Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1098 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza potencjału biologicznego ekstraktów z owoców jagodowych w prewencji otyłości i zaburzeń zespołu metabolicznego...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Olejnik

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 2. Ocena wpływu warunków fermentacji etanolowej na stężenie i profil związków lotnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Tarko

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 3. Identyfikacja i porównanie genów indukowanych przez 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksynę (TCDD) w komórkach ziarnistych...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ9

  Kierownik: Agnieszka Sadowska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 4. Mikroorganizmy halofilne w biodeterioracji budowlanych obiektów zabytkowych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Justyna Adamiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 5. Identyfikacja produktów termiczno-oksydacyjnej degradacji estrów stigmasterolu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Marianna Raczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 6. HyperNano: Badanie zmian metabolizmu wtórnego u Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek poprzez zastosowanie zin...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Franklin Gregory

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 7. Dynamika zmian białek nasienia karpia i ich modyfikacji w warunkach dojrzewania nasienia, stymulacji hormonalnej oraz pr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Mariola Dietrich

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 8. Remediacja wody z wykorzystaniem hybrydowego materiału opartego na tlenku tytanu(IV) i porfirynoidach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Tomasz Gośliński

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 9. Wpływ ligandów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) gamma na syntezę cytokin w błonie mięśnio...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Aleksandra Kurzyńska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 10. BETAMIKRO - mikrobiom buraka zwyczajnego (Beta vulgaris) i jego oddziaływanie z rośliną

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Marcin Gołębiewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 11. Czy mikrobioty ryzosfer antarktycznych roślin kwiatowych zwiększają ich odporność?

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Znój

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 12. Zmienność genetyczna rosyjskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i ich udział w polodowcowej rekolonizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Weronika Żukowska

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Błażej Wójkiewicz

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Uszkodzenia oksydacyjne DNA zagrożeniem dla tkanek roślinnych poddawanych podsuszaniu i kriogenicznemu przechowywaniu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Beata Plitta-Michalak

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 15. Czy domniemane komórki macierzyste mogą inicjować procesy nowotworzenia w jajniku świni: zaangażowanie związków o aktywn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Kamil Wartalski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 16. Wpływ Zearalenonu na komórki wątroby krów z kliniczną i subkliniczną postacią ketozy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Justyna Barć

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 17. Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Barbara Abramczyk

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 18. Biochemiczne właściwości gleb i stabilizacja glebowej materii organicznej w relacji do martwego drewna różnych gatunków ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Błońska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 19. Geneza i rozpowszechnienie zdolności do biosyntezy oraz metabolizmu makrolaktonów wśród grzybów wyższych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Koczyk

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 20. Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelit...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adrian Wiater

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 21. Molekularna i bioinformatyczna analiza interakcji pomiędzy dioksynami o różnej toksyczności (DiCDD, TCDD) a enzymami z r...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Tomasz Molcan

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 22. Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anetta Kuczyńska

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 23. Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adam Jurgoński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 24. Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Karol Parchem

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 25. Badanie zmian i modelowanie zawartości węgla w biomasie roślin lignocelulozowych oraz w glebie na podstawie ilościowego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Dariusz Niksa

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 26. Identyfikacja związków allelopatycznych w międzygatunkowych mieszańcach ziemniaka

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Dorota Sołtys-Kalina

  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 27. Określenie potencjału infekcyjnego grzybów entomopatogennych w obecności insektycydów chemicznych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Sylwia Różalska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 28. Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i sus...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Danuta Babula-Skowrońska

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 29. Wpływ bioaugumentacji gleby bakteriami utleniającymi arsen na zmianę struktury i aktywności mikroorganizmów glebowych w ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 30. Zbadanie mechanizmu oddziaływania skrobi z reaktywnymi formami tlenu, generowanymi w trakcie jej modyfikacji innowacyjny...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Magdalena Kurdziel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 31. Procesy demograficzne w populacjach świerka z naturalnych lasów regla górnego Karpat Zachodnich objętych gradacjami korn...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Michał Adamus

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 32. Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Adam Cieślak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 33. Zdolność jednokomórkowych glonów Eustigmatos calaminaris i Eustigmatos magnus (Eustigmatophyceae) do syntezy nienasycony...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Izabela Krzemińska

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Badanie możliwości wykorzystania nanocząstek srebra wytwarzanych przez promieniowce jako czynnika antybakteryjnego i ant...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Wypij

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 35. Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Natalia Małyszka - Łukomska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 36. Badanie zdolności antyoksydacyjnej liponylolizyny oraz wpływu przetwórstwa spożywczego na poziom kwasu liponowego i lipo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: Adrianna Kamińska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

 37. Wpływ bakterii na oddziaływanie roślina-owad w układzie Triticum aestivum - Oulema melanopus

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska

  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

 38. Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Sikorska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 39. Poszukiwanie markerów metabolicznych i peptydomicznych składników żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego opornych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Emilia Fornal

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 40. Molekularne i fizjologiczne mechanizmy wpływu wanadu na pobieranie jodanów i jodosalicylanów przez sałatę oraz jej przec...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Sylwester Smoleń

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

 41. Guma ksantanowa jako materiał do pułapkowania szczepów zdolnych do biotransformacji naproksenu.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Dzionek

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 42. Doustna suplementacja prosiąt nanocząstkami żelaza i żelazem liposomalnym jako innowacyjna terapia w leczeniu noworodkow...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Rafał Starzyński

  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 43. Rola martwego drewna w kształtowaniu różnorodności gatunkowej, parametrów populacyjnych i w użytkowaniu przestrzeni leśn...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Emilia Zegadło

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

 44. Efektywność mechanizmu regulującego odporność pszenicy na toksyczne jony glinu w warunkach suszy glebowej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Joanna Siecińska

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Produkcja wybranych hormonów w układzie rozrodczym nieciężarnych i ciężarnych samic, charakterystyka ich oocytów oraz wł...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Anna Korzekwa

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

 46. Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Rafał Szmigielski

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 47. Role enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy, oraz metabolitów odpowied...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Łukasz Stępień

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 48. Zmienność potencjału biosyntezy depsipeptydów pod wpływem czynników regulacyjnych wśród przedstawicieli fito- i entomopa...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ9

  Kierownik: Monika Urbaniak

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk