Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania fizykochemiczne wybranych polifenoli oraz ich kompleksów z kationami metali. Poszukiwanie nowych preparatów antyoksydacyjnych jako dodatków do żywności.

2011/01/B/NZ9/06830

Słowa kluczowe:

polifenole flawonoidy aktywnośc biologiczna antyoksydanty wolne rodniki struktura molekularna

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
 • NZ9_11: Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Mariola Samsonowicz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 339 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Zakończenie projektu: 2014-12-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Młynek do mielenia i rozdrabniania (GRINDOMIX GM 200). Za kwotę 12 000 PLN
 2. Pehametr (HQ4OD z elektrodą pH). Za kwotę 4 500 PLN
 3. Komputer przenośny z drukarką. Za kwotę 7 000 PLN
 4. Biureta automatyczna. Za kwotę 4 000 PLN
 5. System do dokumentacji żeli i fluorescencji oraz chromatogramów TLC w świetle widzialnym i ultrafioletowym. Za kwotę 18 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Molecular structure of phenyl- and phenoxyacetic acids - spectroscopic and theoretical study IF: 2,129
  Autorzy:
  M. Samsonowicz
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta. Part A (rok: 2014, tom: 118, strony: 1086-1097), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2013.09.127 - link do publikacji
 2. Hydroxyflavone metal complexes - molecular structure and biological effects IF: 3,259
  Autorzy:
  E. Regulska, M. Samsonowicz
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 3. Spectroscopic and theoretical study on alkali metal phenylacetates IF: 1,404
  Autorzy:
  Regulska E., Świsłocka R., Samsonowicz M., Lewandowski W.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2013, tom: 1044, strony: 173-180), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2012.12.019 - link do publikacji
 4. Zastosowanie radiolizy impulsowej oraz spektroskopii oscylacyjnej (FT-IR, FT-NIR, FT-Raman) do badania jakości produktów spożywczych
  Autorzy:
  Samsonowicz M., Jakubczak A., Stachelska A., Świsłocka R., Lewandowski W.
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2012, tom: 17 nr 2, strony: 95-101), Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, COBRABiD sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 5. Badania zależności pomiędzy strukturą chemiczną wybranych związków fenolowych występujących w surowcach żywnościowych oraz ich soli a ich podatnością na biodegradację
  Autorzy:
  Samsonowicz M., Matejczyk M., Troc M.
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2012, tom: 17 nr 4, strony: 37-43), Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, COBRABiD sp. z o. o.
  Status:
  Opublikowana
 6. Alkali metal salts of rutin – synthesis, spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, UV-VIS), antioxidant and antimicrobial studies IF: 2,129
  Autorzy:
  I. Kamińska, M. Samsonowicz, M. Kalinowska, W. Lewandowski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta. Part A (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 7. Molecular structure and spectroscopic analysis of homovanillic acid and its sodium salt -NMR, FT-IR and DFT studies IF: 2,129
  Autorzy:
  M. Samsonowicz, M. Kowczyk-Sadowy, E. Regulska, W. Lewandowski
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta. Part A (rok: 2014, tom: 118, strony: 1068-1074), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2013.09.123 - link do publikacji
 1. Ocena zmian wyznaczników potencjału przeciwutleniającego wybranych ziół poddanych suszeniu
  Autorzy:
  J. Piekut, M. Samsonowicz, M. Angielczyk
  Konferencja:
  Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne : XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  Data:
  konferencja 18-19 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Porównanie aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów z wybranych roślin przyprawowych
  Autorzy:
  M. Samsonowicz, J. Piekut
  Konferencja:
  Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne : XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  Data:
  konferencja 18-19 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Struktura kompleksów flawonów z metalami a ich aktywność antyoksydacyjna i antyrodnikowa
  Autorzy:
  Regulska E., Samsonowicz M.
  Konferencja:
  III Konferencja: Związki biologiczne czynne - aktywność, struktura, synteza. (rok: 2013, ), Wydawca: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 04-06.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 4. A comparision study on molecular structure of phenylacetic- and 3-hydroxyphenylycetic acids using NMR , FT-IR spectroscopy an theoretical calculations
  Autorzy:
  Samsonowicz M., Regulska E., Lewandowski W.
  Konferencja:
  European Magnetic Resonance Conference : EUROMAR 2013 Colloque AMPERE Advances in Solid State Broadband Magnetic Resonance (rok: 2013, ), Wydawca: National Center for Scientific Research "Demokritos"
  Data:
  konferencja 30.06-5.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Ekstrakty ziołowe w aspekcie zawartości związków polifenolowych i aktywności przeciwutleniającej
  Autorzy:
  E. Regulska, M. Samsonowicz
  Konferencja:
  Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne : XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  Data:
  konferencja 18-19 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Metal Complex of Rutin-Synthesis, Spectroscopic Study (FT-IR, FT-Raman, UV-VIS), Antioxidant and Antimicrobial Studies
  Autorzy:
  I. Rudak, M. Samsonowicz, M. Kalinowska, W. Lewandowski
  Konferencja:
  ICSAF 2014 : International Conference on Sustainalbe Global Agriculture and Food Security (rok: 2014, ), Wydawca: Assumption University of Thailand
  Data:
  konferencja 16 - 18 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 7. Ocena wpływu wybranych kationów metali na aktywność przeciwrodnikową etanolowych i wodnych ekstraktów tymianku i oregano
  Autorzy:
  M. Samsonowicz
  Konferencja:
  Żywność a bezpieczeństwo zdrowotne : XI Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku" (rok: 2014, ), Wydawca: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności
  Data:
  konferencja 18-19 września
  Status:
  Opublikowana
 8. Comparison of Antioxidant Activity and Free Radicals Scavenging Potential of Extract from Selected Organically Grown Culinary Herbs from Poland
  Autorzy:
  M. Samsonowicz, E. Regulska, J. Piekut, W. Lewandowski
  Konferencja:
  ICSAF 2014 : International Conference on Sustainalbe Global Agriculture and Food Security (rok: 2014, ), Wydawca: Assumption University of Thailand
  Data:
  konferencja 16-18 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Spektroskopowe badania struktury kwasu 3-hydroksyfenylooctowego i jego soli sodowej
  Autorzy:
  Samsonowicz M., Regulska E., Kowczyk-Sadowy M.
  Konferencja:
  III Konferencja: Związki biologiczne czynne - aktywność, struktura, synteza. (rok: 2013, ), Wydawca: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku
  Data:
  konferencja 04-06.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Molecular strucutre and spectroscopic analysis of homovanilic acid and its sodium salt - NMR, FT-IR, and DFT studies
  Autorzy:
  Samsonowicz M., Kowczyk-Sadowy M., Regulska E., Lewandowski W.
  Konferencja:
  European Magnetic Resonance Conference : EUROMAR 2013 : Colloque AMPERE Advances in Solid State Broadband Magnetic Resonance (rok: 2013, ), Wydawca: National Center for Scientific Research "Demokritos"
  Data:
  konferencja 30.06-5.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Vibrational and microbiological study on alkali metal phenoxy- and phenylacetates
  Autorzy:
  Regulska E., Samsonowicz M., Piekut J., Świsłocka R., Lewandowski W.
  Konferencja:
  18th European Symposium on Organic Chemistry : ESOC 2013 (rok: 2013, ), Wydawca: Aix-Marseille Université, Centre national de la recherche scientifique
  Data:
  konferencja 7-12.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Ekstrakty ziołowe w aspekcie zawartości związków polifenolowych i aktywności przeciwutleniającej
  Autorzy:
  E. Regulska, M. Samsonowicz
  Książka:
  Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia (rok: 2014, tom: brak, strony: 227-237), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski
  Status:
  Opublikowana
 2. Analiza ekstraktów etanolowych wybranych roślin przyprawowych
  Autorzy:
  Piekut J., Bagińska A., Bagiński M.
  Książka:
  Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2013, tom: -, strony: 177-183), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 3. Ocena wpływu wybranych kationów metali na aktywność przeciwrodnikową etanolowych i wodnych ekstraktów tymianku i oregano
  Autorzy:
  M.Samsonowicz
  Książka:
  Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia (rok: 2014, tom: brak, strony: 238-247), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski
  Status:
  Opublikowana
 4. Synteza i badania właściwości spektroskopowych kompleksów rutyny z wybranymi metalami
  Autorzy:
  I. Rudak, M. Kalinowska, M. Samsonowicz, W. Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, tom: 2, strony: 699-706), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Ocena zmian wyznacznika potencjału przeciwutleniającego wybranych ziół poddanych suszeniu
  Autorzy:
  J. Piekut, M. Samsonowicz, M. Angielczyk
  Książka:
  Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia (rok: 2014, tom: brak, strony: 259-268), Wydawca: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Oddział Małopolski
  Status:
  Opublikowana
 6. Spektroskopowe badania kwasu galusowego i jego kompleksów z cynkiem i miedzią
  Autorzy:
  P. Borys, M. Samsonowicz, M. Kalinowska, W. Lewandowski
  Książka:
  Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (rok: 2014, tom: 2, strony: 707-714), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana