Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Determinanty biosyntezy karotenoidów u marchwi: podejście modelowe

2013/09/B/NZ9/02379

Słowa kluczowe:

karotenoidy biosynteza wyciszanie genów ekspresja genów skład chemiczny spektroskopia ramanowska marchew Daucus carota

Deskryptory:

 • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa
 • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Rafał Barański 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 689 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-24

Zakończenie projektu: 2017-12-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Raman, AFM and SNOM high resolution imaging of carotene crystals in a model carrot cell system IF: 2,536
  Autorzy:
  Rygula A., Oleszkiewicz T., Grzebelus E., Pacia M. Z., Baranska M, Baranski R.
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 197, strony: 47-55), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.01.054 - link do publikacji
 2. Unique chromoplast organization and carotenoid gene expression in a model carotenoid-rich carrot callus IF: 3,361
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Milewska-Hendel A., Zubko M., Stroz D., Kurczynska E., Boba A., Szopa J., Baranski R.
  Czasopismo:
  Planta (rok: 2018, tom: 248, strony: 1455-1471), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00425-018-2988-5 - link do publikacji
 3. Composition and (in)homogeneity of carotenoid crystals in carrot cells revealed by high resolution Raman imaging IF: 2,653
  Autorzy:
  Maciej Roman, Katarzyna M. Marzec, Ewa Grzebelus, Philipp W. Simon, Malgorzata Baranska, Rafal Baranski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2015, tom: 136, strony: 1395-1400), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Efficient CRISPR/Cas9-based genome editing in carrot cells IF: 2,869
  Autorzy:
  Klimek-Chodacka M., Oleszkiewicz T., Lowder L.G., Qi Y., Baranski R.
  Czasopismo:
  Plant Cell Reports (rok: 2018, tom: 37, strony: 575-586), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00299-018-2252-2 - link do publikacji
 1. Carrot carotenoids studied in-situ by Raman spectroscopy
  Autorzy:
  Rafal Baranski
  Konferencja:
  The 6-th International Conference on Optical Spectroscopy, Laser and their Applications (rok: 2015, ), Wydawca: National Research Centre, Kair, Egipt
  Data:
  konferencja 7-9.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 2. The impact of exogenous abscisic acid on carotenoid composition and carotenoid pathway gene expression in carrot callus in vitro
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Kostyn A., Boba A., Szopa J., Baranski R.
  Konferencja:
  European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: European Federation of Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6.07
  Status:
  Opublikowana
 3. CRISPR/Cas9 induced knockouts of carotenoid gene paralogs in carrot
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Lowder L. G., Qi Y., Baranski R.
  Konferencja:
  International Conference Plant Genome Editing and Genome Engineering (rok: 2017, ), Wydawca: VISCEA
  Data:
  konferencja 3-4.07
  Status:
  Opublikowana
 4. Callus tissue as a new model system for carrot carotenoid research
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Milewska-Hendel A., Zubko M., Kurczynska E., Boba A., Szopa J., Baranski R.
  Konferencja:
  18th International Symposium on Carotenoids (rok: 2017, ), Wydawca: International Carotenoid Society
  Data:
  konferencja 9-14.07
  Status:
  Opublikowana
 5. Complex composition of carrot carotenoid crystals
  Autorzy:
  Roman M., Marzec K.M., Grzebelus E., Simon, P.W., Barańska M., Barański R.
  Konferencja:
  III National Conference, Genetics and Genomics in Improving Plants - from Model Plant to New Variety (rok: 2014, ), Wydawca: Instytut Genetyki Roślin PAN
  Data:
  konferencja 5-7 listopada
  Status:
  Opublikowana
 6. Development of carotenoid gene knockouts in a model callus system using CRISPR/Cas9 vectors
  Autorzy:
  Oleszkewicz T., Klimek-Chodacka M., Lowder L. G., Qi Y., Baranski R.
  Konferencja:
