Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej - analiza prawnoporównawcza

2011/01/B/HS5/00509

Słowa kluczowe:

czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych nieuczciwe praktyki handlowe nieuczciwe praktyki rynkowe dyrektywa 2005/29/WE załącznik I dyrektywy 2005/29/WE europejskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji harmonizacja wprowadzające w błąd praktyki handlowe agresywne praktyki handlowe klauzula generalna prawo ochrony konsumentów prawo Unii Europejskiej prawo polskie prawo niemieckie

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_5: Prawo prywatne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Namysłowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 94 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-02

Zakończenie projektu: 2014-06-01

Planowany czas trwania projektu: 20 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer. Za kwotę 9 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2014, tom: 2, strony: 26-31), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowana
 2. To B2C or not to B2C. Some Reflections on the Regulation of Unfair Commercial Practices from a Polish Perspective
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  Journal of Consumer Policy (rok: 2013, tom: 3, strony: 329-342), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 3. Der Preis ist heiß. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18.10.2012 in der Rs C-428/11 (Purely Creative ua/Office of Fair Trading)
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  EUVR (Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht) (rok: 2013, tom: 2, strony: 97-101), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 4. Kiedy przyznanie nagrody jest nieuczciwą praktyką handlową? - glosa do wyroku TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-428/11 Purely Creative i in.
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2013, tom: 1, strony: 42-48), Wydawca: Wolters Kluwer Polska
  Status:
  Opublikowana
 1. Fair B2C Advertising in the Telecommunications and Banking Sector in Poland - Mission: Impossible?
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Konferencja:
  First Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive (rok: 2014, ), Wydawca: Pázmány Press
  Data:
  konferencja 10.5.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Europejskie prawo konsumenckie - zawsze i wszędzie?
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Konferencja:
  Wzmocnienie roli obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów (rok: 2012, ), Wydawca: Fundacja dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 20.09.2012 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. The Blacklist of Unfair Commercial Practices – the Black Sheep, Red Herring or White Elephant of the Unfair Commercial Practices Directive?
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Konferencja:
  Experiencing the Unfair Commercial Practices Directive (rok: 2014, ), Wydawca: Ashgate Publishing LTD
  Data:
  konferencja 14.12.2012
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Monika Namysłowska
  Książka:
  Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza (rok: 2014, tom: -, strony: 1-628), Wydawca: Wolters Kluwer SA
  Status:
  Opublikowana