Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ag@SiO2 - nowy materiał do konstrukcji optycznych sensorów chemicznych

2011/01/B/ST5/03870

Słowa kluczowe:

nano-klastery metaliczne spektroskopia Ramana analiza chemiczna powierzchni

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Kudelski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 112 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-12

Zakończenie projektu: 2013-08-11

Planowany czas trwania projektu: 20 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Za kwotę 7 587 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Influence of oxygen on the process of formation of silver nanoparticles during citrate/borohydride synthesis of silver sols IF: 2,108
  Autorzy:
  Sebastian Wojtysiak, Andrzej Kudelski
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2012, tom: 410, strony: 45-51), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2012.06.012 - link do publikacji
 2. Silica-covered silver and gold nanoresonators for Raman analysis of surfaces of various materials IF: 4,814
  Autorzy:
  Andrzej Kudelski, Sebastian Wojtysiak
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry C (rok: 2012, tom: 116, strony: 16167-16174), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp304409x - link do publikacji