Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy nowe syntetyczne amfifilowe antyoksydanty są bezpieczne?

2018/29/N/NZ9/02748

Słowa kluczowe:

fenolipidy aktywność przeciwutleniająca cytotoksyczność oleje roślinne

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ7_15: Toksykologia
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dobrochna Rabiej-Kozioł 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 139 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-02-11

Zakończenie projektu: 2022-02-10

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Effect of new antioxidants – phenolipids on quality of fried French fries and rapeseed oil IF: 1,85
  Autorzy:
  Aleksandra Szydłowska Czerniak, Dobrochna Rabiej
  Czasopismo:
  Journal of Food Science and Technology (rok: 2021, tom: 58(7), strony: 2589-2598), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13197-020-04765-z - link do publikacji
 2. Synthesis of steryl hydroxycinnamates to enhance antioxidant activity of rapeseed oil and emulsions. IF: 3,057
  Autorzy:
  Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Szydłowska-Czerniak Aleksandra
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2020, tom: 13, strony: 44939), Wydawca: MPDI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma13204536 - link do publikacji
 3. Steryl sinapate as a new antioxidant to improve rapeseed oil quality during accelerated shelf life IF: 3,057
  Autorzy:
  Rabiej-Kozioł Dobrochna, Krzemiński Marek P., Szydłowska-Czerniak Aleksandra
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14, strony: 44942), Wydawca: MPDI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14113092 - link do publikacji
 4. Phenolipids as new food additives: From synthesis to cell-based antioxidant/biological activities IF: 3,057
  Autorzy:
  Dobrochna Rabiej-Kozioł, Katarzyna Roszek, Marek P. Krzemiński, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
  Czasopismo:
  Food Additives & Contaminants: Part A. , Wydawca: Tayloe & Francis Online
  Status:
  Złożona
 5. Fluorescence and UV-VIS spectroscopy to determine the quality changes of rapeseed oil fortified with new antioxidant after storage under various conditions. IF: 2,667
  Autorzy:
  Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra
  Czasopismo:
  Food Analytical Methods (rok: 2020, tom: 13, strony: 1973-1982), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12161-020-01804-5 - link do publikacji
 6. Antioxidant activity of rapeseed oil with octyl sinapate, an amphiphilic antioxidant, stored in various types of packages under various conditions IF: 0,927
  Autorzy:
  Dobrochna Rabiej, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
  Czasopismo:
  Journal of Food and Nutrition Research (rok: 2020, tom: 59, strony: 16-22), Wydawca: VÚP Food Research Institute NAFC
  Status:
  Opublikowana
 1. Estry kwasu ferulowego jako dodatki do żywności
  Autorzy:
  Dobrochna Rabiej-Kozioł, Marek Krzemiński, Aleksandra Szydłowska-Czerniak
  Konferencja:
  Kopernikańskie E-Seminarium Doktoranckie (rok: 2021, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja Na pograniczu chemii, biologii i fizyki - rozwój nauk. Tom 2
  Status:
  Opublikowana
 2. Bioavailability of rapeseed oil fortified with ethyl sinapate
  Autorzy:
  Rabiej-Kozioł Dobrochna , Krzemiński Marek P., Wiśniewska Iwona, Szydłowska-Czerniak Aleksandra
  Konferencja:
  25th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (ECSOC-25), (rok: 2021, ), Wydawca: MPDI
  Data:
  konferencja 15-30.11.2021
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Wpływ estrów kwasów fenolowych - kafeinianu i ferulanu oktylu na stabilność oksydacyjną oleju rzepakowego podczas przyspieszonego testu przechowalniczego
  Autorzy:
  Rabiej Dobrochna, Szydłowska-Czerniak Aleksandra
  Konferencja:
  Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie. Na pograniczu chemii, biologii i fizyki - rozwój nauk. Tom 1. (rok: 2020, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 16-18.06.2019
  Status:
  Opublikowana