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii

 43. Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 44. Przyciąganie się podobieństw i odpychanie się różnic jako mechanizmy formowania się relacji w sieciach społecznych: mode...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Karpiński

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 45. CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS

  Konkurs: UNISONO , panel: HS6

  Kierownik: dr Joanna Bach-Głowińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

 46. Percepcja boga a skłonność do podejmowania ryzyka.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 47. Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup mniejszościowych.

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Bilewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 48. Selektywność zadaniowa czy wielopotencjalność? Badania plastyczności kory wzrokowej osób niewidomych z wykorzystaniem me...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Jacek Matuszewski

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Organizacja neuronalnej sieci językowej u dzieci późno mówiących w zależności od występowania dysleksji rozwojowej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Dynak

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 50. Komu zaufać? Poznawcze determinanty uczenia się od innych osób.

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Zawadzka

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii