Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe optycznie czynne tio i selenokwasy fosfinowe jako chiralne odczynniki solwatujące w spektroskopii NMR , ligandy w kompleksowych połączeniach z wybranymi związkami metaloorganicznymi oraz organokatalizatory

2011/01/B/ST5/06664

Słowa kluczowe:

chiralność stereogeniczny atom fosforu kwasy tiofosfinowe kwasy selenofosfinowe spektroskopia NMR chiralne ligandy zwiazki organometaliczne

Deskryptory:

 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST5_22: Chemia supramolekularna
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Drabowicz 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 281 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Zakończenie projektu: 2014-11-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw kolumn. Za kwotę 24 000 PLN
 2. system do kolekcjonowania frakcji z głowicą trójdrożną. Za kwotę 14 485 PLN
 3. Pompa próżniowa dyfuzyjna. Za kwotę 12 000 PLN
 4. SciFinder. Za kwotę 5 000 PLN
 5. Pompa próżniowa V700. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Phenol - Derived Chiral Auxiliaries as Substrates in the Synthesis of Optically Active Phosophonic Acid Derivatives: Synthetic and Structural Aspects IF: 0,827
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Łopusiński, P. Pokora - Sobczak, M. Urbaniak, M. Szyrej, W. Wieczorek
  Czasopismo:
  IF: Wydawca: (rok: 2015, tom: 190, strony: brak), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. t-BUTYLPHENYL-(1-NAPHTHYL)PHOSPHINOTHIOIC ACIDS AND THEIR SELENIUM ANALOGS: SYNTHESIS OF THE RACEMIC MIXTURES AND ATTEMPTS TO ISOLATE THE ENANTIOMERS OF t-BUTYL-1-NAPHTHYLPHOSPHINOTHIOIC ACID IF: 0,827
  Autorzy:
  P. Pokora-Sobczak, G. Mielniczak, D. Krasowska, J. Chrzanowski, J. Drabowicz
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2015, tom: 190, strony: brak), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Optically Active TButylphenylphosphinothioic Acid: Synthesis, Selected Structural Studies and Applications as a Chiral Solvating Agent IF: 0,827
  Autorzy:
  J. Drabowicz, P. Pokora-Sobczak, D. Krasowska, Z. Czarnocki
  Czasopismo:
  Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements (rok: 2014, tom: 189, strony: 977-991), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10426507.2014.905567 - link do publikacji
 4. The new procedure for the synthesis of optically active t-butylphenylphosphinothioic acid IF: 1,577
  Autorzy:
  J. Drabowicz, P. Pokora- Sobczak, A. Zając, P. Wach- Panfiłow
  Czasopismo:
  Heteroatom Chemistry (rok: 2014, tom: 25, strony: 674-677), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002-hc.21206 - link do publikacji
 1. Asymmetric Synthesis of Eucomol via Enantioselective Oxidation of Enolphosphates
  Autorzy:
  E. Krawczyk, G. Mielniczak, K. Owsianik, M. Koprowski
  Konferencja:
  20th International Conference on Phosphorus Chemistry, Dublin, Ireland, (rok: 2014, ), Wydawca: University College Dublin ( dostępny tylko w internecie)
  Data:
  konferencja 28 June - 03 July
  Status:
  Opublikowana
 2. Kwas t-butylofenylofosfinylosulfenowy: pierwszy izolowany heteroanalog kwasów sulfenowych
  Autorzy:
  P. Pokora- Sobczak, A. Zając, J. Drabowicz
  Konferencja:
  55 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2012, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesnia 2012
  Status:
  Opublikowana
 3. Synteza optycznie czynnych kwasów t-butyloarylotio(seleno)fosfinowych
  Autorzy:
  P. Pokora-Sobczak, G. Mielniczak, D. Krasowska, M. Urbaniak, J. Drabowicz;
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne -ISBN (978-83-931072-6-1 )
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 4. Wybrane chiralne pochodne tiofenu i wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) funkcjonalizowane podstawnikiem t-butylofenylotio(seleno)fosfinowym
  Autorzy:
  D. Krasowska, P. Pokora-Sobczak, W. Ciesielski, O. Michalski, J. Peszke, J. Drabowicz
  Konferencja:
  56 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne ISBN 978-83- 60988- 15-2
  Data:
  konferencja 16-20 wrzesnia 2013
  Status:
  Opublikowana
 5. Selected optically active compounds with a stereogenic heteroatom or axial chirality as potential chiral solvating agents (CSAs)
  Autorzy:
  A. Zajac, B. Bujnicki, P. Pokora- Sobczak, Z. Czarnocki, J. Drabowicz
  Konferencja:
  14th International Conference on Chiroptical Spectroscopy (rok: 2013, ), Wydawca: Department of Chemistry, Vanderbilt University
  Data:
  konferencja June 9-13, 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Substituents with a Stereogenic Heteroatom as a Tool to Induce Chirality in the Derivatives with the Potential Application in the Chemistry of New Materials or as Chiral Auxiliaries
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Zajac, P. Wach- Panfiłow, W. Ciesielski, O. Michalski, D. Kulawik , S. Miroshnychenko, M. Pyzalska, B. Dudzinski, S. Zdanowska, M. Deska., P. Pokora-Sobczak, T. Makowski
  Konferencja:
  2nd International Conference on Chemical Engineering: Innovative Materials and Processes ICCE 2014, Iasi (Rumenia) (rok: 2014, ), Wydawca: Dep. of Chemistry, Iasi University
  Data:
  konferencja November 5 - 8
  Status:
  Opublikowana
 7. Phenol - Derived Chiral Auxiliaries as Substrates in the Synthesis of Optically Active Phosophonic Acid Derivatives: Synthetic and Structural Aspects
  Autorzy:
  J. Drabowicz, D. Krasowska, A. Łopusiński, P. Pokora - Sobczak, M. Urbaniak, M. Szyrej, W. Wieczorek
  Konferencja:
  20th International Conference on Phosphorus Chemistry, Dublin, Ireland, (rok: 2014, ), Wydawca: University College Dublin ( dostępny tylko w internecie)
  Data:
  konferencja 28 june- 02 July
  Status:
  Opublikowana
 8. Optically active t-butylarylphosphinothio(seleno)ic acids: syntheses and the use as chiral solvating agents (CSA)
  Autorzy:
  P. Pokora-Sobczak, G. Mielniczak, D. Krasowska, A. Zając, J. Drabowicz
  Konferencja:
  20th International Conference on Phosphorus Chemistry, Dublin, Ireland, (rok: 2014, ), Wydawca: University College Dublin ( dostępny tylko w internecie)
  Data:
  konferencja 28 June - 02 July
  Status:
  Opublikowana
 9. Wybrane chiralne kwasy t-butyloarylotiofosfinowe i ich analogi selenowe: syntezy racematów i związków enencjomerycznie czystych (wzbogaconych)
  Autorzy:
  P. Pokora-Sobczak, G. Mielniczak, D. Krasowska, A. Zając, J. Drabowicz
  Konferencja:
  VII Seminarium "Postępy w Syntezie Związków Nieracemicznych" Świeradów Zdrój, (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 15-18. października
  Status:
  Opublikowana