  6th Central European Congress of Life Science EUROBIOTECH (rok: 2017, ), Wydawca: Polska Federacja Biotechnologii, Targi w Krakowie
  Data:
  konferencja 11-14.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Development of zeta-carotene desaturase edited paralogs in carrot using a CRISPR/Cas9 multiplex editing toolbox
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Lowder L. G., Qi Y., Baranski R.
  Konferencja:
  International Conference "Green for Good IV- Biotechnology of Plant Products" (rok: 2017, ), Wydawca: Phytochemical Society of Europe
  Data:
  konferencja 19-22.06
  Status:
  Opublikowana
 8. The impact of exogenous plant growth regulators on carotenoid composition and carotenoid pathway gene expression in carrot cells in vitro
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Kostyn A., Boba A., Szopa J., Baranski R.
  Konferencja:
  6th Central European Congress of Life Science EUROBIOTECH (rok: 2017, ), Wydawca: Polska Federacja Biotechnologii, Targi w Krakowie
  Data:
  konferencja 11-14.09
  Status:
  Opublikowana
 9. Genetyczne uwarunkowania biosyntezy karotenoidów u marchwi
  Autorzy:
  Klimek-Chodacka M., Oleszkiewicz T., Barański R.
  Konferencja:
  Nowe osiągnięcia polskich zespołów badawczych w dziedzinie genetyki, hodowli i biotechnologii roślin (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-10.06
  Status:
  Opublikowana
 10. Tissue specific expression of carotenoid pathway genes in carrot leaf, root, and root derived callus cultured in vitro
  Autorzy:
  Klimek-Chodacka M., Oleszkiewicz T., Kostyn A., Boba A., Szopa J., Barański R.
  Konferencja:
  European Congress on Biotechnology (rok: 2016, ), Wydawca: European Federation of Biotechnology
  Data:
  konferencja 3-6.07
  Status:
  Opublikowana
 11. Carotenoids in carrot: Raman spectroscopic analysis at organ, tissue and cell levels
  Autorzy:
  Baranski R.
  Konferencja:
  AREA project Conference State-of-the-art technologies: challenge for the research in Agricultural and Food Sciences" (rok: 2016, ), Wydawca: University of Belgrade
  Data:
  konferencja 18-20.04
  Status:
  Opublikowana
 12. Carrot genome editing using CRISPR based systems
  Autorzy:
  Baranski R. Klimek-Chodacka M., Oleszkiewicz T.
  Konferencja:
  2nd International Symposium: Carrot and other Apiaceae (rok: 2018, ), Wydawca: International Society for Horticultural Science, Targi w Krakowie
  Data:
  konferencja 19-22.09
  Status:
  Opublikowana
 13. Changes in carotenoid rich carrot callus at transcriptional, histological and ultrastructural levels
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Klimek-Chodacka M., Milewska-Hendel A., Zubko M., Stróż D., Kurczynska E., Baranski R.
  Konferencja:
  X National Conference "In vitro cultures in plant physiology" (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 7-9.12
  Status:
  Opublikowana
 14. Differential expression of paralog genes in carotenoid biosynthetic pathway in carrot
  Autorzy:
  Klimek-Chodacka M., Oleszkiewicz T., Baranski R.
  Konferencja:
  Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne
  Data:
  konferencja 19-22.09
  Status:
  Opublikowana
 15. Impact of exogeneous gibberellic acid on carotenoid composition in carrot cells in vitro
  Autorzy:
  Oleszkiewicz T., Kostyn A., Klimek-Chodacka M., Szopa J., Barański R.
  Konferencja:
  XIV Overall Polish in vitro Culture and Plant Biotechnology Conference (rok: 2015, ), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Data:
  konferencja 14-17 września 2015
  Status:
  Opublikowana
 1. Carotenoid biosynthesis and regulation in plants
  Autorzy:
  Baranski R., Cazzonelli C.I.
  Książka:
  Carotenoids: Nutrition, Analysis and Technology (rok: 2016, tom: 1, strony: 161-189), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd.
  Status:
  Opublikowana
 2. Visual assay for gene editing using a CRISPR/Cas9 system in carrot cells
  Autorzy:
  Klimek-Chodacka, M., Oleszkiewicz, T., Baranski, R.
  Książka:
  Plant Genome Editing with CRISPR Systems: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology (rok: 2019, tom: 1917, strony: 203-215), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana