Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zjawiska transportu i deponowania drobnego rumoszu roślinnego w obrębie koryta rzeki

2011/01/B/ST10/06959

Słowa kluczowe:

rumosz roślinny warunki przepływu wód wielkich struktura krzewów

Deskryptory:

 • ST10_4: Geoekologia, zmiany powierzchni lądów, kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Kałuża 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 221 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-19

Zakończenie projektu: 2014-12-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Bewertung und Klassifizierung der Oberflächengewässer in Polen gemäβ den WRRL-Anforderungen. IF: 0,11
  Autorzy:
  Kałuża T., Pietruczuk K., Szkoszkiewicz K., Tymiński T.
  Czasopismo:
  WasserWirtschaft (rok: 2014, tom: 12, strony: 24-29), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 2. Straty hydrauliczne na kratach spowodowane sedymentacją materiału niesionego przez wodę
  Autorzy:
  Walczak N., Kałuża T., Hämmerling M., Walczak Z., Zawadzki P.
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus (rok: 2014, tom: 13(4)2014, strony: 13-25), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15576/ASP.FC - link do publikacji
 3. HYDROMORPHOLOGICAL EFFECT OF INTRODUCING SMALL WATER STRUCTURES IN RIVER RESTORATION – THE EXAMPLE OF PBHS IMPLEMENTATION
  Autorzy:
  Tomasz Kałuża, Krzysztof Szoszkiewicz , Ewelina Szałkiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Ecological Engineering (rok: 2016, tom: Volume 17, strony: 90-96), Wydawca: Polish Society of Ecological Engineering (PTIE)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12911/22998993/62295 - link do publikacji
 4. Effect of Vegetation on Flow Conditions in the Nature-like" Fishways IF: 0,806
  Autorzy:
  Tymiński T., Kałuża T.
  Czasopismo:
  Annual Set The Environment Protection. (rok: 2013, tom: 15, strony: 348–360), Wydawca: MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of deposition of fine plant debris in river floodplain shrubs on flood flow conditions – The Warta River case study IF: 1,297
  Autorzy:
  Robert Mazura, , , Tomasz Kałuża, Joanna Chmist, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Paweł Strzeliński
  Czasopismo:
  Physics and Chemistry of the Earth (rok: 2016, tom: Volume 94, strony: 106–113), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.pce.2015.12.002 - link do publikacji
 6. Wpływ grubego i drobnego rumoszu roślinnego na hydrodynamikę koryt rzecznych
  Autorzy:
  Kałuża T., Radecki-Pawlik A.
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus (rok: 2014, tom: 13 (1) 2014, strony: s. 67-80), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15576/ASP.FC - link do publikacji
 7. Delay in the flow of plant debris on floodplains overgrown with shrub vegetation
  Autorzy:
  Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Tomasz Kałuża
  Czasopismo:
  Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus (rok: 2014, tom: 13(4)2014, strony: 44938), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15576/ASP.FC - link do publikacji
 8. Impactof river restoration on hydromorphological processes: the Flinta River case study
  Autorzy:
  Tomasz Kałuża, Krzysztof Szoszkiewicz, Artur Radecki-Pawlik, Natalia Walczak, Karol Plesiński
  Czasopismo:
  GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences Series (rok: 2016, tom: 1, strony: pp 183-196), Wydawca: Instytut Geofizyki PAN ; Springer Verlag
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/978-3-319-27750-9_15 - link do publikacji
 9. Wykazanie możliwości stosowania urządzeń: sondy elektromagnetycznej (FLAT Model 801), hydroakustycznej (Son Tek MicroADV) i urządzenie ADCP do pomiarów rozkładów prędkości w warunkach laboratoryjnych
  Autorzy:
  Walczak N., Hämmerling M., Kałuża T., Laks I.
  Czasopismo:
  Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (rok: 2013, tom: XVIII, nr 4, strony: 341-348), Wydawca: Cobrabid Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
  Status:
  Opublikowana
 1. Verification on the range of the active flow zone in flood plain by ADCP probe
  Autorzy:
  Tomasz Kałuża, Ireneusz Laks
  Książka:
  Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen (rok: 2015, tom: 53, strony: 151-160), Wydawca: Selbstverlag der Technischen Universität Dresden
  Status:
  Opublikowana
 2. Rola rumoszu roślinnego w kształtowaniu warunków przepływu w trakcie powodzi w 2010 na rzece Warcie
  Autorzy:
  Kałuża T., Walczak N.
  Książka:
  Hydrauliczne i hydrologiczne aspekty powodzi 2010 w zlewniach Wisły i Odry (rok: 2013, tom: brak, strony: 41-56), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Bogucki
  Status:
  Opublikowana
 3. Changes in local channel morphology and its hydraulic and hydrodynamic consequences following the introduction of plant basket hydraulic structures (PBHS) - the Flinta River example
  Autorzy:
  Kałuża T., Radecki-Pawlik A., Plesiński K., Walczak N., Szoszkiewicz K.
  Książka:
  2nd IWHS-2015 International Workshop on Hydraulic Structures: Data Validation (rok: 2015, tom: 1, strony: 137-148), Wydawca: Hydraulic Structures Technical Committee (HSTC) of International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)
  Status:
  Opublikowana
 4. Praca zbiornika Jeziorsko w warunkach powodzi w 2010 roku
  Autorzy:
  Kałuża T., Laks I., Przybyła Cz.
  Książka:
  Hydrauliczne i hydrologiczne aspekty powodzi 2010 w zlewniach Wisły i Odry (rok: 2013, tom: brak, strony: 21-30), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Bogucki
  Status:
  Opublikowana
 5. Weryfikacja rozdziału przepływów w korytach Poznańskiego Węzła Wodnego na podstawie pomiarów w trakcie powodzi w 2010 oraz numerycznego modelu rzeki Warty
  Autorzy:
  Kałuża T., Laks I.
  Książka:
  Hydrauliczne i hydrologiczne aspekty powodzi 2010 w zlewniach Wisły i Odry (rok: 2013, tom: brak, strony: 31-40), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Bogucki
  Status:
  Opublikowana
 6. Weryfikacja warunków przepływów rzeki Warty na odcinku Sieradz–Jeziorsko na podstawie pomiarów w trakcie powodzi w 2010 r.
  Autorzy:
  Tomasz Kałuża, Ireneusz Laks
  Książka:
  Hydrauliczne i hydrologiczne aspekty powodzi 2010 w zlewniach Wisły i Odry (rok: 2013, tom: brak, strony: 57-72), Wydawca: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana