Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 243 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Weryfikacja chronologii i charakteru wczesnośredniowiecznych grodów na zachodnim przedpolu Poznania w świetle zintegrowa...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Jagoda Mizerka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Wielokrotny recykling aktywowanych termicznie betonowych odpadów w postaci proszkowej jako zamiennik części cementu w dą...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Jeonghyun Kim

  Politechnika Wrocławska

 3. Badanie jonżeli domieszkowanych barwnikami organicznymi jako nowych, potencjalnych markerów termochromowych

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Maria Zdończyk

  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

 4. Modyfikowane fulereny w adsorpcji i ultraśladowym oznaczaniu jonów metali

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Marcin Musielak

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

 5. Wpływ inhibitorów konwertazy proproteinowej subtylizyny/keksyny typu 9 na zmiany w wybranych mechanizmach epigenetycznyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ7

  Kierownik: Agnieszka Woźniak

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski

 6. Charakterystyka multiomiczna oraz detekcja rozprzestrzeniającego się grzyba fitopatogenicznego - Pilidium lythri

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Dominika Siegieda

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

 7. Tomistyczna etyka działań śmiercionośnych państwa

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS1

  Kierownik: Wojciech Kilan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 8. Fotoaktywowane nanocząstki złota jako obiecujące środki w terapii fototermicznej – badania in vitro w biomimetycznych uk...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Beata Tim

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

 9. Kompresja spektralna ultrakrótkich solitonów optycznych przestrajalnych w zakresie okna biologicznego 1600 - 1800 nm.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST7

  Kierownik: Olga Szewczyk

  Politechnika Wrocławska

 10. Rekonstrukcja ewolucji skorupy kontynentalnej na przykładzie skał z Zatoki Amundsena, Antarktyda Wschodnia

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST10

  Kierownik: dr Piotr Król

  Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 11. Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie dyskrazji plazmocytowych

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ6

  Kierownik: Marcin Jasiński

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

 12. Rola unikalnej fosfodiesterazy w regulacji systemu sekrecji oraz sygnalizacji komórkowej Tannerella forsythia

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ1

  Kierownik: Anna Jacuła

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 13. Nowe narzędzia analityczne oparte na mikroekstrakcji cienkowarstwowej do poszukiwania i oznaczania żółciowych biomarkeró...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Kamil Łuczykowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny

 14. Badania pustych galaktyk w symulacjach kosmologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST9

  Kierownik: Marius Peper

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Wymóg zrozumiałości systemów uczenia maszynowego wykorzystywanych w stosowaniu prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Andrzej Porębski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Wpływ nanocząstek wydzielonych na podwójnym perowskicie na efektywność ogniw paliwowych zasilanych biogazem

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Agata Ducka

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 17. Zastosowanie nowoczesnych technik mikroekstrakcyjnych (NTME, TFME) w profilowaniu metabolomu drobnoustrojów chorobotwórc...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST4

  Kierownik: Karolina Żuchowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 18. Deterministyczna aktywacja emiterów pojedynczych fotonów w heksagonalnym azotku boru

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST7

  Kierownik: Piotr Tatarczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 19. Nanometrologia zjawiska emisji polowej z nanodrutów osadzanych wiązką elektronów pracujących w roli czujników nano- i pi...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST7

  Kierownik: Ewelina Gacka

  Politechnika Wrocławska

 20. Poprawa własności interpretacji wyników głębokich sieci neuronowych w oparciu o części prototypiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST6

  Kierownik: Dawid Rymarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Rola prawa konkurencji w ochronie prawa do wolnych i pluralistycznych mediów

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Marta Sznajder

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 22. Uniwersalny wynalazek czy historyczny relikt? Pytanie o wspólny model zobowiązania w europejskiej kulturze prawnej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Wielgus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Badania aeroakustyczne generatorów wirów wzdłużnych stosowanych do redukcji oderwania warstwy przyściennej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Thanushree Suresh

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

 24. Tricyjanometanianowe sieci koordynacyjne z lantanowcami jako termoczułe materiały foto- i elektroluminescencyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Michał Liberka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 25. Jak maszyny zyskują płeć? Wzory płci społeczno-kulturowej w projektowaniu interfejsów konwersacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Katarzyna Cieślak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

 26. Selektywne oznaczanie izoenzymatycznej aktywności dehydrogenazy mleczanowej w formacie analizy przepływowej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ5

  Kierownik: Justyna Głowacka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Przez żołądek do przeszłości - paleoparazytologiczna analiza wczesnonowożytnego cmentarza przy ulicy Lubelskiej 72A, Che...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Grzegorska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 28. Od odpadów do warsztatu. Strefy aktywności w osadach grupy pleszowsko-modlnickiej cyklu lendzielsko-polgarskiego zachodn...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Oberc

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 29. Teledetekcyjna ocena monokultur roślin torfowiskowych oraz ich fenotypu celem oceny udziału poszczególnych gatunków rośl...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST10

  Kierownik: Michal Antala

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

 30. Wpływ mikroobróbki laserowej zdekoncentrowaną wiązką fotonów na strukturę oraz formację faz cienkich warstw układu TiAu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Oktawian Bialas

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 31. Perspektywy zwyczajowego charakteru immunitetu głowy państwa przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Lucas da Costa Pereira Fontoura

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 32. Dane genomowe, morfologiczne i paleontologiczne w rekonstrukcji struktury taksonomicznej i historii ewolucji niezwykle z...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ8

  Kierownik: Alexandra Tokareva

  Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Elastyczny, rozciągliwy i antybakteryjny opatrunek kurdlanowo-taninowy do zapobiegania i leczenia zainfekowanych ran- oc...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ7

  Kierownik: Anna Michalicha

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 34. Dynamiczna logika epistemiczna a problem logicznej wszechwiedzy

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS1

  Kierownik: Arkadiusz Wójcik

  Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filozofii

 35. Wydłużenie czasu życia porowatych ferrytycznych stopów o wysokiej zawartości chromu przez pokrywanie ultra cienką warstw...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Damian Koszelow

  Politechnika Gdańska

 36. Badanie wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego na metabolizm wybranych owoców i warzyw

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Aleksandra Matys

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności

 37. Inżynieria przerwy energetycznej kryształów mieszanych B(1-x-y)Al(x)Ga(y)N

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Jakub Iwański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Rola receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR) i receptorów wolnych kwasów tłuszczowych (FFAR) w zależ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ3

  Kierownik: Joanna Cyran-Gryboś

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 39. Szariat a prawa człowieka – orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Justyna Gumulak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 40. Anhydrobioza jako strategia antystarzeniowa u niesporczaków: testowanie hipotezy "Śpiącej Królewny"

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ8

  Kierownik: Michalina Krakowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 41. Jednoetapowa elektrochemiczna synteza stożkowych struktur Ni-Cu, Cu-Fe oraz Ni-Cu-Fe do zastosowań elektrokatalitycznych...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: dr Katarzyna Skibińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 42. Dwuwymiarowe materiały MBenes jako nowe fotokatalizatory do usuwania farmaceutyków ze ścieków

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Dominika Bury

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 43. Socrealizm 1951-2022. Genealogia pamiętania i zapominania w polskim polu sztuki

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Zofia Rohozińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 44. Biochemiczne szlaki biosyntezy lipidów zapasowych w komórkach drożdży olejogennych na drodze hodowli w podłożach z hydro...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Wierzchowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności

 45. Zastosowanie ogniwa elektrochemicznego ze stopionym węglanem do zaawansowanego wychwytywania CO2 z gazów spalinowych na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST8

  Kierownik: Aliaksandr Martsinchyk

  Politechnika Warszawska

 46. Obserwacja, która (nie) boli. Uczenie się przez obserwację hipoalgezji placebo i hiperalgezji nocebo wywołanych warunkow...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS6

  Kierownik: Helena Bieniek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 47. Proporcjonalny Budżet Partycypacyjny

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST6

  Kierownik: Grzegorz Pierczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 48. Połączenie inhibicji enzymu FAAH z działaniem poprzez receptor serotoninowy 5-HT6 jako pionierskie podejście do walki z ...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ7

  Kierownik: Kinga Czarnota-Łydka

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 49. Jak promieniowanie jonizujące wpływa na funkcjonowanie systemu stresu oksydacyjnego i naprawy DNA zespołów mikroorganizm...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: NZ8

  Kierownik: Jakub Buda

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 50. Struktura i fotoelektrochemia laserowo grafityzowanej polidopaminy na nanorurkach TiO2

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST5

  Kierownik: Adrian Olejnik

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk