Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka najbardziej istotnych mechanizmów warunkujących patogeniczność bakterii Dickeya solani - regulacja ekspresji genów kodujących biosyntezę czynników wirulencji.

2013/08/M/NZ9/00974

Słowa kluczowe:

patogeny roślin bakterie pektynolityczne mutageneza ukierunkowana analiza sekwencyjna genomu remoriny

Deskryptory:

 • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Łojkowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: HARMONIA 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 702 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-24

Zakończenie projektu: 2016-09-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Molecular methods as tools to control plant diseases caused by Dickeya and Pectobacterium spp: A minireview IF: 3,813
  Autorzy:
  A. Motyka, S. Zoledowska, W. Śledź, E. Łojkowska
  Czasopismo:
  New Biotechnology (rok: 2017, tom: 39, strony: 181-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. The effect of temperature on the phenotypic features and the maceration ability of Dickeya solani strains isolated in Finland, Israel and Poland IF: 1,494
  Autorzy:
  M. Golanowska, J. Kielar, E. Łojkowska
  Czasopismo:
  European Journal of Plant Pathology (rok: 2016, tom: 146, strony: 44576), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10658-016-1044-1 - link do publikacji
 3. A review on Dickeya solani, a new pathogenic bacterium causing loss in potato yield in Europe.
  Autorzy:
  M. Golanowska, E. Łojkowska
  Czasopismo:
  BioTechnologia (rok: 2016, tom: 97(2), strony: 109-127), Wydawca: KB PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5114/bta.2016.60781 - link do publikacji
 4. Biodiversity of Dickeya spp. isolated from potato plants and water sources in temperate climate IF: 3,02
  Autorzy:
  M. Potrykus, M. Golanowska, W. Śledź, S. Żołędowska, A. Motyka, A. Kolodziejska, J. Butrymowicz, E. Łojkowska
  Czasopismo:
  Plant Disease (rok: 2016, tom: 100, strony: 408-417), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1094/PDIS-04-15-0439-RE - link do publikacji
 5. Draft genome sequence of highly virulent strain of the plant pathogen Dickeya solani, IFB0099
  Autorzy:
  Małgorzata Golanowska, Marco Galardini, Marco Bazzicalupo, Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat, Alessio Mengoni, Marta Potrykus, Monika Sławiak, Ewa Łojkowska
  Czasopismo:
  Genome Announcements (rok: 2015, tom: 3(2), strony: 44563), Wydawca: American Scociety for Microbiology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1128/genomeA.00109-15 - link do publikacji
 6. Regulators involved in Dickeya solani virulence, genetic conservation and functional variability IF: 4,455
  Autorzy:
  Marta Potrykus, Małgorzata Golanowska, Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat, Ewa Łojkowska
  Czasopismo:
  Molecular Plant-Microbe Interaction (rok: 2014, tom: 27(7): 700-711, strony: 700-711), Wydawca: American Phytopathological Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1094/MPMI-09-13-0270-R - link do publikacji