Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie biodostępności pierwiastków w herbacie i kawie z zastosowaniem chromatograficznych i niechromatograficznych metod rozdzielania w połączeniu z metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej

2013/09/B/NZ9/00122

Słowa kluczowe:

biodostępność analiza specjacyjna analiza frakcjonowana makro- i mikro-elementy pierwiastki śladowe herbata kawa ekstrakcja do fazy stałej filtracja membranowa trawienie enzymatyczne in vitro chronopotencjometria strippingowa atomowa spektrometria absorpcyjna optyczna spektrometria emisyjna

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Pohl 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 754 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Zakończenie projektu: 2017-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. A simplified determination of total concentrations of Ca, Fe, Mg and Mn in addition to their bioaccessible fraction in popular instant coffee brews IF: 3,391
  Autorzy:
  Ewelina Stelmach, Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2016, tom: 197, strony: 388-394), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Critical evaluation of strategies for single and simultaneous determinations of As, Bi, Sb and Se by hydride generation inductively coupled plasma optical emission spectrometry IF: 4,035
  Autorzy:
  Maja Welna, Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2017, tom: 167, strony: 217-226), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2017.01.029 - link do publikacji
 3. Simplified sample treatment for the determination of total concentrations and chemical fractionation forms of Ca, Fe, Mg and Mn in soluble coffees IF: 3,259
  Autorzy:
  Ewelina Stelmach, Pawel Pohl, Anna Szymczycha-Madeja
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2014, tom: 163, strony: 31-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2014.04.073 - link do publikacji
 4. The evaluation of the suitability of different alternative sample preparation procedures prior to the multi-elemental analysis of brews of ground roasted and instant coffees by FAAS and ICP OES IF: 2,818
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl, Maja Welna, Ewelina Stelmach, Dominika Jedryczko
  Czasopismo:
  Food Research International (rok: 2016, tom: 89, strony: 958-966), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodres.2015.09.031 - link do publikacji
 5. Comparison of different alternative sample preparation procedures of tea infusions prior to their multi-element analysis by FAAS and ICP OES IF: 1,956
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Maja Welna, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Food Analytical Methods (rok: 2016, tom: 9, strony: 1398-1411), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12161-015-0323-3 - link do publikacji
 6. Improvement in the single and simultaneous generation of As, Bi, Sb and Se hydrides using a vapor generation accessory (VGA) coupled to axially viewed inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) IF: 1,915
  Autorzy:
  Maja Welna, Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Analytical Methods (rok: 2017, tom: 9, strony: 871-880), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6AY02932A - link do publikacji
 7. Simple ICP-OES based method for determination of selected elements in brewed ground and soluble coffees prior to evaluation of their intake and chemical fractionation IF: 4,496
  Autorzy:
  Pawel Pohl, Anna Szymczycha-Madeja, Maja Welna
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2018, tom: 263, strony: 171-179), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2018.04.127 - link do publikacji
 8. Determination of essential and non-essential elements in green and black teas by FAAS and ICP OES simplified - multivariate classification of different tea products IF: 2,746
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Maja Welna, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Microchemical Journal (rok: 2015, tom: 121, strony: 122-129), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.microc.2015.02.009 - link do publikacji
 9. Evaluation of the bioaccessability of Ca, Fe, Mg and Mn in ground coffee infusions by in vitro gastrointestinal digestion IF: 1,253
  Autorzy:
  Ewelina Stelnach, Pawel Pohl, Anna Szymczycha-Madeja
  Czasopismo:
  Journal of the Brazilian Chemical Society (rok: 2014, tom: 25, strony: 1993-1999), Wydawca: The Scientific Electronic Library Online - SciELO
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5935/0103-5053.20140183 - link do publikacji
 10. Solubility and bioaccessibility of Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, P, Sr and Zn in slim coffee infusions by in vitro gastrointestinal digestion IF: 1,129
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Maja Welna, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Journal of the Brazilian Chemical Society (rok: 2015, tom: 26, strony: 1781-1789), Wydawca: The Scientific Electronic Library Online - SciELO
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5935/0103-5053.20150154 - link do publikacji
 11. Direct ICP-OES multielement analysis of infused black and green teas and chemical fractionation of selected essential and non-essential elements prior to evaluation of their bioavailability and classification of teas by pattern recognition, Arabian Journal of Chemistry IF: 2,969
  Autorzy:
  Pawel Pohl, Anna Szymczycha-Madeja, Maja Welna
  Czasopismo:
  Arabian Journal of Chemistry (rok: 2018, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.arabjc.2018.02.013 - link do publikacji
 12. Differentiation of roasted and soluble coffees through physical fractionation of selected essential and nonessential metals in their brews and exploratory data analysis IF: 4,035
  Autorzy:
  Pawel Pohl, Anna Szymczycha-Madeja, Ewelina Stelmach, Maja Welna
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2016, tom: 160, strony: 686-693), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2016.08.020 - link do publikacji
 13. Multivariate data reduction and discrimination of black and green teas due to the physical fractionation pattern of selected metals determined in their infusions IF: 4,035
  Autorzy:
  Pawel Pohl, Anna Szymczycha-Madeja, Ewelina Stelmach, Maja Welna
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2016, tom: 160, strony: 314-324), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2016.07.026 - link do publikacji
 14. Simple and fast sample preparation procedure prior to multi-element analysis of slim teas by ICP OES IF: 1,802
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Maja Welna, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Food Analytical Methods (rok: 2014, tom: 7, strony: 2051-2063), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s12161-014-9850-6 - link do publikacji
 15. Simplified multi-element analysis of ground and instant coffees by ICP OES and FAAS IF: 1,802
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja. Maja Welna, Pawel Pohl
  Czasopismo:
  Food Additives and Contaminants: Part A (rok: 2015, tom: 32, strony: 1488-1500), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19440049.2015.1067928 - link do publikacji
 1. Frakcjonowanie fizyczne wybranych metali w naparach kawy rozpuszczalnej i mielonej
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Ewelina Stelmach, Maja Welna, Pawel Pohl
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2016, tom: 1, strony: 425-428), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Porównanie procedur przygotowania próbek herbat do analizy wielopierwiastkowej metodami ICP OES i FAAS
  Autorzy:
  Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl, Maja Welna, Ewelina Stelmach, Dominika Jedryczko
  Książka:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, tom: 1, strony: 465-468), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Procedury jedno- i wielopierwiastkowych analiz metodą generowania wodorków z detekcją ICP OES
  Autorzy:
  Maja Welna, Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl
  Książka:
  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2016, tom: 1, strony: 429-432), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie przystawki VGA 77 do generowania wodorków As, Bi i Sb z detekcją ICP OES
  Autorzy:
  Maja Welna, Anna Szymczycha-Madeja, Pawel Pohl
  Książka:
  Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2015, tom: 1, strony: 461-464), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana